Personvernerklæring – Kjørelogg-app

Dette dokumentet beskriver hvordan Polestar behandler dine personopplysninger når du bruker Kjørelogg-appen ("Kjørelogg").

Hvem vi er

Polestar Performance AB, et svensk selskap med organisasjonsnummer 556653-3096 og adresse Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Gøteborg, Sverige, heretter omtalt som "Polestar", "vi" og "vår", er den behandlingsansvarlige som skal behandle dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Kjøreloggen og de tilknyttede tjenestene involverer behandling av de følgende kategoriene av personopplysninger:

 • For å bruke funksjonene i Kjøreloggen må du oppgi en e-postadresse som vil bli brukt for klargjøring (oppsett av tjenesten for en bestemt bruker), og en adresse for levering av kjøreeksporter.

 • For å bruke Kjøreloggen samler vi inn følgende datapunkter for å kunne levere tjenesten på korrekt måte:

Stedsinformasjon:

 • GPS-koordinater

 • Breddegrad/Lengdegrad

 • Høyde over havet

 • Retning

Hvis du tillater at Kjørelogg-appen skal få tilgang til din posisjon, vil din posisjon bli brukt selv om du ikke samhandler direkte med appen. Dette er nødvendig for å registrerekjøreturer automatisk i bakgrunnen for å opprette en førerlogg.

Elektrisk forbruk:

 • Ladetilstand (gjenværende Wh) - Metadata for å utfylle turen med forbruksinformasjoner

 • Kjøretøyspesifikk batterikapasitet (kWh) - Metadata for å utfylle turen med forbruksinformasjoner

 • Momentan lading (effekt, mW) - Metadata for å utfylle turen med forbruksinformasjoner

Opplysninger for å identifisere når en tur starter og stopper:

 • Parkeringsbrems-tilstand

 • Girvelger-tilstand

Brukeradministrasjon:

 • Unik bruker-ID (anonymisert, men koblet til brukerens e-postadresse)

 • Brukerens e-postadresse - For klargjøring og kjøreeksporter til brukeren

Vi bruker denne informasjonen for å levere Kjørelogg-tjenesten, hvor formålet er å levere en historisk tidslinje med kategoriserte turer til brukeren. Disse historiske turene kan for eksempel brukes for å forenkle skatterapportering. Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er din tillatelse.

Alle registrerte kjøreturer lagres i 400 dager og blir deretter slettet automatisk. Du kan når som helst slette bestemte oppføringer eller hele kjørehistorikken manuelt.

 • For formål å forbedre appen brukes Google Analytics for overvåking av tjenesten og forbedring av registreringer og følgende datapunkter samles inn.

  • Når brukeren bruker appen for første gang

  • Når brukeren har logget inn

  • Når brukeren aktiverer eller deaktiverer sporing i appen

  • Når brukeren starter en kjøretur

  • Når brukeren avslutter en kjøretur

  • Når brukeren ser på en kjøretur i appen

  • Krasjrapportering for app

  • Enhetstype (Polestar-modell + Android-versjon)

  • App-ID

 • Vi behandler dine personopplysninger for å få innsikt i hvordan Kjøreloggen brukes og forbedre din opplevelse av disse tjenestene. Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er vår legitime interesse i å forbedre bruken og opplevelsen av Kjøreloggen.

 • For forsknings- og utviklingsformål for å forstå våre produkter og tjenester bedre og hvilke nye vi skal utvikle, bruker vi en datadrevet tilnærming for å informere om utviklingsretningen for produkter og tjenester. Behandlingen omfatter et bredt utvalg av analyser, modellering og forskning som utføres av våre analyse- og dataforskere. Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er vår legitime interesse ((art. 6.1.f) GDPR). Der det er mulig, begrenser vi analyser til anonymiserte eller pseudonymiserte data. Behandlingen inkluderer ikke noen automatiske beslutninger, som for eksempel profilering av deg.

Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi vil dele dine personopplysninger med følgende kategorier av tredjeparter, på et trenger-å-vite-grunnlag:

Behandling av andre parter (behandlere)

Våre behandlere som støtter levering av Polestar-appen, som er begrenset av kontrakt i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester for oss i samsvar med hver enkelt behandlingsavtale som er etablert:

 • WirelessCar Sweden - leverandør av tilkoblingstjenester, datalagring

 • Amazon Web Services Ireland Limited og dets underbehandlere (Europeisk Union) - datalagring

 • Google Ireland Limited og dets underbehandlere, datasenter Europa-vest1 (Belgia) https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html; dataoverføring også til Google LLC, USA, under Standard kontraktsmessige klausuler som er godkjent av Europakommisjonen, tilgjengelig her) - følgende Google Firebase-tjenester brukes innen rammen for Kjørelogg-appen:

  • Sky-funksjoner

  • Firebase-autentisering

  • Firebase krasj-analyser

  • Firebase sanntids-database

  • Firebase fjernkonfigurering

Dine rettigheter

Etter GDPR har du bestemte juridiske rettigheter i forbindelse med personopplysningene vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake ditt samtykke eller protestere mot vår behandling av dine opplysninger, få innsyn i de personopplysningene vi har om deg, etterspørre retting eller begrensning av behandlingen av dine opplysninger, be om å få opplysningene dine overført til et annet selskap, be oss om å slette opplysningene dine eller inngi en klage til en datatilsynsmyndighet.

Du finner mer informasjon om dine rettigheter i vår Personvernpolicy.

Sletting av konto

Du kan når som helst slette kontoen din. Etter sletting vil alle personopplysninger, inkludert kjørehistorikken bli permanent fjernet fra systemene våre. Denne handlingen kan ikke angres, og når den er fullført, vil kontoen og dataene ikke kunne gjenopprettes. 

For å slette kontoen, går du inn i app-innstillingene og klikker på slette konto, deretter bekreftes at du ønsker å slette kontoen og alle dine data.

Kontaktinformasjon

For å bruke dine rettigheter ber vi om at du bruker nettskjemaet som finnes her. Hvis du har andre spørsmål som gjelder personvern hos Polestar, kan du ta kontakt med oss med kontaktinformasjonene for vårt personvernombud, se  Personvernerklæringen.