Siden ØYA så dagens lys i 1999, har de tatt gode valg for å redusere sitt klimaavtrykk uten at dette har gått på bekostning av din festivalopplevelse. Dette har gjort ØYA til en av Europas mest miljøvennlige festivaler. I 2023 går ØYA sammen med Polestar om å redusere klimaavtrykket ytterligere. Dette er en reise vi er stolt av å være en del av.

Siden ØYA så dagens lys i 1999, har de tatt gode valg for å redusere sitt klimaavtrykk uten at dette har gått på bekostning av din festivalopplevelse. Dette har gjort ØYA til en av Europas mest miljøvennlige festivaler. I 2023 går ØYA sammen med Polestar om å redusere klimaavtrykket ytterligere. Dette er en reise vi er stolt av å være en del av.

Øyafestivalen og Polestar: Et samarbeid som ved første øyekast kan virke rart, men faktumet er at vi deler målet om å redusere klimaavtrykket.

Øyafestivalen og Polestar: Et samarbeid som ved første øyekast kan virke rart, men faktumet er at vi deler målet om å redusere klimaavtrykket.

Festivalen ble tildelt prisen "A Greener Festival Award" i 2018, og har dermed mottatt denne prisen hele ni ganger.

Festivalen ble tildelt prisen "A Greener Festival Award" i 2018, og har dermed mottatt denne prisen hele ni ganger.

Siden 2021 har vi redusert klimaavtrykket med 3 tonn CO2 per produsert bil. Dette gjelder produksjonen av Polestar 2 Long Range Dual Motor, fra vugge til grav.

Siden 2021 har vi redusert klimaavtrykket med 3 tonn CO2 per produsert bil. Dette gjelder produksjonen av Polestar 2 Long Range Dual Motor, fra vugge til grav.

Vi inspirerer hverandre, og akkurat som oss er ØYA transparente om sitt klimaavtrykk. Et avtrykk som vil fortsette å bli målt, og noe de streber etter å redusere. Å velge Polestar for elektrisk transport er et lite skritt i riktig retning. Endring skjer ikke over natten, og en bærekraftig fremtid krever at vi lærer av hverandre, er transparente og kontinuerlig tar steg mot målet.

Vi inspirerer hverandre, og akkurat som oss er ØYA transparente om sitt klimaavtrykk. Et avtrykk som vil fortsette å bli målt, og noe de streber etter å redusere. Å velge Polestar for elektrisk transport er et lite skritt i riktig retning. Endring skjer ikke over natten, og en bærekraftig fremtid krever at vi lærer av hverandre, er transparente og kontinuerlig tar steg mot målet.

Bærekraftserklæring Polestar 2

Denne bærekraftserklæringen er en oversiktspresentasjon av Polestar 2s bærekraftslegitimasjon. Målet er å gi transparent informasjon slik at forbrukere kan ta informerte og etiske beslutninger.

Bærekraftrapport 2022

Hold deg oppdatert om siste nytt fra Polestar

Abonner
Polestar © 2024 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring