Kestävä kehitys

Sähköautot ovat avain aidosti ilmastoneutraaliin liikkuvuuteen. Tämä on Polestarin suunnitelma päästöjen poistamiseksi.

Sähköautot ovat avain aidosti ilmastoneutraaliin liikkuvuuteen. Tämä on Polestarin suunnitelma päästöjen poistamiseksi.

Tavoitteemme on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2040 mennessä.

Todellisen ilmastoneutraaliuden saavuttaminen tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen poistamista kaikista toiminnoistamme ja autojemme elinkaaren kaikista vaiheista. Tähän sisältyvät toimitusketjun ja valmistuksen päästöt sekä auton käyttövaiheen energiankulutus.

Polestar keskittyy kolmeen kunnianhimoiseen ilmastoneutraaliustavoitteeseen.

 • 01.
  Aidosti ilmastoneutraalin auton luominen vuoteen 2030 mennessä

 • 02.
  Autokohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä

 • 03.
  Ilmastoneutraalius koko arvoketjussamme vuoteen 2040 mennessä


Tutkimuksen ja suunnittelun läpimurtojen avulla pyrimme luomaan Polestarin ensimmäisen aidosti ilmastoneutraalin auton vuoteen 2030 mennessä. Voimme saavuttaa tämän tavoitteen vain poistamalla kaikki toimitusketjun, valmistuksen ja elinkaaren loppuvaiheen päästöt (käyttämättä kompensaatiomenetelmiä, kuten puiden istuttamista), ja keskitymme haastamaan itsemme ja ylittämään oman toimialamme rajat esitelläksemme sähköisen liikkuvuuden tulevaisuutta ja edistääksemme innovointia prosessin aikana.

Tutkimuksen ja suunnittelun läpimurtojen avulla pyrimme luomaan Polestarin ensimmäisen aidosti ilmastoneutraalin auton vuoteen 2030 mennessä. Voimme saavuttaa tämän tavoitteen vain poistamalla kaikki toimitusketjun, valmistuksen ja elinkaaren loppuvaiheen päästöt (käyttämättä kompensaatiomenetelmiä, kuten puiden istuttamista), ja keskitymme haastamaan itsemme ja ylittämään oman toimialamme rajat esitelläksemme sähköisen liikkuvuuden tulevaisuutta ja edistääksemme innovointia prosessin aikana.

Lisätietoja Polestar 0 -projektista

Siirtyminen uusiutuvaan energiaan koko toimitusketjussamme on keskeinen strateginen aloite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Valitsemme toimittajia, jotka asettavat etusijalle siirtymisen täysin hiilivapaaseen toimitusketjuun ja edistävät samalla jatkuvasti kiertotaloutta.

Siirtyminen uusiutuvaan energiaan koko toimitusketjussamme on keskeinen strateginen aloite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Valitsemme toimittajia, jotka asettavat etusijalle siirtymisen täysin hiilivapaaseen toimitusketjuun ja edistävät samalla jatkuvasti kiertotaloutta.

 • Kestävän kehityksen mahdollistava yhteistyö

  Exponential Roadmap Initiative -aloitteen jäsenenä Polestar yhdistää voimansa kymmenien muiden edistyksellisten yritysten kanssa työskennelläkseen päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä Pariisin sopimuksen mukaisesti. Nämä toimet ovat ratkaisevia, jotta voidaan estää osa ilmastonmuutoksen pahimmista vaikutuksista ja vähentää yhteiskunnille, talouksille ja ympäristölle koituvia peruuttamattomia vahinkoja.

 • Kestävän lataamisen edistäminen

  Polestar pyrkii jatkuvasti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä autojen elinkaaren kaikissa vaiheissa, mukaan lukien materiaalien tuotanto, akkumoduulit ja valmistusprosessit.

  Autojen lähdettyä tehtaalta niiden kokonaishiilijalanjälki vaihtelee. Kuljettajat voivat vaikuttaa merkittävästi Polestarinsa hiilijalanjälkeen lataamalla autonsa uusiutuvilla energialähteillä, kuten aurinko- tai tuulivoimalla. Osallistumme kumppanuuksiin lisätäksemme kestävien latausvaihtoehtojen saatavuutta ja pyrimme samalla vähentämään tulevien Polestar-mallien käyttövaiheen energiankulutusta kilometriä kohden.

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2040 mennessä jokainen Polestar on täysin ilmastoneutraali Polestar 0 -hankkeen asettaman esimerkin mukaisesti. Olemme laatineet tiekartan, jossa esittelemme strategiset aloitteemme tavoitteen saavuttamiseksi, ja pyrimme saavuttamaan konkreettiset osatavoitteet kahden seuraavan vuosikymmenen aikana.

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2040 mennessä jokainen Polestar on täysin ilmastoneutraali Polestar 0 -hankkeen asettaman esimerkin mukaisesti. Olemme laatineet tiekartan, jossa esittelemme strategiset aloitteemme tavoitteen saavuttamiseksi, ja pyrimme saavuttamaan konkreettiset osatavoitteet kahden seuraavan vuosikymmenen aikana.

Vaikka autokohtaiset päästöt vähenevät vuosittain, absoluuttiset päästöt koko arvoketjussamme vuonna 2022 nousivat 67 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Tämä lisäys liittyy Polestarin kasvuun, lisääntyneeseen myyntiin ja suurempaan läsnäoloon markkinoilla. Vaikka kasvu tuo siis mukanaan omat haasteensa, se antaa meille enemmän mahdollisuuksia edistää muutosta autoteollisuudessa.

Vuoden 2040 tavoite perustuu absoluuttisiin päästöihin, joiden suurimmat aiheuttajat ovat autojen valmistuksessa käytettävät komponentit. Absoluuttiset päästöt kasvavat myös, kun myymme enemmän autoja. Jotta voimme saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2040 mennessä, absoluuttisten päästöjemme on alettava laskea tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Tunnistamme ja seuraamme Polestarin kaikkien osastojen päästöjä ja ryhdymme toimenpiteisiin niiden vähentämiseksi.


Lisätietoa avaintekijöistä

Kiertotalous

Pyrimme jatkuvasti valmistamaan autoja, jotka kestävät pidempään ja joissa käytetään enemmän kierrätysmateriaaleja, jotta pääsemme lähemmäs tavoitetta täydellisestä kiertotaloudesta.

Lue lisää

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys on yksi keskeisistä arvoistamme. Se on tehokas keino parantaa kestäviä toimintatapoja ja antaa asiakkaille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Lue lisää

Osallisuus

Polestarilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet ja avoimen viestinnän kulttuuri. Toimitusketjussamme ihmisoikeudet ovat etusijalla.

Lue lisää

Pysy ajan tasalla uusimmista Polestar-uutisista

Tilaa
Polestar © 2024 Kaikki oikeudet pidätetään
JuridiikkaEettisyysYksityisyysEvästeetSaavutettavuusilmoitus