Indeks

Polestar – Privatlivspolitik for biler

19.04.2024

1. Indledning

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Polestar behandler bilgenererede data, når du anvender en Polestar-bil og forbundne tjenester, som leveres af Polestar og deres partnere. Få mere at vide om, hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os.

Det er vigtigt for os at være transparente og holde dig informeret om, hvordan vi anvender dine personoplysninger. I denne privatlivspolitik kan du finde information om den behandling af personoplysninger, som finder sted for forskellige bilfunktioner, men du finder ikke forklaringen af selve funktionerne her - den finder du i instruktionsvejledningen. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne politik og instruktionsvejledningen med hensyn til behandlingen af personoplysninger har denne politik forrang.

Omfanget af databehandlingsaktiviteterne afhænger af din bilmodel, hvilke tjenester din bil er udstyret med, og hvilke tjenester du vælger at aktivere. Denne politik beskriver det videst mulige omfang af behandling. Hvis du har en ældre bilmodel, eller hvis en ny model ikke er udstyret med en bestemt funktion, vil databehandlingen relateret til denne funktion ikke finde sted.

Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred gælder ikke for:

 • Levering af internettjenesten i din bil, som leveres af en mobilnetudbyder uafhængigt af Polestar.
 • Din brug af Google Automotive Services: Polestar-biler leveres med integreret Google, hvilket vil sige, at infotainmentsystemet kører på Android Automotive-styresystemet, som tilbyder Google Automotive Services (f.eks. Google Maps, Google Assistent og Google Play Store). Infotainmentsystemet giver også mulighed for at logge på med en Google-konto. I disse tilfælde er Google dataansvarlig, og Polestar er ikke involveret i behandlingen af dine personoplysninger. For mere information henvises til Googles privatlivspolitik. Din brug af Google Automotive Services reguleres yderligere af Googles servicevilkår og servicevilkår for Google Maps.
 • Din brug af apps og tjenester fra tredjeparter i bilen: de funktioner, som er tilgængelige i Google Play Store, tilbydes af uafhængige leverandører, på samme måde som de fungerer på en smartphone. Når du forbinder dit køretøj til en tredjepartsapp, overføres dine personoplysninger og dataene relateret til dit køretøj til den tredjepart, som leverer appen, for at gøre det muligt at oprette forbindelse og anvende tredjepartstjenesten. For yderligere information henvises til de individuelle tjenesteudbyderes egne vilkår og betingelser samt deres privatlivspolitikker.
 • Din brug af tredjeparts-tillægstjenester baseret på køretøjsdata (for eksempel brugsbaseret forsikring).

Polestar har andre privatlivsdokumenter, som bør læses sammen med denne politik for at få et komplet billede af, hvordan dine oplysninger anvendes af Polestar. Du kan få adgang til dem via nedenstående links:

2. Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

2.1 Overblik

I dette afsnit kan du finde information om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, til hvilke formål, hvilket retsgrundlag vi har for behandlingen, hvor længe vi behandler dine personoplysninger, og hvem der er ansvarlig for hvert behandlingsformål. Vi behandler muligvis dine personoplysninger til flere formål på én gang. Informationen om behandlingsaktiviteterne er inddelt i følgende afsnit:

 1. 1.
  Administration af vejsikkerhed og mobilitet: køretøjsfunktioner, som informerer dig om vejforholdene og advarer dig om eksterne farer, såsom Connected Safety og trafikskiltinformation; interne svar, såsom udrykningstjenester (eCall), vejhjælp; og anordninger til undersøgelse af kollisioner såsom hændelsesdataoptageren (køretøjets "sorte boks") og den aktive sikkerhedsdataoptager. Læs mere.
 2. 2.
  Vedligeholdelse og reparation: behandlingsaktiviteter relateret til softwareopdateringer og fejlrapporteringsfunktioner. Læs mere.
 3. 3.
  Polestars fjerntjenester til køretøjer: behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at levere Polestar Connected Services, som er tilgængelige i Polestars mobilapp eller på polestar.com.
 4. 4.
  Polestars systemapps i køretøjet: behandling, som er nødvendig for at levere Polestars systemapps i køretøjet såsom Range-appen, Performance-appen og Air Quality-appen. Læs mere.
 5. 5.
  Kontakter med dig: behandlingsaktiviteter, som er nødvendige for køretøjsrelateret kundepleje. Læs mere.
 6. 6.
  Udvikling af forretning, produkter og tjenester: behandlingsaktiviteter, som er nødvendige for vores kontinuerlige arbejde med at udvikle vores forretning, systemer, produkter og tjenester. Læs mere.
 7. 7.
  Retlige forpligtelser og frivillige tiltag samt i tilfælde af krav, tvister, tilsyn osv., behandlingsaktiviteter, som er nødvendige med henblik på emissionsrapportering, overvågning af cybersikkerhedstrusler og deling af personoplysninger med myndigheder. Læs mere.

3. Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi indsamler hovedsageligt dine personoplysninger direkte fra dit køretøj, men i nogle tilfælde indsamler vi også personoplysninger fra andre kilder, nemlig når:

 • der udføres service på dit køretøj: vi indsamler information om den service, der udføres på dit køretøj hos et Polestar service point.
 • du er i kontakt med vores kundeservice (f.eks. kundepleje, kundesupport): vi modtager eksempelvis information i tilfælde af en anmodning om vejhjælp.
 • vi modtager en anmodning på dine vegne fra et af Polestars associerede selskaber.
 • vi skal tjekke den registrerede ejer hos myndighederne (motorregistret) i tilfælde af tilbagekaldelser: vi indhenter dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse fra myndigheden.
 • vi modtager en anmodning om ejerskifte fra den registrerede ejer af køretøjet: vi indhenter den nye ejers e-mailadresse fra den registrerede ejer. 

  4. Videregivelse af dine personoplysninger

  4.1 Hvordan vi deler dine personoplysninger og med hvem

  For at levere vores produkter og tjenester til dig samt overholde love og bestemmelser er vi nødt til at dele dine personoplysninger med andre, inklusive andre selskaber inden for Polestar Group og tredjeparter, som assisterer os i forskellige dele af vores forretningsvirksomhed og hjælper os med at levere vores produkter og tjenester. Kategorierne af modtagere er angivet nedenfor.

  • Polestars associerede selskaber;
  • Polestars tjenesteudbydere: vi anvender andre til at hjælpe os med at levere vores tjenester (f.eks. IT-tjenesteudbydere, som er ansvarlige for driftsvedligeholdelse og teknisk support af vores IT-løsninger; post- og beskedtjenester; banker og betalingstjenesteudbydere; udbydere af analysetjenester). De vil have adgang til dine oplysninger i det omfang, det med rimelighed anses for nødvendigt for at udføre disse opgaver på vores vegne, og er forpligtet til ikke at videregive eller anvende dem til andre formål;
  • Andres tjenester: du kan vælge at forbinde dit køretøj til andres tjenester, f.eks. udbydere af bilintegrerede eller mobile applikationer og sociale medier;
  • Myndigheder: under visse omstændigheder kan vi være forpligtet ved lov til at videregive information til offentlige myndigheder eller retshåndhævende myndigheder, f.eks. politiet, datatilsynsmyndigheden, skattemyndigheder, offentlige domstole, myndigheder til officiel registrering af køretøjet eller håndhævende myndigheder. Dette kan være som reaktion på gyldige og lovlige anmodninger, såsom stævninger, retskendelser eller andre juridiske processer. Vi kan også videregive information, når det er nødvendigt for at beskytte din(e), vores eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Vi overholder alle gældende love og regler vedrørende videregivelse af information til offentlige myndigheder. Vi gennemgår omhyggeligt hver anmodning for at sikre, at den er gyldig og lovlig, samt konsekvensen af datavideregivelsen for de registrerede, som berøres af anmodningen, før vi videregiver nogen oplysninger. Vi bestræber os på at beskytte dit privatliv og dine rettigheder i det omfang, loven tillader det. I tilfælde af en offentlig anmodning om oplysninger vil vi bestræbe os i rimeligt omfang på at give dig besked, medmindre det er forbudt ved lov eller retskendelse. Hvis du har spørgsmål eller forbehold vedrørende vores praksis for videregivelse af oplysninger til myndigheder, bedes du kontakte os;
  • Samarbejdspartnere, f.eks. Volvo Car Corporation, værksteder og service points, finansierings- og leasingselskaber, forsikringsselskaber, køretøjsopladningstjenester, juridiske rådgivere, reklamebureauer/-selskaber og markedsundersøgelsesselskaber, og;
  • Udbydere af sociale medieplatforme.

   4.2 Behandling af dine personoplysninger uden for EU/EØS

   Vi bestræber os på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS-området. Polestar er imidlertid et selskab med en international tilstedeværelse. I visse situationer, såsom når vi deler dine oplysninger med et af vores associerede selskaber, en samarbejdspartner eller en underleverandør, som opererer uden for EU/EØS, vil dine personoplysninger blive overført uden for EU/EØS.

   Vi overfører personoplysninger til USA og Storbritannien for IT-systemhostingtjenester, IT-supporttjenester og kundeplejetjenester.

   Vi sikrer altid, at der gælder samme høje beskyttelsesniveau for dine personoplysninger i henhold til GDPR, selv når oplysningerne overføres ud af EU/EØS. Hvad angår Storbritannien, har kommissionen afgjort, at der er sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (artikel 45 i GDPR), men vedrørende overførsler til USA har vi indgået EU-modelklausuler med alle relevante tredjeparter (artikel 46 i GDPR), eller de er certificeret under EU-USA-databeskyttelsesrammen, den britiske udvidelse af EU-USA-databeskyttelsesrammen og/eller den schweizisk-amerikanske databeskyttelsesramme hos U.S. Department of Commerce. Derudover træffer vi yderligere tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger efter behov, såsom kryptering og pseudonymisering. Vores behandlere, som understøtter levering af Polestars produkter og tjenester, er kontraktligt begrænset i deres muligheder for at bruge dine personoplysninger til andre formål end til at understøtte os i overensstemmelse med hver enkelt gældende databehandlingsaftale

   5. Informationssikkerhed

   For at beskytte dine personoplysninger mod tab, tyveri, samt uautoriseret adgang, brug eller videregivelse har vi indført tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger inklusive kryptering af overførte og lagrede data og processer for adgangsrettigheder. Desværre er ingen overførselsmetode via internettet eller metode til elektronisk lagring 100% sikker eller ubrydelig.

   6. Dine rettigheder

   Nedenfor følger en liste over dine rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du udfylde denne webformular eller kontakte os på anden måde. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod eller klage over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du henvende dig til os, og vi vil i så fald forsøge at hjælpe. Du har altid ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i det land, hvor du bor eller arbejder, eller hvor du mener, at der har fundet en overtrædelse af dine rettigheder sted. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet.

   6.1 Ret til oplysning og til at modtage kopi af dine personoplysninger

   Du har ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis dette er tilfældet, har du endvidere ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og hvorfor. Du har desuden ret til at modtage en kopi af alle personoplysninger, vi har om dig.

   Hvis din henvendelse drejer sig om konkrete oplysninger, bedes du venligst anføre dette. Du kan eksempelvis anføre, at du er interesseret i en bestemt type oplysninger, såsom hvilke specifikke kontaktoplysninger vi har om dig, eller at du ønsker oplysninger fra en bestemt periode.

   6.2 Ret til at få urigtige eller forældede personoplysninger berigtiget, opdateret eller fuldstændiggjort

   Hvis de personoplysninger, vi har om dig, ikke er korrekte, har du ret til at få dem berigtiget. Du har endvidere ret til at få ufuldstændige oplysninger suppleret med de yderligere oplysninger, som måtte være nødvendige for, at oplysningerne er korrekte.

   Når vi har berigtiget eller suppleret dine personoplysninger, meddeler vi eventuelle parter, som vi har delt dine oplysninger med, at vi har opdateret oplysningerne – medmindre dette er umuligt eller urimeligt byrdefuldt. Hvis du anmoder os om dette, oplyser vi dig naturligvis også om, hvem vi har delt dine oplysninger med.

   Hvis du anmoder om berigtigelse af oplysninger, har du også ret til at anmode os om at begrænse behandlingen i den periode, hvor vi undersøger forholdet.

   6.3 Ret til at få personoplysninger slettet

   Du har i nogle tilfælde ret til at få dine oplysninger slettet, nemlig hvis:

   1. 1.
    oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, som vi har indsamlet dem til,
   2. 2.
    du trækker dit samtykke tilbage, og der er intet andet retsgrundlag for behandlingen (hvis relevant),
   3. 3.
    oplysningerne benyttes til direct marketing, og du afmelder sådanne meddelelser,
   4. 4.
    du modsætter dig behandlingen, og behandlingsgrundlaget er vores legitime interesser, forudsat at vi ikke kan påvise, at der er tungtvejende årsager til behandlingen, som går forud for dine interesser og rettigheder,
   5. 5.
    der er sket ulovlig behandling af personoplysningerne, eller
   6. 6.
    det er nødvendigt at slette oplysningerne for at opfylde en retlig forpligtelse.

   Hvis vi sletter dine personoplysninger efter din henvendelse, meddeler vi også eventuelle parter, som vi har delt dine oplysninger med, at vi har slettet oplysningerne – medmindre dette er umuligt eller urimeligt byrdefuldt. Hvis du anmoder os om dette, oplyser vi dig også om, hvem vi har delt dine oplysninger med.

   6.4 Indsigelse mod behandlingen

   Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvor behandlingsgrundlaget er vores legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod brugen, vurderer vi afhængigt af din situation, om vores interesse i behandlingen går forud for din interesse i, at personoplysningerne ikke behandles til det pågældende formål. Hvis vi ikke kan påvise, at vi har tungtvejende årsager til behandlingen, som går forud for dine interesser, ophører vi med at benytte de personoplysninger, som din indsigelse angår – forudsat at vi ikke har brug for oplysningerne for, at et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, har du også ret til at anmode os om at begrænse behandlingen i den periode, hvor vi undersøger forholdet.

   Du kan altid gøre indsigelse mod og fravælge at modtage direct marketing. 

   6.5 Ret til at trække samtykke tilbage

   Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til en bestemt behandling tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

   Din tilbagetrækning vil ikke påvirke behandling, som allerede har fundet sted.

   6.6 Ret til at anmode om begrænsning af behandling

   Begrænsning betyder, at oplysningerne mærkes, så de kun kan bruges til visse begrænsede formål. Retten til begrænsning gælder:

   1. 1.
    når du mener, at personoplysningerne er ukorrekte/urigtige, og du har anmodet om berigtigelse. I så fald kan du også anmode om, at vi begrænser vores brug, mens vi undersøger, om oplysningerne er korrekte eller ej.
   2. 2.
    hvis brugen er ulovlig, men du ikke ønsker at få personoplysningerne slettet.
   3. 3.
    når vi ikke længere har brug for oplysningerne til de formål, vi har indsamlet dem til, men du har brug for dem for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares af dig.
   4. 4.
    hvis du gør indsigelse mod brugen. I så fald kan du anmode os om at begrænse brugen, mens vi undersøger, om vores interesse i at behandle dine oplysninger går forud for dine interesser.

   Selv om du har anmodet os om at begrænse brugen af dine oplysninger, har vi ret til at opbevare dem – forudsat at vi har indhentet samtykke fra dig – for at kunne gøre retskrav gældende, forsvare os mod retskrav eller beskytte andres rettigheder. Vi kan også behandle oplysningerne, hvis dette tjener en vigtig samfundsmæssig interesse.

   Når begrænsningen ophører, oplyser vi dig om dette.

   Hvis vi begrænser vores brug af dine oplysninger, meddeler vi også eventuelle parter, som vi har delt dine oplysninger med, at vi har begrænset behandlingen af oplysningerne – medmindre dette er umuligt eller urimeligt byrdefuldt. Hvis du anmoder os om dette, oplyser vi dig også om, hvem vi har delt dine oplysninger med.

   6.7 Ret til dataportabilitet

   Hvis behandlingen beror på dit samtykke eller en aftale mellem os, har du ret til at modtage personoplysninger, som du har oplyst til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overføre dem til en anden dataansvarlig ("dataportabilitet").

   7. Hvordan kan du se og ændre dine privatlivsindstillinger?

   I menuen for privatlivsindstillinger i midterdisplayet kan du slå deling og brug af dine oplysninger til og fra for bestemte tjenester. Privatlivsindstillingerne omfatter mikrofon-, placerings- og apptilladelser og mulighederne for datadeling med Polestar og Google. I onboardingvejledningen til køretøjet har du den første mulighed for at vælge dine foretrukne privatlivsindstillinger for datadeling med Polestar og Google. Når onboardingvejledningen er fuldført, kan du administrere dine privatlivsindstillinger i køretøjet ved at gå til Indstillinger og derefter trykke på Privatliv.

   Som standard er indstillingerne for datadeling med Polestar slået fra, men vær opmærksom på, at du ikke fuldstændig kan fravælge alle processer for indsamling af køretøjsdata, da nogle køretøjstjenester er påbudt ved lov, eksempelvis nødhjælp (eCall). Du kan læse mere om nødhjælp (eCall) længere oppe i dokumentet.

   8. Kontakter & Om os

   Polestar Performance AB (benævnt "Polestar", "vi", "os" og "vores") er den dataansvarlige, der behandler dine personoplysninger som beskrevet i denne politik. Hvis andre enheder behandler personoplysninger sammen med os, som såkaldte fælles dataansvarlige, er dette udtrykkeligt nævnt.

   Polestar Performance AB er også det primære kontaktpunkt for registrerede, som ønsker at udøve deres rettigheder, og den hovedansvarlige for at give information til registrerede vedrørende brugen af oplysninger, hvor den dataansvarlige er et selskab i Polestar Group. Du er naturligvis berettiget til at udøve dine rettigheder i henhold til GDPR med hensyn til og over for enhver dataansvarlig, der er nævnt i denne politik.

   Hver dataansvarligs identitet og kontaktoplysninger er angivet nedenfor.

   Polestar Performance AB er en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 556653-3096, med postadresse Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og besøgsadresse Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.

   Polestar Automotive Denmark ApS er et dansk selskab, CVR-nr. 42092533, med følgende adresse: c/o Volvo Car Denmark A/S, Vandtårnsvej 62, 1, 2860 Søborg. Polestar Automotive Denmark ApS er – som et af de fælles dataansvarlige selskaber – generelt ansvarlig for markedsføring, salg og kunderelationer samt markedsspecifikke serviceydelser på sit marked.

   Polestar har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for Polestar Group, som kan kontaktes via e-mail eller post som angivet nedenfor:

   • E-mailadresse: dpo@polestar.com
   • Postadresse: Polestar Performance AB, Attention: The Data Protection Officer, 405 31 Göteborg, Sverige

   Volvo Car Corporation er en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 556074-3089, med adressen 405 31 Göteborg, Sverige.

   9. Ændringer af denne privatlivspolitik

   Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil informere dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den opdaterede privatlivspolitik på vores hjemmeside (inklusive tydeliggørelse af opdateringer). Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores privatlivspolitik, sender vi dig en underretning via e-mail. Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om privatlivspolitikken eller om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.