Duurzaamheid

Klimaatneutraal betekent dat een proces of product over de gehele keten niet bijdraagt aan klimaatverandering. Elektrische auto's zijn daarom een onmisbaar element om klimaatneutrale mobiliteit te bereiken. Polestar heeft een plan om een einde te maken aan onze emissies.

Klimaatneutraal betekent dat een proces of product over de gehele keten niet bijdraagt aan klimaatverandering. Elektrische auto's zijn daarom een onmisbaar element om klimaatneutrale mobiliteit te bereiken. Polestar heeft een plan om een einde te maken aan onze emissies.

Ons doel is om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Om daadwerkelijk klimaatneutraal te worden, moeten we alle uitstoot van broeikasgassen die voortkomen uit onze handelingen volledig uitbannen. Dat geldt voor elke fase in de levenscyclus van onze auto's. Dit omvat niet alleen de emissies die ontstaan in de toeleveringsketen en tijdens de productie, maar ook het energieverbruik gedurende de gehele gebruiksperiode van de auto.

Polestar heeft zichzelf drie doelen gesteld om klimaatneutraliteit te bereiken.

 • 01.
  Uiterlijk in 2030 een volledig klimaatneutrale auto bouwen

 • 02.
  Uiterlijk in 2030 de uitstoot van broeikasgassen per verkochte auto halveren

 • 03.
  Uiterlijk in 2040 klimaatneutraliteit in onze hele keten bereiken


Via onderzoeks- en ontwerpdoorbraken willen we in 2030 de eerste echt klimaatneutrale Polestar bouwen. Dat is alleen mogelijk als we alle emissies in de toeleveringsketen, de productie en aan het einde van de levensduur uitbannen (zonder gebruik van compensatiemethoden, zoals het planten van bomen). En we willen onszelf uitdagen en buiten onze eigen sector kijken om een nieuwe toekomst voor elektrische mobiliteit te laten zien en daarbij innovatie aan te moedigen.

Via onderzoeks- en ontwerpdoorbraken willen we in 2030 de eerste echt klimaatneutrale Polestar bouwen. Dat is alleen mogelijk als we alle emissies in de toeleveringsketen, de productie en aan het einde van de levensduur uitbannen (zonder gebruik van compensatiemethoden, zoals het planten van bomen). En we willen onszelf uitdagen en buiten onze eigen sector kijken om een nieuwe toekomst voor elektrische mobiliteit te laten zien en daarbij innovatie aan te moedigen.

Meer over het Polestar 0-project

De overstap naar hernieuwbare energie in onze toeleveringsketens is een belangrijk strategisch initiatief om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We werken met leveranciers die voorrang geven aan de transitie naar een volledig CO2-vrije toeleveringsketen en verbeteren bovendien voortdurend de circulariteit.

De overstap naar hernieuwbare energie in onze toeleveringsketens is een belangrijk strategisch initiatief om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We werken met leveranciers die voorrang geven aan de transitie naar een volledig CO2-vrije toeleveringsketen en verbeteren bovendien voortdurend de circulariteit.

 • Samenwerken aan duurzame ontwikkeling

  Als lid van het Exponential Roadmap Initiative bundelt Polestar de krachten met tientallen andere vooruitstrevende bedrijven om te komen tot een halvering van de uitstoot in 2030, zoals beschreven in het Akkoord van Parijs. Nakoming van deze verplichting is cruciaal om enkele van de ergste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en onomkeerbare schade aan samenlevingen, economieën en de planeet te beperken.

 • Streven naar duurzaam opladen

  Polestar probeert de uitstoot van broeikasgassen in de cradle-to-gate fasen, dat wil zeggen tot het moment dat onze auto's de fabriek verlaten, voortdurend te verminderen. Hierbij kun je denken aan de productie van materialen, accumodules en productieprocessen.

  Nadat een auto de fabriek heeft verlaten, blijft de totale CO2-voetafdruk variabel. Automobilisten kunnen hier veel invloed op uitoefenen door hun Polestar op te laden met energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne- of windenergie. We gaan partnerschappen aan om de beschikbaarheid van duurzame laadoplossingen te vergroten. Daarnaast willen we het energieverbruik per kilometer in de gebruiksfase van toekomstige Polestar-modellen verlagen.

Het is onze bedoeling dat elke geproduceerde Polestar in 2040 volledig klimaatneutraal is, naar het voorbeeld van het Polestar 0-project. Daarom hebben we een routekaart opgesteld met strategische initiatieven om dat te realiseren, waarbij we met tastbare doelen werken voor de periode tussen nu en 2040.

Het is onze bedoeling dat elke geproduceerde Polestar in 2040 volledig klimaatneutraal is, naar het voorbeeld van het Polestar 0-project. Daarom hebben we een routekaart opgesteld met strategische initiatieven om dat te realiseren, waarbij we met tastbare doelen werken voor de periode tussen nu en 2040.

Hoewel de uitstoot per auto op jaarbasis afneemt, stegen de absolute emissies in onze waardeketen in 2022 met 67 procent ten opzichte van 2021. Deze stijging hangt samen met de groei, de hogere verkoopcijfers en de grotere aanwezigheid van Polestar op de markt. Groei brengt dus weliswaar een aantal unieke uitdagingen met zich mee, maar biedt ons ook meer mogelijkheden om de auto-industrie te veranderen.

Het doel voor 2040 is gebaseerd op onze absolute emissies. De onderdelen die we gebruiken om onze auto's te produceren, dragen het meest daaraan bij. De absolute emissies nemen ook toe naarmate we meer auto's verkopen. Om in 2040 CO2-neutraal te zijn, moeten onze absolute emissies in de tweede helft van dit decennium beginnen te dalen. We identificeren en volgen de emissies van elke afdeling binnen Polestar en nemen maatregelen om deze te verminderen.


Meer over onze belangrijkste drijfveren

Circulariteit

We streven er voortdurend naar om auto's te maken die langer meegaan, met steeds meer gerecyclede materialen, naarmate we dichter bij het doel van volledige circulariteit komen.

Meer informatie

Transparantie

Transparantie is een van de kernwaarden van ons merk. Het is een krachtig hulpmiddel om duurzame werkwijzen te verbeteren en klanten beter te informeren voordat ze een beslissing nemen.

Meer informatie

Inclusie

Gelijke kansen en een cultuur van open communicatie bij Polestar. En mensenrechten vóór alles in onze toeleveringsketen.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Polestar

Abonneren
Polestar © 2024 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring