Polestar's nieuwste in-car app: groener laadgedrag dankzij gedragswetenschap

Een nieuwe in-car app die de potentie heeft om de manier van opladen te transformeren, door realtime data te verstrekken over de energiemix van Nederland. We brachten de dag door met gedragswetenschapper Bodine van Styrum om te leren over de complexe processen achter besluitvorming en hoe technologie, waaronder Polestar's nieuwe app, een essentiële rol kan spelen in de aanpak van klimaatverandering.

Nederland is een land van contrasten. Als een van de dichtstbevolkte landen ter wereld zou je als buitenstaander een zekere mate van hectiek verwachten, want ons land maakt immers deel uit van een Europese megalopool waar meer dan 100 miljoen mensen wonen. Maar als inwoners weten we dat het tegenovergestelde het geval is. Misschien komt het door een gevoel van collectivisme dat wordt gevoed door de nabijheid van elkaar, maar de mensen hier hebben geleerd zich aan te passen aan hun omgeving met een zekere mate van zorgzaamheid voor hun buren.

Dus toen Polestar eerder dit jaar besloot om een nieuwe groene oplaadapp uit te brengen, was het een logische stap om deze eerst in ons land te introduceren, aangezien we bekend staan om ons gevoel voor samenwerking en transparantie.

Energiemix

Het concept is vrij eenvoudig uit te leggen. We weten allemaal dat elektriciteit van verschillende bronnen kan komen – sommige goed, sommige minder goed. In Nederland bestaat deze energiemix voornamelijk uit drie hoofdbronnen: wind, zon, en kolen en gas.

In tegenstelling tot veel andere landen geeft de Nederlandse overheid live updates over de energiemix van het net. Met behulp van data van het groene energiebedrijf Vandebron, toont de app elk uur een overzicht van de verschillende energiebronnen die beschikbaar zijn bij de EV-laadstations in Nederland. Omdat de verhouding tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie sterk varieert gedurende de dag, bieden deze data belangrijke informatie aan bestuurders, zodat een weloverwogen beslissing genomen kan worden die een directe impact op het milieu heeft. 

"Gedragsverandering heeft het potentieel om, tegen het jaar 2050, bij te dragen aan een verlaging van 40-70 procent van de wereldwijde uitstoot", legt Bodine van Styrum uit, verwijzend naar een recent rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change. Bodine is opgeleid tot toegepast gedragswetenschapper en heeft nu haar eigen bedrijf, SustainabilitySpot. Hiermee helpt ze grote organisaties met het vergroten van de betrokkenheid van hun werknemers bij een breed scala aan duurzaamheidskwesties. "We helpen bedrijven het gedrag van hun werknemers in de context van duurzaamheid te begrijpen. Met deze kennis maken we concrete plannen om actie en verandering te stimuleren."

01/02

Dagelijkse energiemix bij de EV-laadstations
Duurzaam rijden betekent ook duurzaam laden
Bodine van Styrum, oprichter van SustainabilitySpot
Polestar oplaad-app

In veel opzichten heeft de renewable charging in-car app van Polestar een vergelijkbare aanpak. Het voornaamste doel van de app is dan ook om actie en verandering te stimuleren, door informatie op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar te stellen. Gebruikers kunnen hun impact op het milieu verminderen door hun Polestar op te laden tijdens pieken in hernieuwbare energie op het net. "Mensen hebben de juiste middelen en infrastructuur nodig om specifiek gedrag te vertonen. Dit is waar de Polestar-app een cruciale rol speelt. Gedrag kan namelijk positief of negatief worden beïnvloed door fysieke obstakels of hulpmiddelen in de omgeving. De in-car app is een hulpmiddel voor bestuurders om méér en vaker groener te gaan opladen."

Door waardevolle informatie te verstrekken, fungeert de app als een belangrijk hulpmiddel in ons besluitvormingsproces. Maar waarom nemen mensen eigenlijk bepaalde beslissingen? 

Bodine heeft het antwoord: "Gedurende de dag nemen we continu beslissingen. Waar ga ik koffie kopen, wat ga ik eten, hoe reis ik naar mijn werk of op vakantie en wanneer en waar ga ik mijn auto opladen? Om mentale energie te besparen, worden de meeste beslissingen genomen door automatische, onbewuste processen waar onze hersenen zich nauwelijks bewust van zijn. Het gedrag dat volgt op deze beslissingen is vaak gewoontegedrag."    

Gewoontegedrag is iets waarover we allemaal beschikken en het is bovendien een proces dat heel snel plaatsvindt. Het doorbreken van gewoonten is echter andere koek. Het is niks nieuws om mensen te motiveren om af te stappen van negatieve gewoonten, door ze aan te sporen tot positiever gedrag. In de wereld van gedragswetenschappen heet dat ‘nudging’. De voedingswaarde-etiketten op je voedselverpakking. Duurzaamheidslabels op autostoelen. De verpakking van nicotineproducten. Dit zijn allemaal klassieke voorbeelden van kleine interventies die mensen ertoe aanzetten betere beslissingen te nemen. Dat begint simpelweg door betere toegang tot informatie te verschaffen. "Om gedrag te veranderen, moeten mensen het gevoel hebben dat ze het gewenste gedrag willen én kunnen vertonen," zegt Bodine. "Maar duurzaam gedrag moet gemakkelijk en haalbaar worden gemaakt; dat is waar de kracht van de in-car app ligt." 

Emissies tijdens de gebruiksfase

"Duurzaam rijden betekent ook duurzaam laden". Bodine wijst erop dat de "gebruiksfase" van de levensduur van een auto net zo belangrijk is voor de klimaatvoetafdruk van een voertuig als het productieproces zelf. Voor de meesten zal dit nieuws niet als een verrassing komen. De levenscyclusanalyses van Polestar (onze rapporten die de uitstoot van broeikasgassen voor een product tijdens zijn hele levensduur in detail beschrijven) tonen aan dat de impact van EV's op het milieu drastisch afneemt naarmate er meer hernieuwbare energie wordt gebruikt om op te laden. 

De cijfers liegen er niet om. Bij de Polestar 3 is bijvoorbeeld de gebruiksfase verantwoordelijk voor 37 procent van de totale klimaatimpact van het voertuig, als de auto wordt opgeladen met een mix van goede en slechte energiebronnen. Wordt het voertuig echter alleen opgeladen met hernieuwbare energie, dan daalt de impact van de gebruiksfase naar vrijwel nul. Voor de Polestar 3 kan het verschil tussen het gebruik van groen opladen en bijvoorbeeld een typische elektriciteitsmix van het elektriciteitsnet oplopen tot 16 ton CO2e

Met een CO2-besparing van deze omvang is onze renewable charging in-car app een waardevolle oplossing om bij te dragen aan een drastische vermindering ervan.

Bodine van Styrum sitting in chair during interview
Polestar 2 charging outside Polestar Cube in Gothenburg

Natuurlijk is het stimuleren van bestuurders om op te laden met hernieuwbare energie nog maar de eerste stap. In de toekomst kunnen EV's een natuurlijk onderdeel worden van een hernieuwbaar energiesysteem, door de mogelijkheid tot geautomatiseerd slim opladen en dankzij Vehicle-2-Grid oplossingen die geen tussenkomst van de bestuurder vereisen. Tot die tijd blijft informatie de belangrijkste tool.

"Kennis is vaak een belangrijke eerste stap naar gedragsverandering", zegt Bodine aan het einde van ons gesprek. We kunnen niet anders dan het daar roerend mee eens zijn. 

Kanttekening: de renewable charging app van Polestar is alleen beschikbaar voor klanten in Nederland.

Gerelateerd

Polestar space Zwolle krijgt een Handover-locatie

Binnenkort opent de grootste Polestar space van Nederland in Zwolle. Voordat het zover is, geven we je regelmatig een update over de laatste ontwikkelingen. Deze keer is er meer te lezen over de unieke inrichting van space Zwolle, die bovendien zal fungeren als een Handover-locatie in Nederland.