Register

Polestar 2 - Personvernerklæring for bil

2023.11.01

1. Innledning

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Polestar ("vi", "oss", "vår") behandler bilgenererte data når du bruker en Polestar-bil og tilknyttede tjenester som leveres av Polestar og deres partnere.

Det er viktig for oss å være transparente og at du blir informert om hvordan vi bruker dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om behandlingen av personopplysninger som er knyttet til forskjellige bilfunksjoner, men du finner ikke forklaringer om selve funksjonen her - sjekk førerveiledningen for dette. Ved uoverensstemmelser mellom erklæringen og førerveiledningen når det gjelder behandlingen av personopplysninger, har denne erklæringen forrang. Omfanget av databehandlingsaktiviteter avhenger av tjenestene som bilen din er utstyrt med, og av hvilke tjenester du velger å aktivere. Denne erklæringen beskriver det størst mulig omfanget av behandlingen. Dersom du har en eldre bilmodell, eller dersom en ny modell ikke er utstyrt med en bestemt funksjon, vil databehandlingen knyttet til denne funksjonen ikke skje.

Denne personvernerklæringen dekker ikke:

 • Levering av Internett-tjenester i bilen din, dette leveres av en mobilnettverksoperatør uavhengig av Polestar.

 • Mobilapper som er levert av Polestar, f.eks. Polestar-appen.

 • Googles biltjenester: Polestar 2 leveres med innebygget Google, noe som betyr at infotainmentsystemet kjører med Android Automotive operativsystem og tilbyr Googles biltjenester (f.eks. Google-konto, Google Maps, Google Assistant og Google Play Store). Infotainmentsystemet tilbyr også mulighet til å logge inn med en Google-konto. I disse tilfellene er Google den ansvarlige databehandleren og Polestar er ikke involvert i behandlingen av dine personopplysninger. For mer informasjon, se Googles personvernpolicy. Din bruk av Googles biltjenester er videre styrt av Googles betingelser og vilkår og Google Maps' betingelser og vilkår.

 • Tredjepartsapper og tjenester i bilen: Tilgjengelige funksjoner i Google Play Store tilbys av uavhengige selgere, på samme måte som det fungerer i en smarttelefon. Når du kobler bilen til en tredjepartsapp, overføres dine personopplysninger og data relatert til bilen til tredjeparten som leverer appen, for å aktivere forbindelsen og din bruk av tredjepartstjenesten. For ytterligere informasjoner, se de enkelte tjenesteleverandørenes egne betingelser og vilkår, samt deres personvernpolicyer.

 • Verdiøkende tredjeparts-tjenester basert på bildata (som f.eks. bruksbasert forsikring).

2. Når behandler vi personopplysningene?

2.1 Oversikt

I dette avsnittet finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, for hvilke formål, hva vårt juridiske grunnlag for behandlingen er, hvor lenge vi vil behandle dine personopplysninger, og hvem som er ansvarlig for hvert behandlingsformål. Vi kan behandle dine personopplysninger for flere formål samtidig. Informasjonen om behandlingsaktiviteter er delt i følgende avsnitt:

 1. 1.

  Administrasjon av veisikkerhet og mobilitet: Bilens funksjoner som informerer deg om veiforhold og varsler deg om eksterne farer, som for eksempel tilkoblet sikkerhet og trafikkskiltinformasjon, interne responser som for eksempel nødtjenester (eCall) og veihjelp, og enheter for kollisjonsundersøkelser som for eksempel registrator for hendelsesdata (bilens "black box") og dataregistrering for aktiv sikkerhet. Les mer.

 2. 2.

  Vedlikehold og reparasjon: Behandlingsaktiviteter relatert til programvareoppdateringer og rapportfunksjoner for feil. Les mer.

 3. 3.

  Polestar Connect og Polestar-apper i bilen: Behandling av bildata som er nødvendige for å aktivere fjernstyrte bilfunksjoner som er tilgjengelige i Polestar-appen og for å aktivere Polestar-apper i bilen som for eksempel Rekkevidde-app, Ytelse-app og Luftkvalitet-app. Les mer.

 4. 4.

  Kontakter med deg: Behandlingsaktiviteter som er nødvendige for bilrelatert kundepleie. Les mer.

 5. 5.

  Utvikling av virksomhet, produkter og tjenester: Behandlingsaktiviteter som er nødvendige for vårt kontinuerlige arbeid med utvikling av vår virksomhet, systemer, produkter og tjenester. Les mer.

 6. 6.

  Juridiske forpliktelser og frivillige oppgaver og i forbindelse med krav, uenigheter, overvåking osv., behandlingsaktiviteter som er nødvendige for rapportering av utslipp, overvåking av cybersikkerhetstrusler, administrasjon av forpliktelser for produktprodusenter, som for eksempel tilbakekallinger, reklamasjoner, garantier, tilbaketrekking av kjøp og andre klager, forespørsler fra datasubjekter, brudd på personvernlovgivning og overvåking, uenigheter, regnskapsføring, overføring av data i forbindelse med fusjon og oppkjøp og deling av personopplysninger med offentlige myndigheter. Les mer.

3. Hvor får vi personopplysningene fra?

Vi samler hovedsakelig inn dine personopplysninger direkte fra bilen, men i noen tilfeller samler vi også inn personopplysninger fra andre kilder, nemlig når:  

 • tjeneste utføres på din bil: Vi samler inn informasjon om tjenester som utføres på din bil i et Polestar servicepunkt.

 • du er i kontakt med våre Kundetjenester (f.eks. Kundepleie, Kundestøtte): Vi mottar informasjon for eksempel i forbindelse med forespørsel om veihjelp.

 • vi mottar en forespørsel på dine vegne fra en av Polestars samarbeidspartnere.

 • vi trenger å kontrollere registrert eier hos myndighetene (fører- og biltilsyn) i saker som gjelder tilbakekalling: Vi samler inn ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse fra myndigheten. 

 • vi mottar en forespørsel om eierskifte fra den registrerte eieren av bilen: Vi samler inn den nye eierens e-postadresse fra den registrerte eieren.

4. Deling av personopplysninger om deg

4.1 Hvordan vi deler personopplysninger om deg og hvordan vi deler dem

For å levere våre produkter og tjenester og for å overholde lover og forskrifter, må vi dele dine personopplysninger med andre, inkludert våre selskaper innenfor Polestar-gruppen og tredjeparter som bistår oss i forskjellige deler av vår virksomhet og hjelper oss med levere våre produkter og tjenester. Kategoriene av mottakere er oppført nedenfor.

 • Polestars samarbeidspartnere,

 • Polestars tjenesteleverandører: Vi bruker andre for å hjelpe oss med å levere våre Tjenester (f.eks. IT-tjenesteleverandører som har ansvar for driftsvedlikehold og teknisk støtte for våre IT-løsninger, post- og meldingstjenester, banker og leverandører av betalingstjenester, leverandører av analysetjenester). De vil ha tilgang til dine opplysninger så langt det er rimelig nødvendig for å utføre disse oppgavene på våre vegne og er forpliktet til ikke å utlevere dem for andre formål,

 • Andre tjenester: Du kan koble bilen din til andre tjenester, f.eks. leverandører av bilapper eller mobile apper og sosiale medier,

 • Myndigheter: Vi må kanskje dele dine opplysninger når vi mener at det er påkrevet i lover eller for å hjelpe med å beskytte rettigheter og sikkerhet for deg, oss eller andre. Av og til mottar vi forespørsler fra rettslige myndigheter (f.eks. politi, tollmyndigheter) for å levere forskjellige typer data relatert til Polestar-biler,

 • Forretningspartnere, f.eks. Volvo Car Corporation, verksteder og servicepunkter, finans- og leasingselskaper. forsikringsselskaper, ladetjenester for biler, juridiske rådgivere, reklamebyråer/selskaper og markedsundersøkelsesselskaper, og

 • Leverandører av sosiale medieplattformer.

4.2 Behandling av personopplysninger om deg utenfor EU/EØS

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Dina personuppgifter kommer dock att överföras utanför EU/EES i vissa situationer, till exempel när vi delar din information med en affärspartner eller underleverantör som är verksam utanför EU/EES.  

Vi överför personuppgifter till följande länder utanför EU/EES: USA och Storbritannien. 

Vi säkerställer alltid att samma höga skyddsnivå gäller för dina personuppgifter enligt GDPR, även när uppgifterna överförs utanför EU/EES. När det gäller Storbritannien har EU-kommissionen beslutat om adekvat skyddsnivå (artikel 45 i GDPR), men när det gäller överföringar till USA har vi ingått EU:s standardavtalsklausuler med alla relevanta tredje parter (artikel 46 i GDPR). Dessutom vidtar vi ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid behov, såsom kryptering (TLS) och pseudonymisering.

5. Dine rettigheter

Under finner du en oversikt over dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger om deg. Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du fylle ut dette nettskjemaet eller kontakte oss på annen måte. Dersom du har innvendinger eller klager vedrørende måten vi behandler personopplysningene dine på, ber vi deg ta kontakt, så vil vi forsøke å hjelpe. Du har alltid rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten der du bor, arbeider eller der du mener overtredelsen har skjedd. I Norge er tilsynsmyndigheten Datatilsynet, og i Sverige er det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

5.1 Rett til informasjon om og kopi av personopplysninger om deg

Du har rett til å vite om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis vi gjør det, har du også rett til å motta informasjon om personopplysningene vi behandler og hvorfor vi gjør det. Videre har du rett til å motta kopi av alle personopplysninger vi har om deg. 

Dersom du er interessert i spesifikke opplysninger, ber vi deg angi dette i din henvendelse. Du kan for eksempel angi om du er interessert i en viss type informasjon, for eksempel hvilke spesifikke kontaktopplysninger vi har om deg, eller dersom du ønsker informasjon for et bestemt tidsrom. 

5.2 Rett til å få uriktige eller utdaterte personopplysninger rettet, oppdatert eller supplert med nye opplysninger

Dersom personopplysningene vi har om deg er uriktige, har du rett til å få dem rettet. Du har også rett til å supplere ufullstendige opplysninger med tilleggsinformasjon som det måtte være behov for slik at opplysningene blir korrekte. 

Når vi har rettet personopplysningene dine, eller de er supplert med nye opplysninger, vil vi informere alle vi har delt opplysningene dine med (hvis relevant) om oppdateringen – dersom dette ikke er umulig eller for vanskelig. Dersom du ber om det, vil vi selvsagt også fortelle deg hvem vi har delt opplysningene dine med. 

Dersom du ber om retting av opplysninger, har du også rett til å be om at vi begrenser behandlingen mens vi undersøker saken.  

5.3 Rett til sletting av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg slettet, nærmere bestemt når: 

 1. 1.

  opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet opplysningene ble samlet inn for, 

 2. 2.

  du trekker tilbake samtykket eller det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen (hvis relevant), 

 3. 3.

  opplysningene brukes til direkte markedsføring og du avslutter abonnementet, 

 4. 4.

  du motsetter deg bruk som er basert på vår berettigede interesse, og vi ikke kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser og rettigheter, 

 5. 5.

  personopplysningene er brukt ulovlig, eller 

 6. 6.

  sletting er påkrevd for å oppfylle en rettslig forpliktelse. 

Dersom vi sletter personopplysninger etter anmodning fra deg, vil vi også informere alle vi har delt opplysningene dine med (hvis relevant) – dersom dette ikke er umulig eller for vanskelig. Dersom du ber om det, vil vi også fortelle deg hvem vi har delt opplysningene dine med. 

5.4 Rett til å protestere mot at vi bruker opplysningene

Du har rett til å protestere mot behandling som er basert på vår berettigede interesse. Dersom du protesterer mot bruken, vil vi, ut fra din situasjon, vurdere om våre interesser i å bruke personopplysningene veier tyngre enn dine interesser i at personopplysningene ikke blir brukt til det formålet. Dersom vi ikke klarer å påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine, vil vi slutte å bruke personopplysningene du protesterer mot – såfremt vi ikke må bruke opplysningene til å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Dersom du protesterer mot bruken, har du også rett til å be om at vi begrenser bruken mens vi undersøker saken.  

Du har alltid rett til å protestere mot og avslutte abonnementer på direkte markedsføring.  

5.5 Rett til å trekke tilbake samtykke

Du kan når som helst trekke ditt samtykke til en bestemt behandling tilbake. Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss

At du trekker tilbake ditt samtykke vil ikke påvirke behandling som allerede er gjort.  

5.6 Rett til å be om begrensning

Begrensning betyr at opplysningene er merket slik at de bare kan brukes til visse begrensede formål. Retten til begrensning gjelder: 

 1. 1.

  når du tror personopplysningene er uriktige/unøyaktige og du har bedt om retting. I så fall kan du også be om at vi begrenser bruken mens vi undersøker om opplysningene er riktige eller ikke. 

 2. 2.

  dersom bruken er ulovlig, men du ikke ønsker at personopplysningene skal slettes. 

 3. 3.

  når vi ikke lenger trenger opplysningene for de formål de ble innsamlet for, men du trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 

 4. 4.

  dersom du har motsatt deg bruken. I så fall kan du be om at vi begrenser bruken mens vi undersøker om vår interesse i å behandle personopplysningene veier tyngre enn dine interesser. 

Selv om du har bedt om at vi begrenser bruken av personopplysningene om deg, har vi rett til å bruke dem til lagring dersom vi har fått ditt samtykke til å bruke dem, for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å beskytte noens rettigheter. Vi kan også bruke opplysningene av årsaker knyttet til en viktig offentlig interesse. 

Vi vil underrette deg når begrensningen utløper. 

Dersom vi bruker personopplysningene om deg, vil vi også informere alle vi har delt opplysningene dine med (hvis relevant) – dersom dette ikke er umulig eller for vanskelig. Dersom du ber om det, vil vi også fortelle deg hvem vi har delt opplysningene dine med.  

5.7 Rett til dataportabilitet

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke eller en avtale mellom oss, har du rett til å få personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig («dataportabilitet»). 

6. Kontakter

Polestar Performance AB er det primære kontaktpunktet for registrerte som ønsker å utøve sine rettigheter og den som er hovedansvarlig for å gi informasjon til registrerte angående bruk av opplysninger når behandlingsansvarlige er et selskap i Polestar-konsernet. Du har naturligvis rett til å utøve dine rettigheter i henhold til personvernforordningen vedrørende og mot hver behandlingsansvarlig som er nevnt i denne personvernerklæringen. 

Identiteten og kontaktopplysningene til hver behandlingsansvarlig er angitt under. 

Polestar Performance AB er en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096, postadresse Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og besøksadresse Polestar hovedkontor, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg, Sverige.  

Polestar Automotive Norway AS er en norsk juridisk enhet med organisasjonsnummer 922704481 og adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge. Polestar Automotive Norway AS er – med hensyn til felles behandlingsansvar – generelt ansvarlig for markedsføring, salg og kundeforhold i tillegg til markedsspesifikke tjenester på sitt marked. 

Polestar har oppnevnt et personvernombud for Polestar-konsernet som kan nås på epost eller vanlig post som angitt under: 

 • E-postadresse: dpo@polestar.com 

 • Postadresse: Polestar Performance AB, v/ personvernombudet, 405 31 Göteborg, Sverige 

Prominate Ltd. er en britisk juridisk enhet med organisasjonsnummer 07795532 og adresse 21 Lombard Street, London, ECV3 9AH, Storbritannia. 

7. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi vil informere deg om eventuelle endringer ved å legge ut den oppdaterte personvernerklæringen på nettsiden vår (inkludert forklaring av oppdateringene). Hvis vi gjør noen materielle endringer i vår personvernerklæring, vil vi sende en varsling per e-post. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller om hvordan vi behandler dine personopplysninger.