Hållbarhet

Inkludering och mångfald är centrala delar i Polestars arbete för mänskliga rättigheter. Vi vill skapa en kultur som präglas av mångfald, jämlikhet och respekt för alla i vår leveranskedja, bland våra egna anställda och hos våra kunder.

Inkludering och mångfald är centrala delar i Polestars arbete för mänskliga rättigheter. Vi vill skapa en kultur som präglas av mångfald, jämlikhet och respekt för alla i vår leveranskedja, bland våra egna anställda och hos våra kunder.

För oss på Polestar innebär inkludering att människor med olika bakgrund och identitet ska känna sig välkomna, respekterade och hörda och få en chans att bidra på ett positivt sätt.

För de mest sårbara i vår leveranskedja, våra egna anställda med olika bakgrund och våra kunder runt om i världen har vi tagit fram ett antal inkluderingsprinciper som ska skapa förändring och främja grundläggande mänskliga rättigheter.

Vi följer FN:s Agenda 2030 och arbetar för att ingen ska hamna på efterkälken, särskilt inte de mest sårbara i vår värdekedja.

Vi följer FN:s Agenda 2030 och arbetar för att ingen ska hamna på efterkälken, särskilt inte de mest sårbara i vår värdekedja.

Att nå detta mål är en kontinuerlig process som kräver både principfasthet och en vilja att lyssna och engagera sig. Nedan beskriver vi de viktigaste principerna för vårt inkluderingsarbete: etisk affärspraxis, mänskliga rättigheter i leveranskedjan och en inkluderande arbetsplats och kundupplevelse.

Att nå detta mål är en kontinuerlig process som kräver både principfasthet och en vilja att lyssna och engagera sig. Nedan beskriver vi de viktigaste principerna för vårt inkluderingsarbete: etisk affärspraxis, mänskliga rättigheter i leveranskedjan och en inkluderande arbetsplats och kundupplevelse.

Vi är fast beslutna att agera på ett ansvarsfullt sätt i hela vår verksamhet. Vi uppmuntrar människor att efterleva våra principer och att säga till ifall något inte går rätt till. Vi använder olika system för riskbedömning och granskning för att minska och hantera risker hos våra leverantörer och andra partner. Vi har både en intern uppförandekod och en uppförandekod för våra affärspartner, där vi fastställer de principer som vi och våra partner ska följa. 

Vi är fast beslutna att agera på ett ansvarsfullt sätt i hela vår verksamhet. Vi uppmuntrar människor att efterleva våra principer och att säga till ifall något inte går rätt till. Vi använder olika system för riskbedömning och granskning för att minska och hantera risker hos våra leverantörer och andra partner. Vi har både en intern uppförandekod och en uppförandekod för våra affärspartner, där vi fastställer de principer som vi och våra partner ska följa. 

Några av de största riskerna för hållbarhet och mänskliga rättigheter uppstår i leveranskedjan. Det kan bland annat vara barnarbete, tvångsarbete och osäkra arbetsförhållanden.

Några av de största riskerna för hållbarhet och mänskliga rättigheter uppstår i leveranskedjan. Det kan bland annat vara barnarbete, tvångsarbete och osäkra arbetsförhållanden.

Vi väger dessa risker mot de möjligheter som skapas i leveranskedjan och strävar efter att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter samtidigt som vi skapar arbetstillfällen. Vi gör detta genom att följa flera policyer och samarbetsinitiativ, vilka inkluderar FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi kräver också av våra leverantörer att de ska följa samma principer.

Vi väger dessa risker mot de möjligheter som skapas i leveranskedjan och strävar efter att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter samtidigt som vi skapar arbetstillfällen. Vi gör detta genom att följa flera policyer och samarbetsinitiativ, vilka inkluderar FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi kräver också av våra leverantörer att de ska följa samma principer.

Vi väljer material och leverantörer med omsorg och använder data för att bedöma regelefterlevnaden och spåra framsteg över tid.

Vi väljer material och leverantörer med omsorg och använder data för att bedöma regelefterlevnaden och spåra framsteg över tid.

Vi vill vara en arbetsplats som präglas av mångfald, där människor med många olika bakgrunder och perspektiv kan delta. En av våra viktigaste prioriteringar är att vara inkluderande när det gäller rekrytering, kvarhållande av anställda och ledarskap.

Vi vill vara en arbetsplats som präglas av mångfald, där människor med många olika bakgrunder och perspektiv kan delta. En av våra viktigaste prioriteringar är att vara inkluderande när det gäller rekrytering, kvarhållande av anställda och ledarskap.

Vi har som mål att alla våra anställda ska känna sig värdefulla och kunna göra sin röst hörd. Vi vill att de ska känna sig bekväma och som en del av gruppen. Därför uppmuntrar vi våra anställda att säga till om de upptäcker etiska problem eller regelöverträdelser, och de kan öppna en dialog via flera olika kanaler, däribland rapporteringsverktyget SpeakUp.

Vi har som mål att alla våra anställda ska känna sig värdefulla och kunna göra sin röst hörd. Vi vill att de ska känna sig bekväma och som en del av gruppen. Därför uppmuntrar vi våra anställda att säga till om de upptäcker etiska problem eller regelöverträdelser, och de kan öppna en dialog via flera olika kanaler, däribland rapporteringsverktyget SpeakUp.

"The Polestar Way" är den filosofi som genomsyrar hela vårt företag och som går ut på att skapa en upplevelse som är digital men alltid mänsklig. Alla våra anställda får praktisk utbildning om hur de kan skapa en kundupplevelse där ingen glöms bort.

"The Polestar Way" är den filosofi som genomsyrar hela vårt företag och som går ut på att skapa en upplevelse som är digital men alltid mänsklig. Alla våra anställda får praktisk utbildning om hur de kan skapa en kundupplevelse där ingen glöms bort.

För detta är det viktigt att alla får lära sig om inkludering, så att de kan bemöta besökare med olika behov både digitalt och i våra fysiska spaces. Våra spaces är designade för att vara tillgängliga för kunder med nedsatt rörlighet, och vi utför kontroller för att se till att alla besökare får en omslutande och inkluderande upplevelse.

För detta är det viktigt att alla får lära sig om inkludering, så att de kan bemöta besökare med olika behov både digitalt och i våra fysiska spaces. Våra spaces är designade för att vara tillgängliga för kunder med nedsatt rörlighet, och vi utför kontroller för att se till att alla besökare får en omslutande och inkluderande upplevelse.

Polestars verksamhet bygger på transparens, ärlighet och ansvar. Öppen kommunikation är en viktig del av detta. Läs vår rapport om konfliktmineraler, vårt uttalande om modernt slaveri och våra övriga rapporter och dokument om hållbarhetsfrågor.

Polestars verksamhet bygger på transparens, ärlighet och ansvar. Öppen kommunikation är en viktig del av detta. Läs vår rapport om konfliktmineraler, vårt uttalande om modernt slaveri och våra övriga rapporter och dokument om hållbarhetsfrågor.

Rapporter och dokument

Mer om våra viktigaste drivkrafter

Klimatneutralitet

De åtgärder som vi vidtar för att uppfylla vårt huvudmål om att bli en helt klimatneutral biltillverkare.

Läs mer

Cirkularitet

Vår avsikt är att bygga bilar som består av mer återvunnet material och har längre livslängd medan vi arbetar oss allt närmare full cirkularitet.

Läs mer

Transparens

Transparens är en av våra grundvärderingar. Det är ett kraftfullt verktyg för att öka hållbarheten och gör det lättare för våra kunder att fatta välgrundade och etiska beslut.

Läs mer

Få alla de senaste nyheterna från Polestar

Prenumerera
Polestar © 2024 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande