Integritetsmeddelande – Video Player

Detta dokument beskriver hur Polestar behandlar dina personuppgifter när du nyttjar Polestars in-car videoapplikation (”Videoapplikationen”) samt tjänster som Polestar tillhandahåller till dig när du besöker Polestars webbsida som är tillgängliga genom Videoapplikationen (”Polestar-tjänsterna”).

Vilka vi är

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person, med organisationsnummer 556653-3096 och med adress Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Göteborg, Sverige, nedan kallad ”Polestar”, ”vi” och ”vår”, är den personuppgiftsansvarig som kommer behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

De uppgifter vi behandlar om dig behandlas enbart i syfte att omedelbart anonymisera sådana uppgifter på ett sätt som gör att de inte kan spåras till dig. För att anonymisera uppgifterna delas de med Google. De uppgifter som vi delar med Google för omedelbar anonymisering är följande:

När du nyttjar Videoapplikationen sammanställer och behandlar Polestar följande uppgifter: enhetens identifikationsnummer, enhetens webbläsare, enhetens IP-adress, bilmodell och modellår, vilket land du vistas i, information om bilen står still eller är i rörelse, nedladdningar, återställningar och avinstallationer av Videoapplikationen, uppdateringar av Videoapplikationen, uppdateringar av operativsystemet, uppgifter om notiserna du får, kanaler du använder och engagemang avseende frekvens, skärmtittningar, längd/djup och kontext i relation till användandet av tjänsterna i Videoapplikationen.

När du nyttjar Polestar-tjänsterna sammanställer och behandlar Polestar följande uppgifter: information om användandet av videor tillhandahållna på Polestars webbsidor, till exempel om en video startas, pausas, spelas färdigt, spelas upp på nytt, hur länge den spelas upp och så vidare.

Uppgifterna som sammanställs och behandlas enligt ovan anses vara dina ”personuppgifter”.

När personuppgifterna har anonymiserats behandlar vi inte uppgifter som kan spåras till dig, utan endast aggregerad statistisk information från Polestar-bilar i vissa regioner. Vi behandlar sådan information för att förstå hur Videoapplikationen och Polestar-tjänsterna används och för att förbättra din upplevelse av Videoapplikationen, det vill säga i forsknings- och utvecklingssyfte. Vi använder verktyg från Google för att bättre kunna förstå användarnas beteende och för att förbättra Videoapplikationens användarvänlighet och tillförlitlighet.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke, vilket du har lämnat innan uppgifterna samlas in i samband med placering av cookies. Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avinstallera eller återinstallera Videoapplikationen.

Personuppgifterna vi behandlar är inhämtade direkt från dig. Behandlingen innefattar inget automatiserat beslutsfattande relaterat till dig, såsom profilering.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi kommer lämna ut och dela dina personuppgifter med Google för att anonymisera uppgifterna. Vi kan komma att dela de anonymiserade personuppgifterna med våra dotterbolag och samarbetspartners. Inga personuppgifter som inte anonymiserats kommer att delas med några samarbetspartners utanför EU/EES.

I Videoapplikationen finns andra tjänster än Polestar-tjänsterna tillgängliga samt länkar till tredje parters webbsidor. Vi kommer inte dela några personuppgifter med dessa tredje parter. Om du använder sådana tredjepartstjänster är det möjligt att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med deras egna villkor och egna personuppgiftspolicys.

Lagringstid

Vi kommer behandla dina personuppgifter till dess att personuppgifterna har anonymiserats eller tills du återkallar ditt samtycke.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du särskilda rättigheter kopplat till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vår personuppgiftsbehandling, få tillgång till uppgifterna vi har om dig, be om rättelse eller begränsningar avseende dina personuppgifter, be om att få dina personuppgifter överförda till annan enhet, begära att vi raderar dina personuppgifter samt lämna in ett klagomål till berörd tillsynsmyndighet.

Mer information om dina rättigheter hittar du i vår Inegritetspolicy

Kontakt

Använd vänligen webbformuläret som finns i vår Inegritetspolicy för att hävda dina rättigheter. Om du har några andra frågor om dataskydd hos Polestar, var vänlig att kontakta vårt dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktinformation hittar du i vår Inegritetspolicy.