Algemene voorwaarden Polestar Impact Bonus

1. Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op het Polestar Impact Bonus Programma ("Voorheen bekend onder Polestar Affinity") van Polestar Automotive Netherlands B.V. ("Polestar") gevestigd aan de Stationsweg 2, 4153 RD te Beesd.

1.2

Polestar Impact Bonus is een programma op grond waarvan medewerkers van deelnemende ondernemingen een nieuw Polestar voertuig met korting kunnen kopen. De werkgever is niet betrokken bij de totstandkoming van de koopovereenkomst van het Polestar voertuig en wordt daarbij ook geen partij. 

2. Toepasselijkheid Polestar Impact Bonus

2.1

Polestar Impact Bonus is alleen van toepassing op de verkoop van nieuwe Polestar voertuigen. 

2.2

Polestar Impact Bonus kan enkel gebruikt worden bij de aanschaf van een Polestar voertuig waarbij de koopprijs direct wordt voldaan. Polestar Impact Bonus kan niet worden gebruikt voor het afsluiten van een door Polestar aangeboden financieringsoptie of leaseovereenkomst voor een Polestar voertuig. 

3. Deelname Polestar Impact Bonus

3.1

Om een Polestar voertuig te kopen onder gebruikmaking van de voorwaarden van Polestar Impact Bonus dient u de volgende stappen te doorlopen:
a. Bezoek de website: https://www.polestar.com/nl/affinity-form
b. Maak op de hiervoor genoemde website een account met Polestar ID aan. Indien u reeds beschikt over een Polestar ID kun u deze gebruiken om in te loggen;
c. Vul de gevraagde gegevens in en upload de bevestiging dat u medewerker bent van een bedrijf dat gebruik maakt van het Polestar Impact Bonus. Geef in het tekstveld de kortingscode aan die u van uw werkgever heeft ontvangen. En verzend de aanvraag. Wacht tot u een bevestigingse-mail heeft ontvangen. Polestar heeft enige tijd nodig om te verifiëren of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor deelname aan Polestar Impact Bonus; 
d. Nadat u de bevestigingse-mail heeft ontvangen kunt u de Polestar Car Configurator gebruiken om het door u gewenste Polestar voertuig geheel naar eigen wens samen te stellen. Het is van belang dat u gebruik maakt van hetzelfde Polestar ID als waarmee u deelname aan Polestar Impact Bonus heeft aangevraagd; De korting waar u recht op heeft wordt aan uw Polestar ID gekoppeld; 
e. Doorloop alle stappen van het bestelproces en sluit de koopovereenkomst voor uw voertuig. 

3.2

Tijdens het configureren van uw voertuig is de korting nog niet zichtbaar. De korting waar u recht op heeft wordt aan het einde van het bestelproces voor het sluiten van de koopovereenkomst berekend. Op dat moment kan de deelnemer besluiten het Polestar voertuig met de berekende korting al dan niet te kopen. 

3.3

De korting wordt berekend over de uiteindelijke verkoopprijs inclusief alle opties. Exclusief rijklaarmaakkosten en eventuele Extra’s. 

3.4

Nadat u alle stappen heeft doorlopen komt een koopovereenkomst tot stand tussen Polestar en de deelnemer. De werkgever van de deelnemer is daarbij geen partij. Op de koopovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Polestar van toepassing. Deze kunt u hier vinden.

3.5

Alleen medewerkers van deelnemende ondernemingen komen in aanmerking voor Polestar Impact Bonus. Polestar zal aan de hand van een door Polestar verstrekt formulier verifiëren of u daadwerkelijk in dienst bent en of u voldoet aan de voorwaarden voor deelname.

3.6

U kunt alleen een Polestar voertuig voor eigen gebruik kopen. Het is om die reden niet mogelijk het bestelde Polestar voertuig af te leveren aan iemand anders. Het door de deelnemer bestelde Polestar voertuig dient op naam van de koper te worden geregistreerd bij aflevering. 

3.7

Polestar heeft het recht een deelnemer van deelname uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt, of (ii) op enige wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3.8

Deelname aan Polestar Impact Bonus is persoonsgebonden. De voorwaarden van Polestar Impact Bonus kunnen niet worden overgedragen en Polestar Impact Bonus kan niet worden gecombineerd met andere (kortings-)acties die Polestar van tijd tot tijd organiseert. 

4. Geheimhouding 

4.1

Het door Polestar in het kader van Polestar gedane aanbod is persoonlijk en dient derhalve strikt vertrouwelijk te worden behandeld. De deelnemer aan Polestar Impact Bonus zal alle informatie met betrekking tot Polestar Impact Bonus vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of op andere wijze verspreiden.

Slotbepalingen

5.1

Polestar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden, overige voorwaarden en/of informatie, in het bijzonder het toepasselijke kortingspercentage, met betrekking tot Polestar Impact Bonus te wijzigen. 

5.2

Polestar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor Polestar Impact Bonus te beëindigen zonder dat Polestar daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens de deelnemers. De beëindiging van Polestar Impact Bonus heeft geen invloed op reeds gesloten koopovereenkomsten.

5.3

Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot Polestar Impact Bonus kunnen kenbaar worden gemaakt aan Polestar Support, via telefoonnummer 0800 0225849 per e-mail via custsupp@polestar.com