Voorbeeld van een verkoopovereenkomst voor de Polestar 2

Klik hier voor een voorbeeld van de verkoopovereenkomst, de algemene verkoopvoorwaarden, de algemene voorwaarden voor diensten en de supplementen.