POLESTAR RETAIL B2B BONUS PROGRAMMA

1. Algemeen

1.1.

Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op het Polestar Retail B2B Bonus Programma ("Polestar Retail B2B Bonus Programma") van Polestar Automotive Netherlands B.V. ("Polestar") gevestigd aan de Stationsweg 2, 4153 RD te Beesd.

1.2.

Het Polestar Retail B2B Bonus Programma is een programma op grond waarvan bedrijven van deelnemende ondernemingen een nieuw Polestar voertuig met korting kunnen kopen of financieren.

2. Toepasselijkheid Polestar Retail B2B Bonus Programma

2.1.

Het Polestar Retail B2B Bonus Programma is alleen van toepassing op de verkoop van nieuwe Polestar voertuigen.

2.2.

Het Polestar Retail B2B Bonus Programma kan enkel gebruikt worden bij de aanschaf van een Polestar voertuig waarbij de koopprijs direct wordt voldaan óf wordt gekozen voor een financiering middels Polestar finance. Het Polestar Retail B2B Bonus Programma kan niet worden gebruikt voor het afsluiten van een door Polestar aangeboden leaseovereenkomst via Polestar leasing voor een Polestar voertuig.

3. Deelname Polestar Retail B2B Bonus Programma

3.1.

Om een Polestar voertuig te kopen of financieren onder gebruikmaking van de voorwaarden van het Polestar Retail B2B Bonus Programma dient u de volgende stappen te doorlopen:

a. Maak een Polestar ID aan via de volgende link op Polestar.com 

b. Bevestig per mail naar de Accountmanager dat je gebruik wil maken van het Polestar B2B Retail Bonus Programma en deel daarbij het e-mailadres waarop het Polestar ID is aangemaakt. Zodoende kan Polestar de korting activeren.

c. De Accountmanager zal per mail een bevestiging geven zodra de korting voor jouw onderneming is geactiveerd. 

d. Ga naar polestar.com Stel je Polestar samen en selecteer de gewenste betaalmethode (Kopen of Financial lease). Druk op ‘Verder’. 

e. Log in met je Polestar ID die je hebt aangemaakt bij stap a.

f. Voordat je de reserveringskosten voldoet, zie je de korting verwerkt op de samenvatting van je bestelling. Je kunt de bestelling nu bevestigen door de reserveringskosten van €100,- te voldoen.

3.2.

Tijdens het configureren van uw voertuig is de korting nog niet zichtbaar. De korting waar u recht op heeft wordt aan het einde van het bestelproces voor het sluiten van de koopovereenkomst berekend. Op dat moment kan de deelnemer besluiten het Polestar voertuig met de berekende korting al dan niet te kopen.

3.3.

De korting wordt berekend over de uiteindelijke verkoopprijs inclusief alle opties. Exclusief rijklaarmaakkosten en eventuele Extra’s.

3.4.

Nadat u alle stappen heeft doorlopen komt een koopovereenkomst tot stand tussen Polestar en de deelnemer. Op de koopovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Polestar van toepassing. Deze kunt u hier vinden.

3.5.

Alleen deelnemende ondernemingen komen in aanmerking voor het Polestar Retail B2B Bonus Programma.

3.6.

U kunt alleen een Polestar voertuig voor eigen gebruik kopen. Het is om die reden niet mogelijk het bestelde Polestar voertuig af te leveren aan iemand anders. Het door de deelnemer bestelde Polestar voertuig dient op naam van de koper te worden geregistreerd.

3.7.

Polestar heeft het recht een deelnemer van deelname uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt, of (ii) op enige wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3.8.

Deelname aan het Polestar Retail B2B Bonus Programma is bedrijfsgebonden. De voorwaarden van het Polestar Retail B2B Bonus Programma kunnen niet worden overgedragen en het Polestar Retail B2B Bonus Programma kan niet worden gecombineerd met andere (kortings-)acties die Polestar van tijd tot tijd organiseert.  

4. Geheimhouding

4.1.

Het door Polestar in het kader van het Polestar Retail B2B Bonus Programma gedane aanbod is persoonlijk en dient derhalve strikt vertrouwelijk te worden behandeld. De deelnemer aan het Polestar Retail B2B Bonus Programma zal alle informatie met betrekking tot het Polestar Retail B2B Bonus Programma vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of op andere wijze verspreiden.

5. Slotbepalingen

5.1.

Polestar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden, overige voorwaarden en/of informatie, in het bijzonder het toepasselijke kortingspercentage, met betrekking tot het Polestar B2B Retail B2B Bonus Programma te wijzigen.

5.2.

Polestar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor het Polestar Retail B2B Bonus Programma te beëindigen zonder dat Polestar daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens de deelnemers. De beëindiging van het Polestar Retail B2B Bonus Programma heeft geen invloed op reeds gesloten koopovereenkomsten.

5.3.

Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot het Polestar Retail B2B Bonus Programma kunnen kenbaar worden gemaakt aan Polestar Support.