Duurzaamheid

We blijven de efficiëntie van onze batterijen voortdurend verbeteren en tegelijkertijd ondernemen we actie om milieu-, sociale en mensenrechtenkwesties aan te pakken.

We blijven de efficiëntie van onze batterijen voortdurend verbeteren en tegelijkertijd ondernemen we actie om milieu-, sociale en mensenrechtenkwesties aan te pakken.

Bij elke upgrade van onze batterijen streven we ernaar om de celchemie en energie-efficiëntie te verbeteren. De aandachtsgebieden zijn onder meer een groter bereik en snellere oplaadtijden. We moedigen onze leveranciers voortdurend aan om de CO2-voetafdruk van de batterijmodules die ze leveren te verkleinen.

De omstandigheden rond de winning en raffinage van mineralen kunnen gevaarlijk zijn en het risico van uitbuiting inhouden. We proberen de bijbehorende risico's te beperken door strenge normen vast te stellen voor onze leveranciers en de transparantie van de toeleveringsketen te verbeteren.

We verlagen de CO2-uitstoot in de toeleveringsketen en verlengen de levensduur van batterijen. Verder spannen we ons ook in om de winning van grondstoffen en materialen tot een minimum te beperken, en in plaats daarvan materialen te gebruiken die, waar mogelijk, gerecycleerd zijn (bijv. aluminiumonderdelen).

We zijn voortdurend op zoek naar manieren om de duurzaamheid en circulariteit te verbeteren in elke fase van de levensduur van de batterij.

Van ontwerp tot productie en in het bredere ecosysteem zijn er verschillende gebieden waar nog verdere verduurzaming haalbaar is.

Van ontwerp tot productie en in het bredere ecosysteem zijn er verschillende gebieden waar nog verdere verduurzaming haalbaar is.

De vraag naar grondstoffen voor batterijen zal de komende jaren waarschijnlijk stijgen. In plaats van in te zetten op niet-geteste bevoorradingsoplossingen zoals diepzeemijnbouw, leggen we steeds meer de nadruk op het verlengen van de levensduur van materialen, terwijl we batterijen ontwerpen die eenvoudiger te hergebruiken of te herbestemmen zijn.

Verantwoord inkopen

Lithium-ionbatterijen zijn momenteel ultramoderne stroombronnen voor elektrische voertuigen. We voeren actief onderzoek naar nieuwe technologieën die de efficiëntie kunnen verbeteren en meer vermogen kunnen leveren met een lagere CO2-voetafdruk. Solid-state-batterijen, bijvoorbeeld, bieden mogelijkheden om grote vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid en prestaties.

Het basisonderzoek van Stena Recycling uit 2022 over de Polestar 2 belicht enkele van de uitdagingen voor het beheer van de uitgebruikname van onze wagens. De studie wijst op een duidelijke kans om de circulariteit van batterijen te verbeteren door elektronische componenten te integreren die eenvoudig bereikbaar en demonteerbaar zijn. Daarnaast kunnen ook kunststofmaterialen met minder vulstoffen en additieven worden gebruikt om beter te kunnen sorteren in de recyclagefase.

Een belangrijke bron van EV-emissies is de elektriciteitsvoorziening waarmee batterijen elke dag worden opgeladen. Tegen 2025 zullen hernieuwbare energiebronnen naar verwachting de grootste bijdrage leveren aan de groei van het wereldwijde elektriciteitsnet, wat op zijn beurt zou moeten leiden tot een gestage daling van de CO2-uitstoot per voertuig.

Eind 2022 bereikte de EU een akkoord over een nieuw 'cradle-to-grave' regelgevingskader (van wieg tot graf) voor batterijen. Een belangrijk element hiervan is de creatie van een digitaal paspoort voor batterijen, dat een elektronisch dossier bevat met informatie over de volledige levensduur van de batterij. We bereiden ons erop voor om te voldoen aan de richtlijn en het batterijpaspoort. 

Meer duurzaamheidsinitiatieven

Project Polestar 0

We zijn op een missie om een klimaatneutrale productiewagen te produceren. Dat doen we door alle emissies in de toeleveringsketen en productie en bij uitgebruikname te elimineren.

Meer informatie

Materialen

We traceren meer materialen en gebruiken meer gerecycleerde materialen en afval na consumptie om onze impact op het milieu te verminderen.

Meer informatie

Verantwoord inkopen

Hoe we tools, audits en samenwerkingen met partners gebruiken om uitdagingen op het gebied van inkoop in de hele toeleveringsketen aan te pakken.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws van Polestar

Abonneren
Polestar © 2024 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring