Register

Personvernerklæring for kunder

2024.06.28

1. Innledning

Denne personvernerklæringen omfatter all behandling av personopplysninger utført av Polestar Performance AB og/eller Polestar Automotive Norway AS («Polestar», «vår», «oss» eller «vi»), med unntak av: 

 • behandling av opplysninger om deg i tilknytning til våre biler, som forklart i vår personvernerklæring for biler, og 

 • behandling av opplysninger om deg i tilknytning til våre apper, som forklart i vår personvernerklæring for hver enkelt app

Det er viktig for oss at du hele tiden føler deg trygg og har god informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler om deg, hvorfor vi gjør dette, hvordan vi bruker personopplysningene og hvordan vi sikrer at personopplysningene behandles i tråd med gjeldende lovgivning, og hvilke rettigheter du har. Du kan selvsagt kontakte oss eller vårt personvernombud dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger om deg. Se kontaktopplysninger

Personvernerklæringen oppdateres fortløpende for å avspeile de tiltak Polestar iverksetter vedrørende dine personopplysninger. Les mer

2. Når behandler vi personopplysningene?

2.1 Oversikt

I denne delen vil vi informere deg om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hva formålet er, hva det rettslige grunnlaget for behandlingen er, hvor lenge vi vil behandle personopplysningene om deg og hvem som er behandlingsansvarlig for hvert behandlingsformål. Vi kan behandle personopplysninger om deg for flere av følgende formål samtidig. Opplysningene kan deles inn som følger: 

 1. 1.

  Polestars nettside, herunder opplysninger om vår behandling av personopplysninger knyttet til chatfunksjonen, din konto på polestar.com og vår behandling av personopplysninger som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler. Les mer.  

 2. 2.

  Når vi leverer varer og tjenester, herunder opplysninger om behandling av personopplysninger knyttet til dine Polestar-ID-kontoer, kjøp av varer og tjenester, bestilling av produksjonsslot og venteliste for produksjonsslot, bestilling av prøvekjøring og service, henvisningsprogrammet, Polestars flåteportal, administrasjon av forespørsler om eierskifte for biler og vårt gjestenett. Les mer.  

 3. 3.

  Når vi er i kontakt med deg, herunder opplysninger om vår behandling av personopplysninger knyttet til vår kundestøtte, vår kontakt med deg på sosiale medier og på Polestar Community, våre virtuelle og digitale konsultasjoner, våre arrangementer og konkurranser og vår kontakt med deg for å minne deg på bestillinger som ikke er fullført. Les mer.  

 4. 4.

  Når vi markedsfører virksomheten, våre varemerker, varer og tjenester, herunder opplysninger om vår behandling av personopplysninger knyttet til markedsføring via telefon, e-post, nettsider, sosiale medier og pressemeldinger samt vår bruk av bilder og videoer av deltakere på arrangementer i markedsføringsmateriell. I denne delen finner du også informasjon om profilering for markedsføringsformål. Les mer

 5. 5.

  Når vi utvikler virksomheten og våre varer og tjenester, herunder opplysninger om vår behandling av personopplysninger knyttet til vår bruk av undersøkelser og markedsanalyser, opplæring av ansatte og vår løpende innsats for å utvikle virksomheten, systemer, varer og tjenester. Les mer

 6. 6.

  E-postanalyser. Vi bruker teknologier som f.eks. sporingspiksler eller klikkelenker når vi sender deg e-poster. Formålet med bruk av sporingspiksler er å analysere om og hvordan e-poster leveres og åpnes. Formålet med bruk av klikkelenker er å analysere hvilke lenker i e-postene våre som klikkes, for å forstå hvilken interesse som finnes for spesielt innhold. Vi bruker resultatet for å gjøre e-postene våre mer relevante eller for å stoppe sendingen av disse. Ved å deaktivere visning av bilder i e-postklienten din, vil vi ikke kunne måle åpningsfrekvensen i våre e-poster ved å bruke sporingspiksler og e-posten vil ikke bli vist fullstendig. Men hvis du klikker på tekst eller grafikklenker i e-posten, vil vi fortsatt kunne spore om e-posten er åpnet. For å unngå at slike data samles inn og spores, må det ikke klikkes på tekst eller grafikklenker i e-poster.

 7. 7.

  Når du søker jobb i Polestar. Les mer

 8. 8.

  For å oppfylle lover, rettslige forpliktelser og frivillige engasjementer og i tilfelle reklamasjoner, tvister, tilsyn osv. Denne delen inneholder informasjon om vår behandling av personopplysninger knyttet til tilbakekalling, reklamasjoner og klager, forespørsler fra registrerte, klager fra registrerte, databrudd og tilsyn, tvister, regnskap, økonomirapportering, overføring av data ved fusjon og oppkjøp og videreformidling av personopplysninger til myndighetene. Les mer

2.2 Polestars nettside

2.2.1 Nettsideanalyse/informasjonskapsler

Når du besøker nettsiden vår, samler vi inn visse opplysninger om deg ved hjelp av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi. Dette gjøres for at nettsiden skal fungere, for å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden, for å innhente besøksstatistikk og gi deg relevant markedsføring i ulike kanaler (se nærmere opplysninger om markedsføringsformål). For nærmere opplysninger om hvordan vi behandler informasjonskapsler, se vår erklæring om informasjonskapsler. Polestar Performance AB er behandlingsansvarlig for behandlingen knyttet til nettsideanalyse/informasjonskapsler. 

2.2.2 Chatfunksjonen

For å chatte med deg og svare på spørsmål og gi deg de opplysninger, varer og tjenester du ber om, behandler vi personopplysninger om deg. Les mer om vår behandling knyttet til chatfunksjonen under kundestøtte. Polestar Performance AB og Polestar Automotive Norway AS er felles behandlingsansvarlige for behandling knyttet til chatfunksjonen. 

2.2.3 Din Polestar-ID-konto på polestar.com

For at du skal kunne lage en konto og logge deg inn på kontoen på nettsiden vår og bruke de nettsidetjenestene som krever Polestar-ID, vil vi behandle opplysninger om navn, epostadresse, telefonnummer, passord, aktuelt marked og språkpreferanse. Vårt behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger om deg er å oppfylle kontrakten (personvernforordningen artikkel 6.1 (b)). Vi vil fortsette å behandle personopplysninger om deg i inntil tretti (30) dager etter at du har avsluttet kontoen. Polestar Performance AB er behandlingsansvarlig for behandlingen knyttet til din Polestar-ID-konto. 

2.5.1 Profilering

For å sikre at markedsføring og annen kommunikasjon du mottar fra oss er relevant for deg med tanke på din spesifikke situasjon, vil vi kombinere visse typer data for å forutsi dine personlige preferanser og kategorisere deg i en "segmenttilhørighet". Et segment består vanligvis av 5000 til 15 000 enkeltpersoner med lignende preferanser, interesser og atferd. Alle som kategoriseres i samme segmenttilhørighet, vil få samme type markedsføring. Segmentene vi oppretter, kan for eksempel være "personer som besøkte produktsiden, startet konfigurering og valgte fargen Void".   

Til dette formålet behandler vi IP-adressen din, informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, f.eks. produktinteresse og konfigurasjon, enhetsinformasjon, unike nettidentifikatorer og interaksjon med annonsene våre på tredjeparters nettsteder (dine "nettatferdsdata") i pseudonymisert form. Hvis du samtykker til bruken av informasjonskapsler for målretting og annonser, vil vi kombinere dine nettatferdsdata med aggregerte data hentet fra tredjeparts dataleverandører gjennom informasjonskapsler, som informasjon om dine personlige preferanser, demografiske data og innholdskonsum ("tredjepartsdata"), og opplysningene du gir oss når du interagerer med oss, som e-postadresse, telefonnummer, postnummer, bostedsland, interessene dine, kjøpte produkter eller tjenester og dine interaksjoner med oss ("kundedata"). Disse dataene vil avgjøre segmenttilhørigheten din. 

Segmenttilhørigheten din kan også brukes til å opprette såkalte speilpublikum, som betyr at vi oppretter et målpublikum basert på de samme egenskapene hos personer med en bestemt segmenttilhørighet. På denne måten kan vi rette oss mot potensielle kunder med lignende interesser eller egenskaper som personene som allerede har vist interesse for våre produkter og tjenester. Med andre ord vil vi bruke segmenttilhørigheten din til å rette oss inn mot andre personer med de samme egenskapene. 

Vi vil også bruke segmenttilhørigheten din til å forstå deg og dine interesser bedre, gi bedre kundestøtte og følge med på dine interaksjoner med oss.

I tillegg til segmenttilhørighet setter vi sammen kundeprofiler for å sikre en persontilpasset leveringsopplevelse når du kjøper en bil fra oss. Kundeprofilen utarbeides ved hjelp av analysemodeller basert på generativ kunstig intelligens, og gir en oversikt over dine interaksjoner med oss og persontilpassede anbefalinger for utleveringen av bilen din. Hvis du vil ha nærmere informasjon om personopplysningene vi behandler for å opprette kundeprofilen din, kan du se seksjonen "Persontilpasset utlevering" over

Segmenttilhørigheten og kundeprofilen din vil ikke ha noen juridiske konsekvenser eller påvirke deg på lignende måte. Det rettslige grunnlaget for å plassere, samle inn og få tilgang til den nevnte informasjonen fra informasjonskapsler er ditt samtykke. Les mer i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Det rettslige grunnlaget for å opprette profiler, gi deg en segmenttilhørighet, opprette speilpublikum og sende deg markedsføring basert på segmenttilhørigheten din, er ditt samtykke til markedsføring og profilering.

3. Hvor får vi personopplysningene fra?

I hovedsak samler vi inn personopplysninger direkte fra deg, men i noen tilfeller samler vi også inn personopplysninger fra andre kilder, nærmere bestemt når: 

 • du bestemmer deg for å finansiere bilen gjennom leasing eller lån: vi innhenter informasjon om din økonomiske situasjon eller leasingsøknad fra finansierings- eller leasingselskapet 

 • det blir utført service på bilen: vi innhenter informasjon om service som er utført på bilen på verkstedet 

 • vi må kontrollere hvem som er registrert eier med myndighetene (Statens vegvesen i Norge) når biler blir kalt tilbake: vi innhenter navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse fra myndighetene 

 • vi mottar en anmodning om eierskifte fra den registrerte eieren av bilen: vi innhenter den nye eierens e-postadresse fra den registrerte eieren 

 • vi oppretter enkelte personopplysninger om deg, for eksempel kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN) og registreringsnummeret på bilen du har kjøpt, som vil være personopplysninger om deg. Vi kan også observere og trekke slutninger om personopplysninger om deg, for eksempel din nettatferd og segmenttilhørighet. Les mer

4. Deling av personopplysninger om deg

4.1 Hvordan vi deler personopplysninger om deg og hvordan vi deler dem

For å levere våre varer og tjenester og for å følge lover og forskrifter må vi dele personopplysninger om deg med andre, herunder andre selskaper i Polestar-konsernet og tredjeparter som bistår oss i ulike deler av virksomheten og hjelper oss å levere våre varer og tjenester. Kategoriene av mottakere er angitt under. 

 • IT-leverandører, for eksempel selskaper som står for nødvendig drift, teknisk støtte og vedlikehold av våre IT-løsninger. 

 • Selskaper tilknyttet Polestar

 • Underleverandører: e-post- og meldingstjenester, banker og leverandører av betalingstjenester, leverandører av analysetjenester.

 • Myndigheter, i noen tilfeller kan vi være juridisk forpliktet til å utlevere informasjon til myndigheter eller håndhevingsorganer, f.eks. politi, personvernmyndigheter, skattemyndigheter, offentlige domstoler, myndigheter for offisiell registrering av kjøretøy eller håndhevingsorganer. Dette kan være som svar på gyldige og lovmessige forespørsler, som f.eks. stevninger, rettslige ordrer eller andre juridiske prosesser. Vi kan også utlevere informasjon når det er nødvendig for å beskytte rettigheter, eiendom eller sikkerhet for deg, oss eller andre.

  Vi overholder alle aktuelle lover og forskrifter som gjelder utlevering av informasjon til offentlige myndigheter. Vi gjennomgår alle forespørsler nøye for å sikre gyldighet og lovlighet, samt påvirkningen av utleveringen av data på det berørte subjektet ved forespørselen før utlevering av noen informasjon. Vi bestreber oss på å beskytte ditt personvern og rettigheter så langt det er tillatt i lovverket.

  Ved en forespørsel om informasjon fra myndighetene vil vi utføre alle rimelige tiltak for å varsle deg med mindre det er forbudt i lovverk eller i rettskjennelser. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår praksis ved utlevering av informasjon til myndigheter, ber vi om at du tar kontakt med oss.

 • Forretningspartnere, for eksempel verksteder, finansierings- og leasingselskaper, forsikringsselskaper, ladeleverandører, juridiske rådgivere, trykkerier (markedsføringsformål), reklamebyråer, markedsanalysebyråer.

 • Leverandører av sosiale medieplattformer. 

4.2 Behandling av personopplysninger om deg utenfor EU/EØS

Vi tilstreber å behandle personopplysningene dine innenfor EU/EØS-området. Personopplysninger om deg vil imidlertid bli overført utenfor EU/EØS i visse situasjoner, for eksempel når vi deler opplysningene dine med en forretningspartner eller underleverandør som opererer utenfor EU/EØS.  

Vi overfører personopplysninger til følgende land utenfor EU/EØS: USA og Storbritannia. 

Vi sikrer alltid at samme høye beskyttelsesnivå anvendes på personopplysningene om deg i henhold til personvernforordningen, også når opplysningene sendes utenfor EU/EØS. Når det gjelder Storbritannia, har Kommisjonen bestemt at den sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå (personvernforordningen artikkel 45), men når det gjelder overføring til USA, har vi inngått EUs standard personvernbestemmelser med alle aktuelle tredjeparter (personvernforordningen artikkel 46) eller de er sertifisert under EU-USA-rammeverk for personvern, UK-utvidelse til EU-USA-rammeverk for personvern og/eller Sveits-USA-rammeverk for personvern med nærings- og handelsdepartementet i USA. I tillegg treffer vi ytterligere tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak ved behov, for eksempel kryptering og pseudonymisering. 

5. Dine rettigheter

Under finner du en oversikt over dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger om deg. Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du fylle ut dette nettskjemaet eller kontakte oss på annen måte. Dersom du har innvendinger eller klager vedrørende måten vi behandler personopplysningene dine på, ber vi deg ta kontakt, så vil vi forsøke å hjelpe. Du har alltid rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten der du bor, arbeider eller der du mener overtredelsen har skjedd. I Norge er tilsynsmyndigheten Datatilsynet, og i Sverige er det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

5.1 Rett til informasjon om og kopi av personopplysninger om deg

Du har rett til å vite om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis vi gjør det, har du også rett til å motta informasjon om personopplysningene vi behandler og hvorfor vi gjør det. Videre har du rett til å motta kopi av alle personopplysninger vi har om deg. 

Dersom du er interessert i spesifikke opplysninger, ber vi deg angi dette i din henvendelse. Du kan for eksempel angi om du er interessert i en viss type informasjon, for eksempel hvilke spesifikke kontaktopplysninger vi har om deg, eller dersom du ønsker informasjon for et bestemt tidsrom. 

5.2 Rett til å få uriktige eller utdaterte personopplysninger rettet, oppdatert eller supplert med nye opplysninger

Dersom personopplysningene vi har om deg er uriktige, har du rett til å få dem rettet. Du har også rett til å supplere ufullstendige opplysninger med tilleggsinformasjon som det måtte være behov for slik at opplysningene blir korrekte. 

Når vi har rettet personopplysningene dine, eller de er supplert med nye opplysninger, vil vi informere alle vi har delt opplysningene dine med (hvis relevant) om oppdateringen – dersom dette ikke er umulig eller for vanskelig. Dersom du ber om det, vil vi selvsagt også fortelle deg hvem vi har delt opplysningene dine med. 

Dersom du ber om retting av opplysninger, har du også rett til å be om at vi begrenser behandlingen mens vi undersøker saken.  

5.3 Rett til sletting av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg slettet, nærmere bestemt når: 

 1. 1.

  opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet opplysningene ble samlet inn for, 

 2. 2.

  du trekker tilbake samtykket eller det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen (hvis relevant), 

 3. 3.

  opplysningene brukes til direkte markedsføring og du avslutter abonnementet, 

 4. 4.

  du motsetter deg bruk som er basert på vår berettigede interesse, og vi ikke kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser og rettigheter, 

 5. 5.

  personopplysningene er brukt ulovlig, eller 

 6. 6.

  sletting er påkrevd for å oppfylle en rettslig forpliktelse. 

Dersom vi sletter personopplysninger etter anmodning fra deg, vil vi også informere alle vi har delt opplysningene dine med (hvis relevant) – dersom dette ikke er umulig eller for vanskelig. Dersom du ber om det, vil vi også fortelle deg hvem vi har delt opplysningene dine med. 

5.4 Rett til å protestere mot at vi bruker opplysningene

Du har rett til å protestere mot behandling som er basert på vår berettigede interesse. Dersom du protesterer mot bruken, vil vi, ut fra din situasjon, vurdere om våre interesser i å bruke personopplysningene veier tyngre enn dine interesser i at personopplysningene ikke blir brukt til det formålet. Dersom vi ikke klarer å påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine, vil vi slutte å bruke personopplysningene du protesterer mot – såfremt vi ikke må bruke opplysningene til å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Dersom du protesterer mot bruken, har du også rett til å be om at vi begrenser bruken mens vi undersøker saken.  

Du har alltid rett til å protestere mot og avslutte abonnementer på direkte markedsføring.  

5.5 Rett til å trekke tilbake samtykke

Du kan når som helst trekke ditt samtykke til en bestemt behandling tilbake. Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss

At du trekker tilbake ditt samtykke vil ikke påvirke behandling som allerede er gjort.  

5.6 Rett til å be om begrensning

Begrensning betyr at opplysningene er merket slik at de bare kan brukes til visse begrensede formål. Retten til begrensning gjelder: 

 1. 1.

  når du tror personopplysningene er uriktige/unøyaktige og du har bedt om retting. I så fall kan du også be om at vi begrenser bruken mens vi undersøker om opplysningene er riktige eller ikke. 

 2. 2.

  dersom bruken er ulovlig, men du ikke ønsker at personopplysningene skal slettes. 

 3. 3.

  når vi ikke lenger trenger opplysningene for de formål de ble innsamlet for, men du trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 

 4. 4.

  dersom du har motsatt deg bruken. I så fall kan du be om at vi begrenser bruken mens vi undersøker om vår interesse i å behandle personopplysningene veier tyngre enn dine interesser. 

Selv om du har bedt om at vi begrenser bruken av personopplysningene om deg, har vi rett til å bruke dem til lagring dersom vi har fått ditt samtykke til å bruke dem, for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å beskytte noens rettigheter. Vi kan også bruke opplysningene av årsaker knyttet til en viktig offentlig interesse. 

Vi vil underrette deg når begrensningen utløper. 

Dersom vi bruker personopplysningene om deg, vil vi også informere alle vi har delt opplysningene dine med (hvis relevant) – dersom dette ikke er umulig eller for vanskelig. Dersom du ber om det, vil vi også fortelle deg hvem vi har delt opplysningene dine med.  

5.7 Rett til dataportabilitet

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke eller en avtale mellom oss, har du rett til å få personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig («dataportabilitet»). 

6. Kontakter

Polestar Performance AB er det primære kontaktpunktet for registrerte som ønsker å utøve sine rettigheter og den som er hovedansvarlig for å gi informasjon til registrerte angående bruk av opplysninger når behandlingsansvarlige er et selskap i Polestar-konsernet. Du har naturligvis rett til å utøve dine rettigheter i henhold til personvernforordningen vedrørende og mot hver behandlingsansvarlig som er nevnt i denne personvernerklæringen. 

Identiteten og kontaktopplysningene til hver behandlingsansvarlig er angitt under. 

Polestar Performance AB er en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096, postadresse Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og besøksadresse Polestar hovedkontor, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg, Sverige.  

Polestar Automotive Norway AS er en norsk juridisk enhet med organisasjonsnummer 922704481 og adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge. Polestar Automotive Norway AS er – med hensyn til felles behandlingsansvar – generelt ansvarlig for markedsføring, salg og kundeforhold i tillegg til markedsspesifikke tjenester på sitt marked. 

Polestar har oppnevnt et personvernombud for Polestar-konsernet som kan nås på epost eller vanlig post som angitt under: 

 • E-postadresse: dpo@polestar.com 

 • Postadresse: Polestar Performance AB, v/ personvernombudet, 405 31 Göteborg, Sverige 

Prominate Ltd. er en britisk juridisk enhet med organisasjonsnummer 07795532 og adresse 21 Lombard Street, London, ECV3 9AH, Storbritannia. 

7. Endringer i personvernerklæringen

We reserve the right to change this privacy policy from time to time. We will inform you of any changes by posting the updated privacy policy on our website (including clarification of updates). If we make any material changes to our privacy policy, we will send a notification by e-mail. We encourage you to contact us if you have any questions about the privacy policy or about how we process your personal data.