Huisregels voor Sociale media en de Polestar Community

De huisregels voor Sociale media en de Polestar Community bepalen welke geschreven uitingen of posts op de officiële kanalen van Polestar door community-leden of andere gebruikers van sociale media onacceptabel zijn. Als deze regels worden geschonden, heeft Polestar het recht opmerkingen te wissen en, indien nodig, gebruikers te blokkeren.

Uitlatingen van de Community weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Polestar, noch onderschrijft Polestar de juistheid ervan.

In overeenstemming met de Voorwaarden van het platform, de praktijkcodes binnen de branche en onze eigen verplichtingen jegens de Polestar Community, behouden wij ons te allen tijde het recht voor om storende, profane of maatschappelijk onverantwoorde uitlatingen en uploads te verwijderen en aanhoudend storende gebruikers te blokkeren.

In het bijzonder tolereren wij geen posts van onderstaand karakter:

  • Smadelijk, kwellend, bedreigend, belagend of aanvallend jegens anderen

  • Lasterlijk, beledigend, obsceen, vulgair, of geweld vertonend

  • Hatelijke taal bevattend inzake ras/etniciteit, religie, geslacht, nationaliteit of politieke overtuiging

  • Frauduleus, bedrieglijk, misleidend of onwettig

  • Trolling of opzettelijke onderbreking van een discussie

  • Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook

  • Spam of spamachtige inhoud

  • Het uploaden van bestanden die virussen of programma's bevatten die de werking van computers van anderen mogelijk beschadigen

  • Commerciële boodschappen of verzoeken om donaties

  • Link baiting (het opnemen van een link in uw post om anderen naar uw eigen website te leiden)

Indien een verwijdering resulteert in beperkingen voor uw account, Pagina of groep, wordt u daarover door ons geïnformeerd.

Huisregels Polestar Community

Aanvullend op bovenstaand, moeten leden van de Polestar Community binnen onze Polestar Community ook het onderstaande respecteren.

Wees respectvol en vriendelijk

Dit is een open en vriendschappelijke omgeving voor contact met eigenaren van een Polestar. Negatieve, sarcastische of gemene posts en opmerkingen gericht aan andere leden zijn hier niet toegestaan. Wij waarderen een goed debat, maar respecteer elkaar en wees vriendelijk. Ongepaste taal of afbeeldingen worden door ons niet getolereerd.

Respecteer een ieders privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Als u lid wordt van deze groep, respecteert u de privacy van mede-groepsleden en stemt u ermee in dat u geen content van deze groep buiten de groep zult delen. Plaats bovendien geen berichten over persoonlijke zaken, om verstoring van de privacy te vermijden. Voor vragen van persoonlijke aard, waarvoor hulp op een meer individueel niveau vereist is, verzoeken wij u contact op te nemen met Polestar Support.

Voeg waarde toe aan de Polestar Community

Dit kanaal dient specifiek voor het openen van discussies en om verbinding te maken met andere eigenaren van een Polestar. Met plezier gaan wij in op vragen die de gehele community van voordeel zijn. Bijdragen moeten zowel nuttig als waardevol zijn; dit is niet de plek voor klachten. Richt u in plaats daarvan op het stellen van vragen, het delen van tips, het geven van advies, of het leveren van feedback, voor een positieve en betrokken conversatie.

Communiceer alleen in het Engels

Dit is een inclusieve, wereldwijde community. Indien u een discussie opstart of eraan deelneemt, doe dat dan alleen in het Engels. Posts of opmerkingen in andere talen dan het Engels worden niet goedgekeurd.

Vermijd terugkerende berichten

Wij waarderen een goede conversatie, maar willen sterk repeterende discussies die telkens dezelfde vragen en antwoorden genereren vermijden. Daarom passen wij, om verwarring te voorkomen, een zachte limiet toe op het aantal maal dat een specifiek onderwerp aan de orde komt. Meer specifiek, accepteren wij geen posts die oproepen tot het veelvuldig achtereen vragen stellen en/of antwoorden geven over eenzelfde onderwerp. Wij laten posts wel door die geplaatst worden nadat het onderwerp enige tijd niet aan de orde is geweest.

Vermijd het verspreiden van desinformatie

Wij willen dat de community een veilige plaats blijft voor open discussies. We tolereren daarom geen berichten die gevoelige informatie bevatten die een gevaar of juridisch risico inhouden voor uzelf, anderen, Polestar of auto's van Polestar. Zo zijn posts of opmerkingen die bewust of onbewust anderen foutief informeren over de veiligheid van onze producten, of die vertrouwelijke, persoonlijke informatie bevatten die het welzijn van Polestar en leden van deze community in opspraak of in gevaar brengen niet toegestaan.