Hållbarhet

Transparens är en av våra grundvärderingar. Det är ett kraftfullt verktyg för att öka hållbarheten och gör det lättare för våra kunder att fatta välgrundade och etiska beslut.

Transparens är en av våra grundvärderingar. Det är ett kraftfullt verktyg för att öka hållbarheten och gör det lättare för våra kunder att fatta välgrundade och etiska beslut.

Från detaljerad, aktuell rapportering om utsläpp och klimatpåverkan, till materialförsörjning och spårbarhet i leveranskedjan: i alla dessa led är det viktigt med transparens för att vi ska kunna göra verkliga framsteg.


Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan. Där är öppen kommunikation en viktig del. Vi tar regelbundet fram uppdaterade rapporter om våra framsteg, hinder och slutmål.

Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan. Där är öppen kommunikation en viktig del. Vi tar regelbundet fram uppdaterade rapporter om våra framsteg, hinder och slutmål.

I Polestars årliga hållbarhetsrapport går vi igenom alla aspekter av verksamheten, från design och leveranskedja till produktion och koldioxidavtryck. Vi berättar om framstegen som vi har gjort, utmaningarna som vi står inför och hur nästa fas i vårt arbete kommer att se ut. Rapporten innehåller både detaljerad och övergripande information och finns att läsa i sin helhet på vår webbplats.

Läs Polestars rapporter


Vi väljer aktivt ut leverantörer som delar våra värderingar och våra åtaganden om etik och hållbarhet. Vid urvalet tar vi hänsyn till transparens om alltifrån vilken el som används i leverantörernas anläggningar till arbetsförhållanden och verksamhetens klimatavtryck.

Vi väljer aktivt ut leverantörer som delar våra värderingar och våra åtaganden om etik och hållbarhet. Vid urvalet tar vi hänsyn till transparens om alltifrån vilken el som används i leverantörernas anläggningar till arbetsförhållanden och verksamhetens klimatavtryck.

Mer om ansvarsfull materialförsörjning


Vi tar alltid reda på varifrån materialen i våra bilkomponenter kommer. Exempelvis medför utvinning av nya mineraler och metaller särskilda risker, som korruption och konflikter i ursprungsområdet eller potentiella föroreningar från farligt avfall. Vi använder blockchain-teknik för att spåra ursprunget för vissa råvaror och bedöma riskerna.

Vi strävar efter att öka andelen återvunnet material närhelst vi kan. Till exempel använder vi PET-plast från flaskor i våra interiörer.

Vi strävar efter att öka andelen återvunnet material närhelst vi kan. Till exempel använder vi PET-plast från flaskor i våra interiörer.

Mer om våra viktigaste drivkrafter

Cirkularitet

Vår avsikt är att bygga bilar som består av mer återvunnet material och har längre livslängd medan vi arbetar oss allt närmare full cirkularitet.

Läs mer

Klimatneutralitet

De åtgärder som vi vidtar för att uppfylla vårt huvudmål om att bli en helt klimatneutral biltillverkare.

Läs mer

Inkludering

Hos Polestar ges alla lika möjligheter och vi har en kultur med öppen kommunikation. Inom vår leverantörskedja främjar vi framför allt mänskliga rättigheter.

Läs mer

Få alla de senaste nyheterna från Polestar

Prenumerera
Polestar © 2024 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande