Bærekraft

Vi arbeider for å gjøre batteriene våre mer effektive, samtidig som vi handler for å takle problemer knyttet til miljø, samfunn og menneskerettigheter.

Vi arbeider for å gjøre batteriene våre mer effektive, samtidig som vi handler for å takle problemer knyttet til miljø, samfunn og menneskerettigheter.

For hver oppgradering av batteriene våre har vi som mål å forbedre cellekjemien og effektiviteten. Fokusområdene er blant annet lengre rekkevidde og raskere ladetid. Vi pusher stadig leverandørene til å redusere karbonavtrykket til batterimodulene de leverer.

Forholdene rundt utvinning og raffinering av mineraler kan være preget både av høyt farenivå og utnyttelse av mennesker. Vi arbeider for å begrense disse risikoene  forbundet med mineralbransjen, ved å sette strenge standarder for leverandørene og jobbe for økt åpenhet i forsyningskjeden.

I tillegg til å senke karbonutslippene i forsyningskjeden og forlenge batterienes levetid, arbeider vi for å minimere utvinningen av råmaterialer og mineraler ved å heller bruke materialer. Dette gjelder for eksempel aluminiumdeler som er resirkulert, hvis det lar seg gjøre.

Vi utforsker stadig nye metoder for mer bærekraft og sirkularitet i alle trinn av batterienes livsløp.

Fra design til produksjon, og i økosystemet som helhet, er det flere områder hvor det er fullt mulig å gjøre flere forbedringer.

Fra design til produksjon, og i økosystemet som helhet, er det flere områder hvor det er fullt mulig å gjøre flere forbedringer.

Etterspørselen etter råstoff til batterier vil sannsynligvis bli skyhøy de neste årene. I stedet for å satse på uprøvde metoder som gruvedrift på dypt vann, jobber vi har med å forlenge materialenes levetid, samtidig som vi designer batterier som er enklere å utnytte til andre formål eller gjenbruke.

Ansvarlig anskaffelse

Litium-ionbatterier er i skrivende stund den dominerende strømkilden for elbiler. Vi forsker aktivt på nye teknologier som kan gi økt effektivitet og levere mer strøm med lavere CO2-avtrykk. For eksempel kan faststoffbatterier potensielt gi betydelige fremskritt både for bærekraft og ytelse.

Stena Recyclings kartleggingsstudie fra 2022 om Polestar 2 retter søkelyset mot noen av utfordringene ved behandlingen av bilene våre ved endt livsløp. Studien avdekker tydelige muligheter til å forbedre sirkulariteten for batterier. Dette kan gjøres ved å pakke elektronikken på måter som legger til rette for enkel tilgang og demontering, samtidig som man bruker plastmaterialer med færre fyllstoffer og tilsetninger. Dettegjør det enklere å sortere på resirkuleringsstadiet.

En stor utslippskilde for elbiler er strømforsyningen som brukes til å lade batteriene i hverdagen. Det er forventet at fornybare energikilder vil utgjøre størstedelen av veksten i det globale strømladenettverket innen 2025, noe som vil føre til en gradvis nedgang i CO2-utslipp per bil.

I slutten av 2022 inngikk EU en avtale om et nytt regelverk for batterier fra vugge til grav. Et nøkkelelement er opprettelsen av et digitalt pass for batterier som inneholder en elektronisk oversikt med informasjon om hele livsløpet til batteriet. Vi arbeider med å få på plass alt som trengs for å oppfylle direktivet og få batteripasset.

Andre bærekraftinitiativer

Prosjektet Polestar 0

Vi har satt oss mål om å utvikle en klimanøytral produksjonsbil ved å eliminere alle utslipp fra forsyningskjeden, fra produksjonen og ved endt livsløp.

Mer informasjon

Materialer

Vi sporer flere materialer og øker bruken av resirkulerte materialer og post-konsumentavfall for å redusere miljøpåvirkningen vår.

Mer informasjon

Ansvarlig anskaffelse

Hvordan vi bruker verktøy, revisjoner og partnersamarbeid for å takle utfordringer innen anskaffelse i hele forsyningskjeden.

Mer informasjon

Hold deg oppdatert om siste nytt fra Polestar

Abonner
Polestar © 2024 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring