Privacyverklaring – Journey Log-app

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u de Journey Log-app ("Journey Log") gebruikt.

Wie we zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met adres Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Göteborg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "wij" en "onze", is de verwerkingsverantwoordelijke die jouw persoonsgegevens zal verwerken zoals hieronder beschreven.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

Journey Log en de daarmee verbonden diensten omvatten de verwerking van de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Om de functies van Journey Log te gebruiken, moet u een e-mailadres opgeven dat wordt gebruikt voor de dienstverlening (het opzetten van de dienst voor een specifieke gebruiker), en als bestemming voor de rittenexports.

 • Voor het gebruik van Journey Log verzamelen we de volgende gegevenspunten om de dienst goed te kunnen leveren:

Locatie-informatie:

 • Gps-coördinaten

 • Breedtegraad/lengtegraad

 • Hoogte

 • Kompasrichting

Als u de Journey log-app toegang geeft tot uw locatie, wordt uw locatie ook gebruikt als u geen directe interactie hebt met de app. Dit is nodig om automatisch ritten op de achtergrond te registreren en zo een bestuurdersdagboek samen te stellen.

Elektriciteitsverbruik:

 • Oplaadstatus (resterende Wh) - Metagegevens om rit te verrijken met verbruiksgegevens

 • Voertuigspecifieke batterijcapaciteit (kWh) - Metagegevens om rit te verrijken met verbruiksgegevens

 • Momentane oplaadsnelheid (vermogen, mW) - Metagegevens om rit te verrijken met verbruiksgegevens

Gegevens om te bepalen wanneer een rit begint en stopt:

 • Parkeerremstatus

 • Schakelhendelstatus

Gebruikersbeheer:

 • Unieke gebruikers-ID (geanonimiseerd, maar gekoppeld aan het e-mailadres van de gebruiker)

 • E-mailadres gebruiker - Voor dienstverlening en rittenexport naar de gebruiker

Wij gebruiken deze informatie om de JourneyLog-dienst aan te bieden, die tot doel heeft de gebruiker een historische tijdlijn van gecategoriseerde ritten te verstrekken. Deze historische ritten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de belastingaangifte te vereenvoudigen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming.

Elke geregistreerde rit blijft 400 dagen bewaard en wordt daarna automatisch verwijderd. Je kunt specifieke items of je hele rijgeschiedenis op elk moment handmatig verwijderen.

 • Om de app te verbeteren, wordt Google Analytics gebruikt voor het monitoren van de dienst en het invoeren van verbeteringen. De volgende gegevenspunten worden verzameld:

  • Wanneer de gebruiker de app voor de allereerste keer gebruikt

  • Wanneer de gebruiker is ingelogd

  • Wanneer de gebruiker tracking in- of uitschakelt in de app

  • Wanneer de gebruiker een rit is begonnen

  • Wanneer de gebruiker een rit heeft beëindigd

  • Wanneer de gebruiker een rit bekijkt in de app

  • App-storingsrapporten

  • Apparaattype (Polestar-model + Android-versie)

  • App-ID

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om inzicht te krijgen in hoe Journey Log wordt gebruikt en om uw ervaring met deze diensten te verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang om het gebruik en de ervaring van Journey Log te verbeteren.

 • Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, om beter te begrijpen hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren en welke nieuwe producten en diensten we moeten ontwikkelen, maken wij gebruik van een gegevensgestuurde aanpak om de richting van de ontwikkeling van producten en diensten te bepalen. De verwerking omvat een breed scala aan analyses, modellering en onderzoek, uitgevoerd door onze analisten en datawetenschappers. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang ((Art. 6.1.f) GDPR). Waar mogelijk beperken we de analyses tot geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens. De verwerking omvat geen geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, van u.

Met wie wij jouw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van derden, op een need-to-know basis:

Verwerking door andere partijen (verwerkers)

Onze verwerkers die de levering van de Polestar-app ondersteunen, die contractueel beperkt zijn in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doel dan het leveren van diensten voor ons in overeenstemming met elke gegevensverwerkingsovereenkomst die van kracht is:

 • WirelessCar Sweden - aanbieder van connectiviteitsdiensten, datahosting

 • Amazon Web Services Ireland Limited en zijn subverwerkers (Europese Unie) - datahosting

 • Google Ireland Limited en zijn subverwerkers, datacentrum Europa-West1 (België) https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html; er worden ook gegevens overgedragen aan Google LLC, VS, onder de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, hier beschikbaar) - de volgende Google Firebase-diensten worden gebruikt in het kader van de Journey Log-app:

  • Cloudfuncties

  • Firebase Authentication

  • Firebase Crashlytics

  • Firebase Realtime Database

  • Firebase Remote Config

Uw rechten

Je hebt specifieke wettelijke rechten die door de AVG worden verleend met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over je verwerken. Je kan jouw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw gegevens, inzage krijgen in de gegevens die wij over je bewaren, verzoeken om rectificatie of beperking van jouw gegevens, verzoeken om overdracht van jouw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van jouw gegevens, en je kan een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Meer informatie over uw rechten vindt u in ons Privacybeleid.

Account verwijderen

Je kunt je account op elk gewenst moment verwijderen. Bij verwijdering worden al je persoonlijke gegevens, inclusief je rijgeschiedenis, permanent uit onze systemen verwijderd. Deze actie is onomkeerbaar en na voltooiing kunnen het account en de bijbehorende gegevens niet meer worden hersteld. 

Om je account te verwijderen, ga je naar de instellingen van de app en klik je op Account verwijderen. Bevestig vervolgens dat je je account en al je gegevens wilt verwijderen.

Contactinformatie

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, gebruikt u het webformulier dat u hier kunt vinden. Als u andere vragen hebt over gegevensbescherming bij Polestar, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming; zie het Privacybeleid.