Användarvillkor för referral program

Rekommendationsvillkor

Som privatperson ("Rekommenderare") med en bil registrerad till ditt Polestar-ID och ett giltigt körkort kan du få belöningar från Polestar Performance AB och/eller dotterbolag ("Polestar") när vänner, familjemedlemmar och fans använder en rekommendationslänk som du har skapat för att beställa ett Polestar-fordon. Företag och organisationer kan inte få belöningar eller gåvor inom ramen för detta program. Om du som rekommenderar Polestar-fordonet är anställd av, juridisk företrädare för eller partner till Polestar eller ett dotterbolag till Polestar får du ingen belöning.

När en köpare beställer en ny Polestar via referral-länken får du rätt till en belöning, i enlighet med respektive referral-kampanj. Du får din belöning efter det att köparen har mottagit sin bil. Referral-länken kan inte läggas till efter det att köparen har gjort beställningen. Ingen belöning utgår för återlämnade bilar.

Rekommenderaren ansvarar själv för alla skatter och avgifter som ska deklareras eller betalas till den relevanta skattemyndigheten

Varje rekommendationslänk är unik och får endast delas med vänner, familjemedlemmar och fans.

Ingen kommersialisering, massdistribution, publicering, reklam, försäljning, betalning eller aggregation för/av länkar.

Ingen skräppost eller reklam tillsammans med våra länkar. 

Vi håller inne belöningar om vi har skäl att misstänka att kunder inte handlar i god tro.

Belöningar kan inte bytas, överföras eller lösas in mot kontanter.

Handläggningen av fysiska belöningar, till exempel kläder eller konstverk, styrs av användarvillkoren för Polestar Additionals.

Om belöningen är ett klädesplagg kan du byta till en annan storlek i mån av tillgång. Kontakta polestar@prominate.com med följande information: Företag: 

  • Ditt namn

  • Ordernummer

  • Önskad storlek

Köpvillkor

Som privatperson ("Köpare")  kan du få belöningar  från Polestar Performance AB och/eller dotterbolag ("Polestar")  när du beställer ett nytt Polestar-fordon med hjälp av rekommendationslänken. Företag och organisationer kan inte få belöningar eller gåvor inom ramen för detta program. Om du som köpare är  anställd av, juridisk företrädare för eller partner till Polestar  eller ett dotterbolag till  Polestar får du ingen belöning. 

När en köpare beställer en ny Polestar via referral-länken får du rätt till en belöning, i enlighet med respektive referral-kampanj. Du får din belöning efter det att köparen har mottagit sin bil. Referral-länken kan inte läggas till efter det att köparen har gjort beställningen. Ingen belöning utgår för återlämnade bilar.

Köparen ansvarar själv för alla skatter och avgifter som ska deklareras eller betalas till den relevanta skattemyndigheten. 

Belöningar kan inte bytas, överföras eller lösas in mot kontanter. 

Polestar förbehåller sig rätten att när som helst ändra belöningarna på grund av tillgångskäl eller andra skäl.