Juridiske kontakter

Hvis du har spørsmål vedrørende databeskyttelse, personvern eller andre juridiske spørsmål, vennligst bruk relevant kontaktinformasjon som du finner nedenfor.

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 og med registrert adresse Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, er oftest kontrollør av de personlige data som behandles av Polestar"Polestar" betyr Polestar Performance AB og samarbeidende selskaper.. For spesifikk informasjon om kontrolløren i forhold til behandling av dine personlige data, henviser vi til det informasjonsnotatet som ble presentert for deg i forbindelse med at personlige data ble innhentet.

Databeskyttelse og personvern

For å benytte deg av dine rettigheter som datasubjekt, dvs å få informasjon eller tilgang til de personopplysninger som Polestar behandler, ber vi deg bruke dette: WEBSKJEMA.

Direkte markedsføring eller andre juridiske spørsmål

For øvrige juridiske spørsmål, bortsett fra databeskyttelse og personvern, vennlist kontakt din kontraktspartner som er den organisasjonen du signerte vilkårene med:

Postadresse:

Polestar Performance AB
Assar Gabrielssons Väg 9
405 31 Göteborg

Sverige

Besøksadresse, hovedkontor:
Polestar hovedkontor
Assar Gabrielssons Väg 9
418 78 Göteborg

KONTAKTDETALJER

Hvis du har spørsmål som gjelder dine rettigheter i Personvernloven vedrørende Polestar, ber vi deg bruke dette WEBSKJEMA. For andre spørsmål vedrørende personvern i forhold til Polestar, kontakt:

Datavernansvarlig
Polestar Assar Gabrielssons Väg 9
405 31 Göteborg
Sverige