Informationsmeddelande – Köp av Polestar förbeställd på Polestar.com

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar Performance AB är leverantören av den tekniska plattformen, och Polestar Automotive Sweden AB är företaget som du köper en förbeställning från.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifterna som du tillhandahåller i samband med ditt köp av förbeställningen via vår webbplats. Ändamålet med vår behandling är att administrera ditt köp av en förbeställning och att kommunicera med dig för ändamålen att slutföra en beställning och/eller ingå ett bindande säljavtal för en Polestar-bil, följa upp leveransen och din nöjdhet genom enkäter. Vi behandlar också personuppgifterna som du tillhandahåller till oss för statistikändamål, och för att kommunicera med dig i relation till din förbeställning och andra frågor som rör förbeställningen. Vidare behandlar vi dina personuppgifter för att kunna känna igen dig som en återkommande kund och därmed förbättra din upplevelse som kund. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för att administrera ditt köp är att behandlingen är nödvändig för fullgörandet av vårt avtal med dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den utförs för att följa upp din köpprocess och din nöjdhet, statistik och för att kommunicera med dig i relation till eventuella affärsuppdateringar och andra frågor som rör förbeställningen samt känna igen dig som en återkommande kund, och följaktligen är denna behandling nödvändig för vårt legitima intresses syfte.

Förutom ovanstående behandlar vi också dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Utöver att behandla dina personuppgifter för att skicka vårt kommunikationsmaterial för marknadsföring behandlar vi eventuell respons och interaktioner med den digitala marknadsföringskommunikationen för att leverera relevant marknadsföringskommunikation av hög kvalitet och för statistikändamål. Dina personuppgifter kommer i detta sammanhang att användas för ändamålen online-profilering och social profilering för att förbättra vår marknadsföringskommunikation. Om du har godkänt vår användning av cookies, kombinerar vi dessutom dina personuppgifter med ditt beteende online på våra webbplatser när det är möjligt. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive vår behandling för att kunna leverera relevant marknadsföringskommunikation av hög kvalitet samt online-profilering och social profilering är ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter relaterad till marknadsföringsändamål. Skicka en begäran om återkallande av samtycke till Polestar genom att använda kontaktinformationen som finns i Juridiska kontakter .

Utlämning och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att avslöjas för och behandlas av våra filialer och affärspartners för ovanstående ändamål. När personuppgifter överförs till våra affärspartner utanför EES följer vi de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen för att skydda dina personuppgifter.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till tolv (12) månader efter ditt köp. Observera att vi lagrar dina personuppgifter i upp till tolv (12) månader efter att du har undanbett dig att få ytterligare marknadsföringskommunikationsmaterial från oss.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Juridiska kontakter .