Afhentning og levering

1. Anvendelse og definition af involverede parter

1.1

Disse vilkår og betingelser ("vilkårene") gælder for den brug, du ("kunde", "du", "din") gør af tjenesten (som defineret nedenfor), leveret af Polestar Automotive Denmark ApS, reg.nr. 42092533("Polestar", "vi", "vores"). Ved at bruge vores tjeneste accepterer og bekræfter du udtrykkeligt, at du har læst vilkårene og accepterer at være bundet af dem.

1.2

Disse vilkår er gældende for den gratis afhentning og levering eller den afhentning og levering, som er inkluderet i en tjenestepakke (f.eks. i Polestar-servicekontrakt), som indgås i forbindelse med en salgsaftale om købet af en ny Polestar-bil. Dvs. vilkår for kundebetalt afhentning og levering reguleres ikke af disse vilkår.

1.3

Polestar forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår som fastlagt af Polestar efter eget skøn. Du opfordres derfor til altid at sætte dig ind i vilkårene før ethvert køb eller brug af tjenesten.

2. Tjenesteoversigt og tilgængelighed

2.1

Afhentning og levering er Polestars tjeneste, leveret af tredjeparter, til at afhente din Polestar-bil, indlevere den til et autoriseret Polestar-værksted (et "værksted") og levere den tilbage til dig, når værkstedet har fuldført arbejdet ("tjenesten"). Tid og sted for afhentning og levering aftales med dig, inden tjenesten udføres.

Ved afhentning og levering køres din bil normalt af en chauffør, dvs. den transporteres ikke med lastbil.

2.2

Tilgængeligheden for afhentning og levering afhænger af vores tjenesteyderes kapacitet og lokale tilstedeværelse. Kontakt Polestar Support for en indikation af den aktuelle tilstedeværelse i dit område.

3. Bestilling

3.1

Afhentning og levering bestilles i forbindelse med bestilling af værkstedsbesøget, som afhentningen og leveringen er beregnet til.

4. Kundeforpligtelser for at muliggøre tjenesten

4.1

Dine forpligtelser vedrørende status for din bil, tilgængelighed og overdragelse er afgørende for at gøre det muligt at udføre afhentning og levering. Hvis de nedenstående forpligtelser ikke opfyldes, forbeholder Polestar sig retten til at bringe afhentnings- og/eller leveringsforsøget til ophør og opkræve dig for eventuelle efterfølgende forsøg.

Status for din Polestar-bil

Bilen skal være i en stand, hvor det er muligt at udføre afhentning og levering, inklusive at det f.eks. er sikkert og lovligt at køre i bilen, og at den har tilstrækkelig rækkevidde til at udføre tjenesten.

Tilgængelighed

Bilen skal være tilgængelig på det aftalte sted og tidspunkt for afhentning, og det aftalte leveringssted skal være tilgængeligt på tidspunktet for levering. Eksempler på komplikationer i forhold til tilgængelighed omfatter, men er ikke begrænset til, garager og låger.

Overdragelse

Ved afhentning og levering, som kræver overdragelse af nøglen, skal du møde chaufføren inden for de tidsvinduer, som blev fastsat ved bestilling af tjenesten. For at minimere ventetiden for begge parter modtager du notifikationer enten som tekstbeskeder eller via Polestar-smartphoneappen med angivelse af chaufførens position. Sørg for, at du er logget ind, og at notifikationer er slået til. Din brug af smartphoneappen kan også være reguleret af øvrige vilkår og betingelser inklusive "Databeskyttelse", "Juridisk" og "Cookies". Tag dig tid til at læse disse, da de indeholder vigtige vilkår, som gælder for dig.

5. Afgifter og bøder

5.1

Du er ansvarlig for bilrelaterede gebyrer forbundet med brug af bilen, inklusive, men ikke begrænset til, vejafgifter og øvrige afgifter. Vores chauffør kører altid den bedste rute som foreslået af den anvendte navigationstjeneste eller i henhold til chaufførens vurdering og kendskab til trafiksituationen i området.

5.2

Du er ansvarlig for bøder relateret til bilens stand (f.eks. dækslid) eller udstyr på bilen.

5.3

Ansvaret for bøder relateret til trafikforseelser under afhentning og levering påhviler parten, som kørte bilen på det pågældende tidspunkt.

6. Databeskyttelsespolitik

6.1

Ved at anvende Polestars tjenester bekræfter du, at du accepterer vores databeskyttelsespolitik. Følg linket for at se databeskyttelsespolitikken: https://www.polestar.com/privacy-policy. Tag dig tid til at læse denne, da den indeholder vigtige vilkår, som gælder for dig.

7. Aflysning og omlægning

7.1

Aflysning af en bestilt afhentning og levering udføres gennem den bestillingskanal, som blev anvendt til at bestille den originale aftale. Aflysninger, omlægning af aftaler og øvrige ændringer kan medføre gebyrer proportionalt med de påløbne omkostninger.

7.2

Ved at acceptere disse vilkår accepterer du også, at du ikke er berettiget til at aflyse en afhentning og levering, som allerede er udført.

7.3

Hvis det er nødvendigt at omlægge din bestilte afhentning og levering, bliver du kontaktet så hurtigt som muligt for at lave en ny aftale.

8. Forsikring af bilen

8.1

Polestars afhentnings- og leveringstjenesteudbyder dækker forsikring, mens din bil er i deres besiddelse, dvs. efter modtagelse af nøglen og indtil returnering af nøglen.

8.2

Du er ansvarlig for at fjerne eventuelle personlige ejendele fra bilen, inden tjenesten benyttes. Polestar forsikrer ikke og er heller ikke ansvarlig for eventuel skade på, tab af eller tyveri af personlige ejendele af nogen art, som efterlades i bilen.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1

Polestar er i ingen tilfælde ansvarlig for eventuelle tab eller skader af en hvilken som helst art, som opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af eller din manglende evne til at bruge tjenesten (undtagen hvad der måtte være pålagt ved lov), inklusive, men ikke begrænset til, manglende udførelse af eller forsinkelse af tjenesten.

9.2

Polestar er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger, der måtte opstå under normal brug af bilen, som er uden for Polestars kontrol, inklusive, men ikke begrænset til, normal slitage og vejhjælp i tilfælde af havari.

10. Force majeure

10.1

I tilfælde af force majeure, inklusive, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krig eller statslige restriktioner, som ligger uden for den berørte parts rimelige kontrol, hvor hændelsen kan anses som værende uundgåelig inden for rimelighedens grænser, skal ingen part være forpligtet til at refundere den anden part for eventuelle tab, skader eller omkostninger af nogen art.

11. Gældende lov og klager

11.1

Medmindre andet er pålagt ved lov, er disse vilkår underlagt lovene i det land, hvor salgsaftalen er indgået, og dette lands kompetente lokale domstole har eksklusiv jurisdiktion over tvister, der måtte opstå ud fra eller i forbindelse med vilkårene, hvor det ikke er muligt at finde en mindelig løsning mellem parterne.

11.2

Klager over ydelser omfattet af denne aftale kan indbringes for Ankenævn for biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup (www.bilklage.dk).