Register

Polestar - Personvernerklæring for bil

2024.06.17

1. Innledning

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Polestar behandler bilgenererte data når du bruker en Polestar-bil og tilkoblede tjenester som leveres av Polestar og deres partnere. Lær mer om hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss.

Det er viktig for oss å være transparente og at du er informert om hvordan vi bruker dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om behandlingen av personopplysninger som er knyttet til forskjellige bilfunksjoner, men du vil ikke finne forklaringer av selve funksjonene her - for dette må du kontrollere førerveiledningen. Denne merknaden har forrang dersom det skulle være uoverensstemmelser mellom merknaden og førerveiledningen med hensyn til behandling av personopplysninger.

Omfanget av databehandlingsaktivitetene avhenger av modellen for bilen din, tjenestene som bilen din er utstyrt med og av tjenestene du velger å aktivere. Denne merknaden beskriver det størst mulige omfanget av behandlingen. Hvis du har en eldre bilmodell, eller hvis en ny modell ikke er utstyrt med en bestemt funksjon, vil databehandlingen som er knyttet til den funksjonen, ikke forekomme.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for:

 • Levering av internett-tjenesten i bilen din, som er levert av en mobil nettverksoperatør uavhengig av Polestar.
 • Din bruk av Google Automotive-tjenester: Polestar-biler leveres med innebygget Google, som betyr at infotainmentsystemet kjører med Android Automotive-operativsystemet som tilbyr Google Automotive-tjenester (f.eks., Google Maps, Google Assistant og Google Play Store). Infotainmentsystemet tilbyr også muligheten til å logge inn med en Google-konto. I disse tilfellene er Google den ansvarlige datakontrolløren og Polestar er ikke involvert i behandlingen av dine personopplysninger. For mer informasjon, se Google Personvernregler. Din bruk av Google Automotive-tjenester er videre regulert i Google Vilkår og Google Maps Vilkår.
 • Din bruk av en tredjepartsapplikasjon og tjenester i bilen: Tilgjengelige funksjoner i Google Play Store tilbys av uavhengige selgere, på samme måte som det fungerer på en smarttelefon. Når du kobler bilen til en tredjepartsapplikasjon, overføres dine personopplysninger og data som er relatert til bilen, til tredjeparten som leverer applikasjonen for å muliggjøre tilkoblingen og bruk av tredjepartstjenesten. For ytterligere informasjoner, se vilkårene for de enkelte tjenestetilbyderne og deres personvernerklæringer.
 • Din bruk av verdiøkende tredjeparts-tjenester basert på bildata (som f.eks. bruksbasert forsikring).

Polestar har andre personverndokumenter som bør leses sammen med denne merknaden for å få et fullstendig bilde av hvordan opplysningene brukes av Polestar. Få tilgang til disse med lenkene nedenfor:

2. Når behandler vi personopplysningene?

2.1 Oversikt

I dette avsnittet finner du informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler, for hvilke formål, hva som er vårt juridiske grunnlag for behandlingen, hvor lenge vi behandler dine personopplysninger, og hvem som er ansvarlig for hvert behandlingsformål. Vi kan behandle personopplysningene for flere formål samtidig. Informasjon om behandlingsaktivitetene er delt i følgende avsnitt:

 1. 1.
  Administrasjon av veisikkerhet og mobilitet: Bilens funksjoner som informerer deg om veiforhold og varsler deg om eksterne farer, som for eksempel tilkoblet sikkerhet, trafikkskiltinformasjon og intelligent fartsassistanse, interne responser som nødtjenester (eCall) og veihjelp, og enheter for kollisjonsundersøkelser som registreringsenhet for hendelsesdata (bilens "svarte boks") og registreringsenhet for data om aktiv sikkerhet. Les mer.
 2. 2.
  Vedlikehold og reparasjon: Behandlingsaktiviteter relatert til programvareoppdateringer og rapportfunksjoner for feil. Les mer.
 3. 3.
  Polestars fjernstyrte biltjenester: Behandlingsaktiviteter som er nødvendige for å levere tilkoblede tjenester som er tilgjengelig i Polestar-mobilappen eller på Polestar.com.
 4. 4.
  Polestar systemapper i bilen: Behandling nødvendig for å levere Polestar systemapper i bilen, som f.eks. Rekkevidde-app, Ytelse-app og Luftkvalitet-app. Les mer.
 5. 5.
  Kontakter med deg: Behandlingsaktiviteter som er nødvendige for bilrelatert kundepleie. Les mer.
 6. 6.
  Utvikling av virksomhet, produkter og tjenester: Behandlingsaktiviteter som er nødvendige for vårt kontinuerlige arbeid med utvikling av vår virksomhet, systemer, produkter og tjenester. Les mer.
 7. 7.
  Juridiske forpliktelser og frivillige handlinger i tilfelle krav, tvister, veiledning osv., behandlingsaktiviteter som er nødvendige for utslippsrapporter, overvåking av cybersikkerhetstrusler og deling av personopplysninger med myndigheter. Les mer.

3. Hvor får vi personopplysningene fra?

Vi samler hovedsakelig inn personopplysninger direkte fra bilen, men i noen tilfeller samler vi også inn personopplysninger fra andre kilder, nemlig når:

 • service utføres på bilen: Vi samler inn informasjon om tjenester som utføres på bilen ved et Polestar servicepunkt.
 • du er i kontakt med våre kundetjenester (f.eks. Kundepleie, Kundestøtte): Vi mottar informasjon, for eksempel ved en veihjelpsforespørsel.
 • vi mottar en forespørsel på dine vegne fra et av Polestars tilknyttede selskaper.
 • vi må kontrollere registrert eier hos myndighetene (førerkort- og kjøretøyregister) i tilbakekallingssaker: Vi samler inn ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse fra myndighetene.
 • vi mottar en forespørsel om endring av eierskap fra den registrerte eieren av bilen: Vi samler inn den nye eierens e-postadresse fra den registrerte eieren. 

  4. Deling av personopplysninger om deg

  4.1 Hvordan vi deler personopplysninger om deg og hvordan vi deler dem

  For å levere våre produkter og tjenester og for å overholde lover og forskrifter, må vi dele dine personopplysninger med andre, inkludert våre selskaper innenfor Polestar-gruppen og tredjeparter som bistår oss i forskjellige deler av vår virksomhet og hjelper oss med levere våre produkter og tjenester. Kategoriene av mottakere er oppført nedenfor.

  • Polestars tilknyttede selskaper:
  • Polestars tjenesteleverandører: Vi bruker andre til å hjelpe oss med å levere våre tjenester (f.eks. IT-tjenesteleverandører som er ansvarlige for driftsvedlikehold og teknisk støtte for våre IT-løsninger, e-post og meldingstjenester, banker og betalingsformidlere, leverandører av analysetjenester). De vil ha tilgang til din informasjon i rimelig grad for å utføre disse oppgavene på våre vegne og er forpliktet til ikke å utlevere eller bruke dem for andre formål.
  • Andre tjenester: Du kan koble bilen til andre tjenester, f.eks. leverandører av mobilapper i bilen og sosiale medier.
  • Myndigheter: Under visse omstendigheter kan vi være juridisk pålagt å utlevere informasjon til offentlige eller rettshåndhevende myndigheter, f.eks. politiet, personvernmyndigheten, skattemyndigheter, offentlige domstoler, myndigheter for offisiell registrering av kjøretøyet eller håndhevingsorganer. Dette kan være et svar på gyldige og lovlige forespørsler, for eksempel stevninger, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser. Vi kan også utlevere informasjon når det er nødvendig for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten for deg, oss eller andre. Vi overholder alle gjeldende lover og forskrifter angående utlevering av informasjon til offentlige myndigheter. Vi gjennomgår nøye alle forespørsler for å sikre deres gyldighet og lovlighet, så vel som innvirkningen av datautleveringen på personene som er berørt av forespørselen før vi utleverer informasjon. Vi bestreber oss på å beskytte personvernet og rettighetene dine i den utstrekning loven tillater det. I tilfelle en forespørsel fra myndighetene om informasjon, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg med mindre det er forbudt ved lov eller rettskjennelse. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår praksis med å utlevere informasjon til myndigheter, vennligst kontakt oss.
  • Virksomhetspartnere, f.eks. Volvo Car Corporation, verksteder og servicepunkter, finansierings- og leasingselskaper, forsikringsselskaper, billadingsselskaper, juridiske konsulenter, reklamebyråer/selskaper og markedsundersøkelsesselskaper, og
  • Leverandører av sosiale medieplattformer.

   4.2 Behandling av personopplysninger om deg utenfor EU/EØS

   Vi bestreber oss på å behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS-området. Men Polestar er et selskap med en internasjonal tilstedeværelse. I noen situasjoner, som f.eks. når vi deler din informasjon med et av våre tilknyttede selskaper, en virksomhetspartner eller en underleverandør som opererer utenfor EU/EØS, vil dine personopplysninger kunne bli overført utenfor EU/EØS.

   Vi overfører personopplysninger til USA og Storbritannia for vertstjenester for IT-systemer, IT-støttetjenester og kundepleietjenester.

   Vi sikrer alltid at det samme høye beskyttelsesnivået anvendes for dine personopplysninger i henhold til GDPR, også når opplysningene overføres utenfor EU/EØS. Når det gjelder Storbritannia, har kommisjonen bestemt at de sørger for et passende beskyttelsesnivå (artikkel 45 i GDPR), men når det gjelder overføringer til USA, har vi inngått EU-modellklausuler med alle relevante tredjeparter (artikkel 46 i GDPR) eller de er sertifisert under EU-USA-rammeverk for personvern, UK-utvidelse til EU-USA-rammeverk for personvern og/eller Sveits-USA-rammeverk for personvern med nærings- og handelsdepartementet i USA. Vi gjennomfører dessuten også ekstra tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak ved behov, som for eksempel kryptering og pseudonymisering. Våre behandlere som støtter levering av Polestar-produkter og tjenester, er kontraktsmessig begrenset i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for andre formål enn å levere støtte for oss i samsvar med hver databehandlingsavtale som er inngått

   5. Informasjonssikkerhet

   For å beskytte dine personopplysninger mot tap, tyveri og uautorisert tilgang, bruk eller utlevering, har vi implementert tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak inkludert kryptering av overførte og lagrede data, og tilgangsrettkonsepter. Dessverre er ingen overføringsmetoder over Internett, eller metoder for elektronisk lagring, 100 % sikre eller ugjennomtrengelige.

   6. Dine rettigheter

   Nedenfor vil du finne en liste med dine rettigheter relatert til vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, fyller du ut dette nettskjemaet eller tar kontakt med oss på en hvilken som helst måte. Hvis du har innvendinger eller klager på måten vi behandler dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss så skal vi prøve å hjelpe. Du har alltid rett til å sende en klage til overvåkingsmyndigheten der du bor, arbeider eller der du tror at en overtredelse har skjedd. I Sverige er overvåkingsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

   6.1 Rett til informasjon om og kopi av personopplysninger om deg

   Du har rett til å vite om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis vi gjør det, har du også rett til å motta informasjon om personopplysningene vi behandler og hvorfor vi gjør det. Videre har du rett til å motta en kopi av alle personopplysningene vi har om deg.

   Hvis du er interessert i spesifikk informasjon, ber vi om at du angir det i din forespørsel. Du kan for eksempel angi at du er interessert i en bestemt type informasjon, som for eksempel hvilke spesielle kontaktinformasjoner vi har om deg, eller om du ønsker informasjon fra en bestemt periode.

   6.2 Rett til å få uriktige eller utdaterte personopplysninger rettet, oppdatert eller supplert med nye opplysninger

   Hvis personopplysninger vi har lagret om deg ikke er korrekte, har du rett til få dette rettet. Du har også rett til å supplere ufullstendig informasjon med tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for at informasjonen skal være korrekt.

   Når vi har rettet dine personopplysninger, eller de har blitt supplert, vil vi informere dem vi har delt opplysningene dine med (hvis aktuelt) om oppdateringen - med mindre dette ikke er mulig eller for omstendelig. Hvis du spør oss, vil vi selvfølgelig også fortelle deg hvem vi har delt opplysningene med.

   Hvis du ber om at opplysningene rettes, har du også rett til å be om at vi begrenser vår behandling i den perioden vi undersøker saken.

   6.3 Rett til sletting av personopplysninger

   I noen tilfeller har du rett til å få slettet dine opplysninger, nemlig når:

   1. 1.
    Dataene ikke lenger er nødvendig for formålene vi samlet dem inn for.
   2. 2.
    Du trekker tilbake ditt samtykke og det er ikke lenger noen juridiske grunner for behandlingen (hvis aktuelt).
   3. 3.
    Dataene brukes for direkte markedsføring og du slutter å abonnere på dette.
   4. 4.
    Du motsetter deg bruken basert på vår berettigede interesse, og vi kan ikke fremlegge overbevisende grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser og rettigheter.
   5. 5.
    Personopplysningene er brukt ulovlig, eller
   6. 6.
    Sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

   Hvis vi sletter personopplysninger som følge av din forespørsel, vil vi også informere dem vi har delt opplysningene dine med (hvis aktuelt) - med mindre dette ikke er mulig eller for omstendelig. Hvis du spør oss, vil vi også fortelle deg hvem vi har delt opplysningene med.

   6.4 Rett til å protestere mot at vi bruker opplysningene

   Du har rett til å protestere på behandling som er basert på våre berettigede interesser. Hvis du protesterer på bruken, vil vi - basert på din situasjon - evaluere om våre interesser ved å bruke personopplysningene oppveier dine interesser ved at personopplysningene ikke skal brukes for dette formålet. Hvis vi ikke er i stand til å fremlegge overbevisende berettigede årsaker som overstyrer dine, vil vi slutte å bruke personopplysningene som du protesterer mot - forutsatt at vi ikke må bruke dataene for å etablere, utøve oller forsvare juridiske krav. Hvis du protesterer på bruken, har du også rett til å be om at vi begrenser bruken i den perioden hvor vi undersøker saken.

   Du har alltid rett til å protestere mot, og melde deg av fra direkte markedsføring. 

   6.5 Rett til å trekke tilbake samtykke

   Du har når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke for en bestemt behandling. Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å ta kontakt med oss.

   Tilbaketrekkingen påvirker ikke behandlingen som allerede er utført.

   6.6 Rett til å be om begrensning

   Begrensning betyr at opplysningene merkes slik at de bare kan brukes for bestemte begrensede formål. Retten til begrensning gjelder:

   1. 1.
    når du mener at personopplysninger er feil/ukorrekte og du har bedt om retting. I så fall kan også be om at vi begrenser vår bruk mens vi undersøker om dataene er feil eller ikke.
   2. 2.
    hvis bruken er ulovlig, men du ønsker ikke at personopplysningene skal slettes.
   3. 3.
    når vi ikke lenger trenger opplysningene dine for det formålet vi har samlet dem inn for, men du nå kunne etablere, utøve og forsvare dine juridiske krav.
   4. 4.
    hvis du protesterer på bruken. I så fall kan du be om at vi begrenser vår bruk mens vi undersøker om våre interesser ved å behandle dine opplysninger veier tyngre enn dine interesser.

   Selv om du har bedt om at vi begrenser vår bruk av dine opplysninger, har vi rett til å bruke dem for oppbevaring hvis vi har mottatt ditt samtykke til å bruke dem, for å støtte eller forsvare juridiske krav eller for å beskytte noens rettigheter. Vi kan også bruke informasjonen av årsaker som gjelder en viktig offentlig interesse.

   Vi vil gi deg beskjed når begrensningen utløper.

   Hvis vi begrenser vår bruk av dine opplysninger, vil vi også informere de vi har delt opplysningene med (hvis aktuelt) - dersom dette ikke er umulig eller for vanskelig. Hvis du ber oss, vil vi også fortelle deg hvem vi har delt dine opplysninger med.

   6.7 Rett til dataportabilitet

   Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller en avtale mellom oss, har du rett til å motta personopplysninger som du har delt med oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og overføre det til en annen kontrollør ("dataportabilitet").

   7. Hvordan kan du se og endre dine personverninnstillinger?

   I menyen for personverninnstillinger i midtdisplayet kan du slå på eller av deling og bruk av dine opplysninger for bestemte tjenester. Personverninnstillingene omfatter mikrofon, posisjon og app-tillatelser og datadelingsalternativer med Polestar og Google. I bilens oppstartveiledning har du den første muligheten til å angi dine personvernpreferanser for datadeling med Polestar og Google. Etter at oppstartveiledningen er fullført, kan du administrere dine personvernpreferanser i Innstillinger, og deretter trykke på Personvern.

   Som standard er innstillingene for datadeling med Polestar slått av, men legg merke til at du ikke kan melde deg helt ut av alle innsamlingsprosesser for bildata, da noen biltjenester er pålagt i lovverket, som for eksempel Nødassistanse (eCall). Les mer om Nødassistanse (eCall) tidligere i dokumentet.

   8. Kontakter og Om oss

   Polestar Performance AB (heretter kalt "Polestar", "vi", "oss" og "vår") er kontrolløren som behandler dine personopplysninger som beskrevet i denne merknaden. Hvis andre enheter behandler personopplysningene sammen med oss som såkalte felles kontrollører, blir dette eksplisitt nevnt.

   Polestar Performance AB er også det primære kontaktpunktet for registrerte personer som ønsker å utøve sine rettigheter og den hovedansvarlige parten for å utlevere informasjon til registrerte personer, for bruk av data hvor kontrolløren er et selskap i Polestar-gruppen. Du har selvfølgelig rett til å utøve dine rettigheter under GDPR med hensyn til og overfor alle kontrollører som er nevnt i denne erklæringen.

   Identiteten og kontaktinformasjonen til alle kontrollører er oppført nedenfor.

   Polestar Performance AB er en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096, med postadresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og besøksadresse Polestar HQ, Assar Gabrielssons väg 9, 418 78 Göteborg.

   Polestar Automotive Norway AS er en norsk juridisk enhet med organisasjonsnummer 922704481 og adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge. Polestar Automotive Norway AS er – med hensyn til felles behandlingsansvar – generelt ansvarlig for markedsføring, salg og kundeforhold i tillegg til markedsspesifikke tjenester på sitt marked.

   Polestar har utnevnt en Datavernansvarlig for Polestar-gruppen som kan nås via e-post eller via post slik det fremgår nedenfor:

   • E-postadresse: dpo@polestar.com
   • Postadresse: Polestar Performance AB, Attention: Datavernansvarlig, 405 31 Göteborg, Sverige

   Volvo Car Corporation er en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556074-3089, med postadresse 405 31 Göteborg, Sverige.

   9. Endringer i denne personvernerklæringen

   Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi vil informere deg om eventuelle endringer ved å publisere den oppdaterte personvernerklæringen på nettsiden vår (inkludert klargjøringer og oppdateringer). Hvis vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil vi sende en melding per e-post. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger.