Palveluehdot

1. Johdanto

1.1.

"Palvelu" on Polestarin (alla kohdassa 2.1 määritetyn mukaisesti, "Volvon palvelu") ja/tai ulkoisten osapuolien ("Kolmannet osapuolet" ja "Kolmannen osapuolen palvelu") tarjoama palvelu, joka voidaan tilata Polestar ID:n avulla alla kohdassa 3 määritetyn mukaisesti ja joka sisältää mm. yhteyspalveluita, sovelluksia ja muita ohjelmistoja.

2. Käyttöä koskevat vaatimukset

2.1.

Merkitsemällä ruudun digitaalisessa hyväksyntämenettelyssä ilmoitat, että olet lukenut nämä Palveluehdot ("Ehdot") ja hyväksyt sen, että sinun ja Polestar Performance AB:n, ruotsalainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 556653-3096 ja osoite Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Ruotsi, käytetään jäljempänä nimitystä "Polestar" tai "me" tai "meidän", välillä on tehty sitova sopimus tarjoamiemme Palveluiden käytöstä.

2.2.

Voit käyttää Palveluita vain, jos olet: (.a) täysi-ikäinen, (b) sinulla on kelpoisuus tehdä sopimus ja (c) soveltuva lainsäädäntö ei kiellä sinulta Palveluiden käyttöä.

2.3.

Vain Pääkuljettaja (alla tässä kohdassa 2.3 määritetyn mukaisesti) saa käyttää määrättyyn Polestar-autoon yhdistettyjä Palveluita. Jos et ole Pääkuljettaja, voit käyttää Palveluita vain Pääkuljettajan selvällä ja riidattomalla suostumuksella. Lisäksi sinun tulee olla Pääkuljettaja tai sinulla tulee olla Pääkuljettajan selvä ja riidaton lupa yhdistää Palvelu määrättyyn Polestar-autoon tai johonkin toiseen Palveluun. Polestar-auton pääkuljettaja on henkilö, jolla on oikeus päättää auton käytöstä, joka käyttää sitä pysyvästi ja/tai joka on auton kansallisessa viranomaisessa (jos soveltuu) rekisteröity haltija ("Pääkuljettaja"). Pääkuljettaja ei välttämättä ole kyseisen auton omistaja. Esimerkki: Polestar-auton leasing-järjestelyn yhteydessä vuokraaja on kyseisen auton Pääkuljettaja ja leasing-yhtiö on omistaja mutta ei Pääkuljettaja. Voimme milloin tahansa tutkia, oletko Pääkuljettaja tai onko sinulla Pääkuljettajan selvä ja riidaton lupa yllä olevan mukaisesti.

2.4.

Kaikki Polestar-auton ja Palvelun välillä tai eri Palvelujen välillä tehdyt yhteydet voidaan poistaa käytöstä milloin tahansa Asiakirjoissa (määritelty kohdassa 5 jäljempänä) kuvatun mukaisesti. Sinun tulee poistaa kyseiset yhteydet käytöstä, jos et ole enää auton Pääkuljettaja tai sinulla ei ole edellä kohdassa 2.3 vaadittuja suostumuksia.

2.5.

Palvelut voivat vaihdella riippuen Polestar-auton mallista ja vuosimallista ja siitä maasta jossa asut, jossa Polestar-auto on rekisteröity, jossa se on myyty ja jossa sitä käytetään. Jos Polestar-autossa ei ole tarvittavia teknisiä ominaisuuksia tai et täytä näiden Ehtojen ja mahdollisesti soveltuvien Erityisehtojen (alla kohdassa 4 määritetyn mukaisesti) mukaisia vaatimuksia määrätyn Palvelun kohdalla, me emme ole velvollisia tarjoamaan sinulle Palvelua tai Palveluita.

2.6.

Palvelut voivat vaihdella myös sen mukaan, millaiset käyttöoikeudet sinulla on tiettyyn laitteeseen tai laitteisiin (esim. mobiililaitteet tai tietokoneet, joissa on tietyt ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät). Jos laitteessasi (tai laitteissasi) ei ole tarvittavia teknisiä ominaisuuksia tai ne eivät täytä näissä Ehdoissa ja mahdollisissa Erityisehdoissa (määritelty kohdassa 4 jäljempänä) määritettyjä tietyn Palvelun vaatimuksia, meillä ei ole velvoitetta tarjota sinulle Palvelu(j)a.

2.7.

Palveluiden käyttö saattaa edellyttää Internet-yhteyttä tai muita viestintäpalveluita. Nämä Ehdot eivät koske viestintäpalveluita, jotka saattavat olla tarpeen Palveluiden käyttöä varten. Näihin palveluihin sovelletaan yleensä erillistä viestintäpalveluiden tarjoajan kanssa tekemääsi sopimusta. Viestintäpalveluiden tarjoaja voi veloittaa maksuja viestintäpalveluidensa käytöstä.

2.8.

Määrättyjen Palveluiden käyttö saattaa olla maksullista sen mukaan kuin mahdollisesti soveltuvissa Erityisehdoissa tai Asiakirjoissa on määritetty. Määrättyjen Palveluiden käyttö saattaa myös edellyttää palvelun tilaamista.

2.9.

Määrättyjä Palveluiden ominaisuuksia tulee käyttää vain silloin, kun olet näköetäisyydellä Polestar-autosta tai voit muuten olla varma siitä, että käyttö on turvallista eikä aiheuta omaisuus- tai henkilövahinkojen vaaraa mahdollisesti soveltuvissa Erityisehdoissa tai Asiakirjoissa tarkemmin määritetyn mukaisesti. Emme takaa millään tavalla, että Palvelun kaikkien ominaisuuksien käyttö on soveltuvaa, turvallista tai mahdollista kaikissa paikoissa, tilanteissa ja olosuhteissa.

3. Polestar ID

3.1.

Palveluiden käyttöä varten sinulla tulee olla rekisteröity Polestar ID. Polestar ID on ainutlaatuinen henkilökohtainen ja siirtymätön tili, jonka kautta tarjoamme sinulle pääsyn Palveluihin koko Polestar-ekosysteemissä. Tämä sisältää sekä Polestarin Palvelut että kolmansien osapuolien tarjoamat Palvelut. Polestar ID ja siihen liittyvät toiminnot ovat Polestarin Palvelu ja niihin sovelletaan näitä Ehtoja. Polestar ID:n käytöstä ei peritä maksua.

3.2.

Sinun tulee mahdollisesti yhdistää Polestar ID:si yhteen tai useampaan Polestar-autoon voidaksesi käyttää määrättyjä Palveluja. Kuten yllä kohdassa 2.3 on todettu, tällaiseen yhdistämiseen saatetaan tarvita lupa.

3.3.

Asiakirjoissa on lisätietoja Polestar ID:n toiminnasta ja käytöstä.

3.4.

Rekisteröimällä Polestar ID:n vahvistat, että meille antamasi tiedot ovat oikeita ja että Polestar ID luodaan käytettäväksi näiden Ehtojen mukaisesti. Vahvistat myös, että voimme luottaa siihen, että saamme sinuun tarvittaessa yhteyden sähköpostiosoitteessa, jonka ilmoitat rekisteröidessäsi Polestar ID:n. Me emme käytä tätä sähköpostiosoitetta markkinointitarkoituksiin kysymättä tähän nimenomaista suostumustasi.

4. Polestarin ja kolmansien osapuolien palveluiden erityisehdot

4.1.

Tiettyjä Palveluja saattavat koskea erilliset ehdot ja/tai erilliset palvelukuvaukset joko meiltä tai Kolmannelta osapuolelta ("Erityisehdot". Polestarin Erityisehdoissa tulee aina viitata näihin Ehtoihin.

4.2.

Jos näiden Ehtojen ja Polestarin Erityisehtojen välillä on ristiriita, viimeksi mainituilla on etusija. Jos Palveluun sovelletaan Erityisehtoja, mikään näissä Ehdoissa ei anna sinulle oikeutta käyttää tällaista Palvelua, vaan myös Erityisehdot tulee hyväksyä ennen tällaisen oikeuden myöntämistä.

4.3.

Kolmansien osapuolien palveluiden kohdalla meidän ensisijainen roolimme on tuoda tällaiset Palvelut saatavillesi. Hyväksyt, että Kolmannen osapuolen tarjoamaan Palveluun voidaan soveltaa sinun ja Kolmannen osapuolen välillä sovittavia Erityisehtoja. Kolmannen osapuolen tarjoaman Palvelun käyttö saattaa edellyttää maksun maksamista ja/tai Kolmannen osapuolen Erityisehtojen hyväksymistä. Me emme vastaa millään tavalla tällaisten Kolmansien osapuolien tarjoamien Palveluiden saatavuudesta tai toimivuudesta tai henkilötietojen käsittelystä tällaisissa Kolmansien osapuolien tarjoamissa Palveluissa. Hyväksyt myös sen, että henkilötietojesi käsittelyyn Kolmannen osapuolen toimesta voidaan soveltaa Kolmannen osapuolen erityisehtoja.

5. Asiakirjat

5.1.

Tiettyjä Palveluja koskevia lisätietoja, ehdot ja määräykset mukaan luettuina, löytyy eri paikoista Polestarin ekosysteemissä, esim. Käsikirjasta, osoitteesta support.polestar.com, polestar.com, Polestar-mobiilisovelluksista, Polestar-autostasi ja/tai paikallisesta Polestar-tuesta ("Asiakirjat"). Huomaa, että Asiakirjat saattavat sisältää juridisia ehtoja ja rajoituksia koskien sitä, miten sinulla on oikeus käyttää tiettyä Palvelua. Tällaiset ehdot ja rajoitukset ovat osa sinun ja Polestarin välistä sopimusta.

5.2.

Jos Asiakirjojen ja näiden Ehtojen tai Erityisehtojen välillä on ristiriita, viimeksi mainituilla on etusija. Mikään Asiakirjoissa todettu ei anna sinulle oikeutta käyttää määrättyä Palvelua.

6. Ehtojen, erityisehtojen tai palveluiden muutokset

6.1.

Voimme ajoittain muuttaa näitä Ehtoja tai Polestarin Erityisehtoja. Muutoksista ilmoitetaan sinulle sähköpostitse tai muulla tavalla, kun seuraavan kerran kirjaudut Polestarin Palveluun, ja ne julkaistaan osoitteessa support.polestar.com. Sinun täytyy ehkä hyväksyä tällaiset muuttuneet Ehdot ja/tai Polestarin Erityisehdot ennen Polestarin Palvelun käytön jatkamista.

6.2.

Pyrkimyksenämme on tarjota sinulle hyödyllisiä ja ajantasaisia Palveluita ja voimme ajoittain lisätä tai poistaa Palveluita tai niiden ominaisuuksia tai toimintoja. Hyväksyt sen, että me voimme milloin tahansa lakkauttaa määrätyn Palvelun tarjoamisen tai pääsyn Palveluun kokonaan tai osittain ja yleisesti tehdä muutoksia Palveluihin ja niiden käyttöön. Jos käyttämäsi Palvelu lakkautetaan tai siihen tehdään merkittäviä muutoksia, saat ilmoituksen sähköpostitse tai muulla tavalla, kun seuraavan kerran kirjaudut kyseiseen Palveluun, ja muutokset julkaistaan myös osoitteessa support.polestar.com.

6.3.

Huomaa, että jos et hyväksy näihin Ehtoihin, Polestarin Erityisehtoihin ja/tai Palveluihin tehtäviä muutoksia, sinulla on aina oikeus lopettaa Palveluiden käyttö ja irtisanoa nämä Ehdot ja Polestarin Erityisehdot alla kohdassa 17 selostetulla tavalla.

7. Polestar-auton omistajan/pääkuljettajan vaihdos

7.1.

Jos Polestar-auton omistaja ja/tai Pääkuljettaja (jos eri kuin omistaja) vaihtuu, sinun täytyy viipymättä deaktivoida kaikki kyseiseen Polestar-autoon liittyvät Palvelut käyttämällä toimintoa "palauta tehdasasetuksiin". Polestar-auton mallista ja vuosimallista riippuen sinun täytyy ehkä viedä auto paikalliseen Polestar-tukeen tällaista tehdasasetusten palautusta varten. Lisäksi sinun täytyy viipymättä deaktivoida yhteys Polestar ID:si ja luovutetun Polestarin ja kaikkien siihen liittyvien Palveluiden ja tietojen välillä. Lisätietoja Palveluiden deaktivoinnista saat Asiakirjoista. Voit myös kysyä ohjeita paikalliselta Polestar-tuelta.

7.2.

Jos saamme tietoomme, että sellaisen Polestar-auton, johon on yhdistetty yksi tai useampi Polestar ID, omistaja ja/tai Pääkuljettaja (ellei tämä ole omistaja) vaihtuu, voimme välittömästi estää tai deaktivoida tällaiset yhteydet, ellet voi osoittaa, että olet Pääkuljettaja tai että sinulla on Pääkuljettajan selvä ja riidaton lupa jatkaa Polestar ID:si käyttöä kyseisen Polestar-auton kohdalla. Ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, Polestar-auton omistajalla tai Pääkuljettajalla ei ole oikeutta tarkastella kyseiseen Polestar-autoon aiemmin yhdistettyjen aiempien omistajien, Pääkuljettajien tai Polestar ID-tunnusten tietoja.

8. Käyttöä koskevat rajoitukset

8.1.

Et saa käyttää Palveluita näiden Ehtojen, mahdollisesti soveltuvien Erityisehtojen ja/tai Asiakirjojen vastaisesti.

8.2.

Et saa myöskään käyttää Palveluita tavalla, joka olisi ristiriidassa soveltuvien lakien ja säädösten, esimerkiksi immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön tai liikennesääntöjen kanssa. Palveluiden turvallisuuden vaarantava tai meidän tai kolmannen osapuolen teknistä infrastruktuuria tai muiden asiakkaiden Polestarin Palveluiden käyttöä mahdollisesti vahingoittava tai häiritsevä käyttö on myös kielletty. Et saa myöskään vaurioittaa Palveluita, kytkeä niitä pois toiminnasta tai muulla tavalla häiritä niiden toimintaa tai tuoda niihin viruksia, "matoja", haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, "troijan hevosia" tai muita haitallisia koodeja tai ohjelmia, jotka voisivat häiritä Palveluiden toimintaa.

8.3.

Jos annat muiden henkilöiden käyttää Palveluita, hyväksyt, että tällainen käyttö tapahtuu yksinomaan sinun vastuullasi. Tämä tarkoittaa, että mikäli tällainen käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja, mahdollisia soveltuvia Erityisehtoja ja/tai Asiakirjoja, tällainen rikkomus katsotaan sinun tekemäksesi.

8.4.

Palveluita varten tarvittavan tilin käyttö ja/tai luominen väärennetyllä identiteetillä tai muuten väärillä tiedoilla on kiellettyä ja saattaa olla rikosoikeudellisesti rangaistavaa.

8.5.

Määrättyjä Palveluita varten voidaan tarvita salasana, tällöin sinun tulee valita salasana, jota muut eivät helposti saa selville. Voimme asettaa vaatimuksia koskien sitä, millainen salasana on riittävän turvallinen. Olet yksin vastuussa salasanan pitämisestä salassa etkä saa paljastaa sitä kolmansille osapuolille. Jos epäilet, että jokin kolmas osapuoli on saanut salasanasi luvattomasti tietoonsa, sinun tulee välittömästi vaihtaa salasana. Jos epäilet, että jokin kolmas osapuoli on saanut luvattoman pääsyn johonkin Polestarin Palveluun Polestar ID:si kautta, ota välittömästi yhteys tekniseen palveluumme.

9. Käyttäjälisenssi ja immateriaalioikeudet

9.1.

Kaikki Polestarin Palveluita ja niiden sisältöä (mukaan lukien mm. kaikki ohjelmistot) koskevat immateriaalioikeudet ovat yksinomaan meidän, tytäryhtiöidemme ja/tai lisenssinantajiemme omaisuutta. Ellei näissä Ehdoissa ja/tai mahdollisissa Erityisehdoissa muuta todeta, sinulle ei myönnetä mitään näihin immateriaalioikeuksiin liittyviä oikeuksia.

9.2.

Myönnämme sinulle lisenssin Polestarin palveluihin liittyvän sisällön ja ohjelmien henkilökohtaista käyttöä varten. Tämä lisenssi, joka voi sisältää immateriaalioikeuksia, on ei-yksinomainen eikä se ole siirrettävissä. Lisenssiä voi käyttää vain näiden Ehtojen tai soveltuvien Erityisehtojen mukaisia tarkoituksia varten ja näiden Ehtojen tai soveltuvien Erityisehtojen mukaisella tavalla.

9.3.

Ellei lainsäädäntö tätä salli, et saa purkaa tai takaisinmallintaa Palveluihin liittyviä ohjelmia ja sisältöä tai yrittää selvittää niiden lähdekoodia tai muuntaa niitä tai luoda niistä johdannaisteoksia. Tämän rajoituksen rikkominen tai muu tämän lisenssin ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa Palveluiden tarjoamisen lopettamiseen, mikä tarkoittaa näiden Ehtojen tai Erityisehtojen irtisanomista alla olevan kohdan 17 mukaisesti.

9.4.

Ellei muuta ole todettu, merkit, yhtiöiden logot, verkkotunnukset ja tunnukset ovat meidän ja lisenssinantajiemme sekä mahdollisten Kolmansien osapuolien tavaramerkkioikeuksien suojaamia.

9.5.

Tämä lisenssi umpeutuu, kun nämä Ehdot tai Erityisehdot irtisanotaan sinun tai meidän toimestamme alla kohdassa 17 todetun mukaisesti.

10. Käyttäjän sisältö

Polestar ei vaadi omistusoikeutta mihinkään sisältöön, jonka asetat saataville Palveluiden kautta, eikä mikään näissä Ehdoissa rajoita mitään tällaisen sisällön käyttöön liittyviä oikeuksiasi. Asettamalla sisältöä saataville Palvelun kautta luovutat kuitenkin meille ja kaikille tytäryhtiöillemme ei-yksinomaisen, siirrettävän, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen lisenssimaksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, muuttaa ja jakaa tällaista sisältöä liittyen Palveluiden käyttöön ja niiden tarjoamiseen sinulle ja muille asiakkaille. Olet yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, jonka asetat saataville Palveluiden kautta ja sinun tulee varmistaa, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet tämän kohdan 10 mukaisten lisenssioikeuksien luovutusta varten.

11. Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille tai resursseihin

Palvelut saattavat sisältää linkkejä Kolmansien osapuolien verkkosivuille tai resursseihin. Tarjoamme nämä linkit vain käytön helpottamiseksi emmekä vastaa tällaisilla verkkosivuilla tai resursseissa saatavana olevasta sisällöstä, tuotteista tai palveluista tai tällaisilla sivuilla olevista linkeistä. Palvelussa olevat linkit eivät ole osoitus sivustolle antamastamme suosituksesta. Tällaisten linkkien takana olevien verkkosivustojen käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Tiedostat, että olet yksin vastuussa Kolmansien osapuolien verkkosivujen tai resurssien käytöstä ja vastaat kaikista tähän liittyvistä riskeistä.

12. Takuuta koskeva rajoitus

12.1.

Ellei näissä ehdoissa toisin todeta, me tai tytäryhtiömme emme vastaa millään tavalla sinulle tai millekään Kolmannelle osapuolelle mistään vaatimuksesta, joka koskee palveluiden tarjoamista tai suorittamaasi toimenpidettä tai sen puutetta.

12.2.

Palvelut ja niiden sisältö tarjotaan sellaisina kuin ne ovat, ilman minkäänlaista takuuta. Rajoittamatta edellä todettua me ja tytäryhtiömme emme myönnä mitään takuuta koskien kaupallistettavuutta, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, häiriötöntä käyttöä tai muiden tahojen oikeuksien loukkaamattomuutta. Emme myöskään myönnä mitään takuita koskien myyntiä tai käyttöä kaupallisia tarkoituksia varten. Me ja tytäryhtiömme emme myöskään takaa millään tavalla, että Palvelut tai niiden sisältö vastaavat vaatimuksiasi tai että ne ovat saatavilla keskeytyksettä, turvallisesti tai häiriöttömästi. Me ja tytäryhtiömme emme myöskään anna mitään takuuta Palveluiden tai sisällön laadusta, tarkkuudesta, ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta.

13. Vastuunrajoitus

13.1.

Me tai tytäryhtiömme emme vastaa mistään näihin Ehtoihin tai Palveluiden tai sisällön käyttöön tai käytön estymiseen liittyvistä välillisistä tai erityisistä vahingoista, mukaan lukien voiton menetys, tietojen tai goodwillin menetys, Palvelun keskeytyminen, tietokoneiden vaurioituminen, järjestelmävirheet tai korvaavan Palvelun hankinnan kustannukset, riippumatta siitä onko niiden perusteena takuu, sopimus, vahingonkorvaus (mukaan lukien tuottamus), tuotevastuu tai muu oikeusperuste ja siitä, onko meille tai tytäryhtiöllemme tai muulle osapuolelle ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja onko osapuoli toiminut tuottamuksellisesti, myös sellaisessa tapauksessa että tässä määritetty rajoitettu korjaustoimenpide on olennaiselta osin epäonnistunut. Joissakin maissa lainsäädäntö ei salli vastuun rajoittamista määrätyn tyyppisten vahinkojen osalta, joten yllä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua kokonaisuudessaan.

13.2.

Emme vastaa mistään tappioista, joiden määrä ylittää Palveluiden käytöstä meille maksamasi summan vaatimuksen perusteena olevaa tapahtumaa edeltävien 12 kuukauden ajalta.

13.3.

Yllä oleva koskee myös kaikkia päätöksiä tai toimenpiteitä, joita olet tehnyt Palveluiden perusteella. Emme myöskään vastaa miltään osin laitteidesi tai järjestelmiesi suojaamisesta viruksilta, "madoilta", haittaohjelmilta, vakoiluohjelmilta, "troijan hevosilta" tai muilta haitallisilta koodeilta tai ohjelmilta.

14. Sovelluskaupan sovelluksia koskevat lisäehdot

14.1.

Jos käytit tai latasit Polestarin Palveluita sovelluksen kautta ("Polestarin sovellus") sovelluskaupan tai jakelualustan välityksellä (esim. Apple Store, Google Play tai Amazon Appstore) (kukin"Sovelluksen toimittaja"), hyväksyt seuraavan.

14.2.

Sitoudut käyttämään tätä Polestarin sovellusta vain Sovelluksen toimittajan käyttöehtojen mukaisesti. Lisäksi näistä Ehdoista on sovittu sinun ja meidän välillämme, ei Sovelluksen toimittajan kanssa, ja vastaavasti meidän ja Sovelluksen toimittajan välisen suhteen osalta me olemme vastuussa vain Polestar-sovelluksesta. Sovelluksen toimittaja ei siis ole miltään osin vastuussa ylläpito- tai tukipalveluiden tarjoamisesta Polestar-sovellukselle.

14.3.

Jos Polestar-sovellus ei täytä soveltuvan takuun ehtoja, voit ilmoittaa siitä Sovelluksen toimittajalle ja saada takaisin Polestar-sovelluksen ostohinnan. Soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa sovelluksen toimittajalla ei ole muita Polestar-sovellusta koskevia takuuvelvoitteita.

15. Yleinen tietojen käsittely

15.1.

Sinun ja kaikkien muiden asiakkaidemme yksityisyyden suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Palveluiden käyttöösi sovelletaan Polestarin Tietosuojaperiaatteet . Muun muassa Polestar Tietosuojaperiaatteissa selostetaan muun ohella yleisesti, miten Polestar käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja, milloin tällaisia tietoja voidaan luovuttaa Kolmansille osapuolille ja mihin turvatoimenpiteisiin on ryhdytty tietojen suojaamiseksi.

15.2.

Tarkempia tietoja muita Palveluita kuin Polestar ID:tä (joka selostetaan alla kohdassa 16) koskevasta tietojenkäsittelystä on osoitteessa polestar.com/legal. Tällaisten muiden Palveluiden kohdalla rekisterinpitäjä voi olla muu yksikkö kuin Polestar. Tällöin tiedot siitä, mikä yhteisö on kyseessä oleva rekisterinpitäjä, löytyvät Polestar Tietosuojaperiaatteista tai edellä mainituista tarkoista tiedoista.

15.3.

Lisäksi tarkka kuvaus henkilötietojesi käytöstä markkinointitarkoituksiin, mikä saattaa edellyttää erityistä suostumustasi, on Polestar Tietosuojaperiaatteissa , joista löytyy tietoa myös tarvittavista suostumuksista.

16. Polestar ID -tunnukseen liittyvä tietojen käsittely

16.1.

Kaikkien Polestar ID -tunnukseen liittyen kerättävien ja käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on Polestar, 405 31 Göteborg, Ruotsi ("Rekisterinpitäjä").

16.2.

Polestar ID -tunnukseen liittyen käsiteltävät tiedot sisältävät nimesi, sähköpostiosoitteesi, suojatun salasanasi, näiden Ehtojen hyväksyntäsi ja muut tiedot, joita jaat Polestar ID:tä käyttämällä tai joita muuten kerätään Polestar ID:n käyttöösi liittyen.

16.3.

Käsittelyn tarkoitus on Polestar ID -tilisi hallinta. Polestar ID -tunnukseen liittyviä tietoja käsitellään, jotta voimme tarjota sinulle näiden Ehtojen ja mahdollisten Erityisehtojen mukaiset Palvelut. Tietojesi käsittely on siis tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle Palveluita.

16.4.

Rekisterinpitäjä ei koskaan käsittele tietojasi pidempään kuin tämä on tarpeen relevantin tavoitteen kannalta, tietosi kuitenkin säilytetään niin kauan kuin käytät Polestar ID-tunnustasi. Kun olet sulkenut Polestar-tilisi, Polestar ID -tunnukseesi liittyvät henkilötiedot poistetaan 30 päivän kuluessa, ellei soveltuva lainsäädäntö velvoita Polestaria säilyttämään tietojasi tätä pidempään.

16.5.

Yllä tässä kohdassa 16 olevien tietojen lisäksi tietoja Polestar ID -tunnustasi koskevasta Polestarin henkilötietojen käsittelystä (mukaan lukien Polestarin ja Polestarin tietosuojavastaavan yhteystiedot ja tietoja oikeuksistasi ja tietojesi suojaamiseksi käytettävistä turvatoimenpiteistä) on kohteessa Polestar Tietosuojaperiaatteet .

17. Voimassaolo ja irtisanominen

17.1.

Nämä Ehdot ovat voimassa, kunnes ne irtisanotaan joko sinun tai meidän toimestamme seuraavien kohtien mukaisesti.

17.2.

Voit milloin tahansa lopettaa Palveluiden käytön, jolloin nämä Ehdot lakkaavat koskemasta sinua eikä sinulla ole enää näiden Ehtojen tai mahdollisesti soveltuvien Erityisehtojen mukaisia velvoitteita.

17.3.

Jos lopetat määrätyn Palvelun käytön, nämä Ehdot ja mahdollisesti soveltuvat Erityisehdot ovat yhä voimassa kaikkien sellaisten Palveluiden osalta, joita käytät edelleen.

17.4.

Varaamme oikeuden lopettaa Palveluiden tarjoamisen pysyvästi tai tilapäisesti ja täten irtisanoa nämä Ehdot ja/tai mahdollisesti soveltuvat Erityisehdot, jos (i) rikot näitä Ehtoja tai mahdollisesti soveltuvia Erityisehtoja tai sinun voidaan todennäköisin syin epäillä rikkovan niitä, (ii) päätämme lopettaa Palveluiden tarjoamisen nykyisessä muodossaan maailmanlaajuisesti tai määrätyllä maantieteellisellä alueella tai (iii) jos katsomme oman harkintamme mukaan, että jokin muu liiketoimintaan liittyvä syy muodostaa kohtuullisen perusteen Palveluiden tarjoamisen lopettamiseksi. Jos Polestar aikoo lopettaa jonkin Palvelun tarjoamisen, saat tästä ilmoituksen kohtuullisessa ajassa ennen Palvelun lopettamista.

17.5.

Kun nämä Ehdot irtisanotaan, kaikki soveltuvat Polestarin Erityisehdot irtisanotaan samanaikaisesti etkä voi enää käyttää Polestarin Palveluita.

17.6.

Jos nämä Ehdot irtisanotaan, tällainen irtisanominen ei vaikuta näiden Ehtojen tai mahdollisesti soveltuvien Erityisehtojen sellaisiin kohtiin, joiden on luonteensa puolesta tarkoitus pysyä voimassa tällaisen irtisanomisen jälkeen.

18. Iikeuksien ja velvoitteiden luovutus

Kumpikaan osapuoli ei voi luovuttaa näiden Ehtojen tai mahdollisesti soveltuvien Erityisehtojen mukaisia oikeuksia tai velvoitteita millekään Kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa. Me voimme kuitenkin luovuttaa näiden Ehtojen ja/tai mahdollisesti soveltuvien Polestarin Erityisehtojen mukaisia oikeuksiamme tai velvoitteitamme mille tahansa Polestariin kuuluvalle yhtiölle.

19. Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, näihin Ehtoihin, mahdollisiin Polestarin Erityisehtoihin ja Polestarin Palveluiden käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta kansainvälistä yksityisoikeutta koskevia periaatteita. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, kaikki näitä Ehtoja ja/tai mahdollisesti soveltuvia Polestarin Erityisehtoja koskevat vaatimukset käsitellään sen alueen tuomioistuimissa, jossa meidän kotipaikkamme sijaitsee.