Polestar streeft naar digitale toegankelijkheid voor iedereen.

Polestar streeft naar digitale toegankelijkheid voor iedereen.

Wij doen aanzienlijke inspanningen en hanteren de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA als leidraad om ervoor te zorgen dat personen met een handicap op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier kunnen gebruik kunnen maken en genieten van deze website.

Wij doen aanzienlijke inspanningen en hanteren de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA als leidraad om ervoor te zorgen dat personen met een handicap op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier kunnen gebruik kunnen maken en genieten van deze website.

We beseffen echter dat nog niet alle onderdelen van onze websites volledig toegankelijk zijn, maar werken verder aan het verbeteren van de toegankelijkheidsfuncties van onze websites. 

We beseffen echter dat nog niet alle onderdelen van onze websites volledig toegankelijk zijn, maar werken verder aan het verbeteren van de toegankelijkheidsfuncties van onze websites. 

Deze Toegankelijkheidsverklaring geeft onze huidige toegankelijkheidsstatus weer. We zullen deze verklaring bijwerken naarmate we verdere inspanningen leveren om aan de eisen te voldoen.

Deze Toegankelijkheidsverklaring geeft onze huidige toegankelijkheidsstatus weer. We zullen deze verklaring bijwerken naarmate we verdere inspanningen leveren om aan de eisen te voldoen.

Wat we hebben gedaan

We controleren onze website regelmatig om problemen op te sporen en de toegankelijkheid ervan te verbeteren. We hebben samengewerkt met een externe auditor en ons eerst gericht op het oplossen van de meest kritieke problemen. We streven ernaar de richtlijnen van WCAG 2.1 - waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust - te volgen in alles wat we doen, en het is onze ambitie om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen van WCAG 2.1 niveau AA.

We controleren onze website regelmatig om problemen op te sporen en de toegankelijkheid ervan te verbeteren. We hebben samengewerkt met een externe auditor en ons eerst gericht op het oplossen van de meest kritieke problemen. We streven ernaar de richtlijnen van WCAG 2.1 - waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust - te volgen in alles wat we doen, en het is onze ambitie om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen van WCAG 2.1 niveau AA.

Dit zijn enkele van onze recente verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid:

Dit zijn enkele van onze recente verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid:

 • Technische mogelijkheid van alternatieve teksten voor afbeeldingen
 • Updates in de koppenstructuur, zodat de koppen duidelijk en correct gemarkeerd zijn.
 • Duidelijke aanwijzingen voor de zichtbare focus op de website
 • Verbeteringen in de volgorde van de tabbladen
 • De mogelijkheid om automatisch afgespeelde video's te pauzeren
 • Technische mogelijkheid om bedieningselementen te voorzien van Aria-labels
 • Foutmeldingen in formulierpagina's
 • Oriëntatiepunten in bijvoorbeeld voetteksten

Hoe we werken aan toegankelijkheid

Ons doel is een website die voor iedereen toegankelijk is. Om dit te realiseren doen we voortdurend tests tijdens de ontwikkeling en voeren we meerdere keren per jaar handmatige controles uit. Voor geautomatiseerde tests gebruiken we HTML-validators en browser- en editor-plugins.

Ons doel is een website die voor iedereen toegankelijk is. Om dit te realiseren doen we voortdurend tests tijdens de ontwikkeling en voeren we meerdere keren per jaar handmatige controles uit. Voor geautomatiseerde tests gebruiken we HTML-validators en browser- en editor-plugins.

Wij ondersteunen de twee laatste grote versies van de browsers Firefox, Microsoft Edge, Safari en Chrome.

Wij ondersteunen de twee laatste grote versies van de browsers Firefox, Microsoft Edge, Safari en Chrome.

Desondanks zijn we ons ervan bewust dat we, op gelijk welk moment, mogelijk niet zullen voldoen aan alle beschikbare online validatietools. Hieronder vind je onze strategie voor het verbeteren van onze klantervaring, maar ook een lijst van alle momenteel bekende problemen die we nog moeten aanpakken. We verwachten dat deze problemen zullen worden opgelost in toekomstige updates van nieuwe websiteontwerpen, daar ze deel uitmaken van onze ontwikkelingspunten.

Desondanks zijn we ons ervan bewust dat we, op gelijk welk moment, mogelijk niet zullen voldoen aan alle beschikbare online validatietools. Hieronder vind je onze strategie voor het verbeteren van onze klantervaring, maar ook een lijst van alle momenteel bekende problemen die we nog moeten aanpakken. We verwachten dat deze problemen zullen worden opgelost in toekomstige updates van nieuwe websiteontwerpen, daar ze deel uitmaken van onze ontwikkelingspunten.

Hoe we voortdurend verbeteren

We identificeren en documenteren voortdurend alle toegankelijkheidsproblemen die we op onze website vaststellen en bepalen hun prioriteit op basis van hun algemene impact op onze bezoekers, maar ook op basis van de mate van inspanning die nodig is om ze aan te pakken. Problemen die de website-ervaring sterk beïnvloeden vanuit het oogpunt van toegankelijkheid worden onmiddellijk aangepakt. We nemen redelijke maatregelen om andere problemen binnen 6 maanden na onze laatste controle te verhelpen.

We identificeren en documenteren voortdurend alle toegankelijkheidsproblemen die we op onze website vaststellen en bepalen hun prioriteit op basis van hun algemene impact op onze bezoekers, maar ook op basis van de mate van inspanning die nodig is om ze aan te pakken. Problemen die de website-ervaring sterk beïnvloeden vanuit het oogpunt van toegankelijkheid worden onmiddellijk aangepakt. We nemen redelijke maatregelen om andere problemen binnen 6 maanden na onze laatste controle te verhelpen.

Als je toegankelijkheidsproblemen ondervindt tijdens het navigeren door onze digitale eigendommen, neem dan contact op met Polestar support op accessibility@polestar.cn.

Als je toegankelijkheidsproblemen ondervindt tijdens het navigeren door onze digitale eigendommen, neem dan contact op met Polestar support op accessibility@polestar.cn.

We verzekeren je dat we je feedback serieus nemen en er rekening mee zullen houden bij het evalueren van manieren om aan de behoeften van al onze klanten te voldoen.

We verzekeren je dat we je feedback serieus nemen en er rekening mee zullen houden bij het evalueren van manieren om aan de behoeften van al onze klanten te voldoen.

Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we je persoonsgegevens verwerken.

Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we je persoonsgegevens verwerken.

Ons doel is zoveel mogelijk te voldoen aan WCAG 2.1 niveau AA. Hieronder geven we aan voor welke richtlijnen we nog werk moeten verrichten.

Ons doel is zoveel mogelijk te voldoen aan WCAG 2.1 niveau AA. Hieronder geven we aan voor welke richtlijnen we nog werk moeten verrichten.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven
1.1.1 Niet-tekstuele content

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven
1.1.1 Niet-tekstuele content

 • Niet op alle pagina's worden alternatieve teksten aangeboden.
 • De alternatieve teksten zijn meestal in het Engels, niet in de lokale taal.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

 • In bepaalde video's ontbreken ondertitels/alternatieve teksten.
 • In bepaalde video's ontbreekt de informatie dat het om een decoratieve video gaat.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar
1.3.1 Info en relaties

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar
1.3.1 Info en relaties

 • Sommige pagina's hebben geen duidelijke koppenstructuur.
 • Soms onnodig gebruik van aria.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

 • Dit wordt toegepast op de meeste pagina's, maar er zijn enkele uitzonderingen.

1.3.5 Identificeer het invoerdoel

1.3.5 Identificeer het invoerdoel

 • We geven geen automatisch aangevulde informatie voor automatisch ingevulde invoervelden.

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum)

1.4.3 Contrast (minimum)

 • Sommige visuele presentaties van tekst en afbeeldingen van tekst hebben geen contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

1.4.5: Afbeeldingen van tekst

1.4.5: Afbeeldingen van tekst

 • Op sommige pagina's worden afbeeldingen van tekst gebruikt

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

 • Sommige elementen hebben geen kleurcontrast van 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

Richtlijn 2.1 Via toetsenbord toegankelijk

Richtlijn 2.1 Via toetsenbord toegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

2.1.1 Toetsenbord

 • De interne links van de cookietoestemming zijn niet toegankelijk via het toetsenbord (onderdeel van derden)
 • CAPTCHA is aanwezig in het formulier voor het aanmaken van een Polestar ID (derde leverancier), maar de gebruiker krijgt een alternatief om contact op te nemen met Polestar support.
 • Er zijn enkele modale pagina's op de website die geen toetsenbordval hebben. Hiermee kunnen gebruikers interageren met elementen buiten het modale.

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

 • Sommige video's die automatisch in een loop worden afgespeeld hebben geen bedieningselementen voor afspelen of pauzeren.

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen

2.4.1 Blokken omzeilen

 • We hebben geen mechanisme om blokken content te omzeilen die op meerdere webpagina's worden herhaald.

2.4.3 Focusvolgorde

2.4.3 Focusvolgorde

 • Sommige pagina's zijn op dit gebied voor verbetering vatbaar.

2.4.4 Linkdoel (in context)

2.4.4 Linkdoel (in context)

 • Het doel van sommige links kan niet worden bepaald op basis van de linktekst alleen of op basis van de combinatie van de linktekst en de programmatisch bepaalde linkcontext.

Richtlijn 2.5 Invoermodaliteiten

Richtlijn 2.5 Invoermodaliteiten

2.5.3 Label in naam

2.5.3 Label in naam

 • In sommige gevallen ontbreken de Alt-teksten.

Richtlijn 3.3 Invoerhulp

Richtlijn 3.3 Invoerhulp

3.2.3: Consistente navigatie

3.2.3: Consistente navigatie

 • Navigatielade verandert links tussen verschillende subdomeinen.

3.3.1 Foutidentificatie

3.3.1 Foutidentificatie

 • De foutmelding voor gebruikers na het indienen van een formulier moet worden verbeterd.

Richtlijn 5. Conformiteit

Richtlijn 5. Conformiteit

5.2.5 Niet-interferentie

5.2.5 Niet-interferentie

 • De interne links van de cookietoestemming zijn niet toegankelijk via het toetsenbord (onderdeel van derden)

Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws van Polestar

Abonneren
Polestar © 2024 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring