Bærekraft

Polestar har som mål å produsere biler med redusert avhengighet av jomfrumaterialer, lenger levetid og minimalt avfall ved endt livsløp.

Polestar har som mål å produsere biler med redusert avhengighet av jomfrumaterialer, lenger levetid og minimalt avfall ved endt livsløp.

Brundtland-rapporten fra 1987 definerer bærekraftig utvikling som "en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov."

Polestar ser derfor på sirkularitet som et sett med prinsipper som skal sikre at vi produserer og konsumerer innenfor jordens begrensninger.

Fra designstadiet gjennom produksjon til bruk og gjenbruk, er vi på vei mot økt sirkularitet innen elektrisk mobilitet. Disse seks prinsippene ligger til grunn for Polestars designprosess.

Målet om å gjøre Polestars biler mer sirkulære medfører et eget unikt sett av utfordringer. Dette er noen av nøkkelfaktorene vi må overvinne i løpet av det neste tiåret, gjennom forskning, nye ordninger og andre gjennombrudd, for å produsere og drive elbiler på en fullstendig sirkulær måte.

Målet om å gjøre Polestars biler mer sirkulære medfører et eget unikt sett av utfordringer. Dette er noen av nøkkelfaktorene vi må overvinne i løpet av det neste tiåret, gjennom forskning, nye ordninger og andre gjennombrudd, for å produsere og drive elbiler på en fullstendig sirkulær måte.

All bruk av jomfru- eller råmaterialer medfører varierende grader av miljøpåvirkning. For enkelte materialer fører behovet for komplekse renseprosesser til giftutslipp eller kostnader for de lokale økosystemene. Siden Polestar befinner seg i enden av en lang forsyningskjede, jobber vi stadig med utfordringen med å innhente nøyaktige data om miljøpåvirkning på startpunktet (hvor råmaterialer utvinnes og prosesseres).

Å øke prosentdelen av resirkulerte eller biobaserte materialer har sine egne utfordringer, fra forsyningstilgang til materialenes renhet og kvalitet. På grunn av høye krav til sikkerhet og kvalitet i biler må sirkulære materialer oppfylle nøyaktig de samme standardene som jomfrumaterialer. Samtidig betyr det å øke bilenes resirkulerbarhet ved endt livsløp at vi må velge eller utvikle materialer som er enkle å resirkulere og som det er realistisk at det vil finnes resirkuleringsinfrastruktur for.

Det er viktig at bilene våre designes for kompatibilitet med fremtidige fremskritt i elbilteknologi, samtidig som vi unngår behovet for komplisert eller kostbart vedlikehold. For å møte denne utfordringen forsøker vi å designe nye Polestar-biler slik at det er enkelt å demontere og reparere dem, samtidig som vi gjør det enkelt å oppgradere dem og åpner for potensiell gjenbruk og gjenproduksjon av brukte deler andre steder. Av og til kommer denne designstrategien i konflikt med holdbarhet eller kjøretøyvekt. Derfor jobber vi kontinuerlig med å finne den rette balansen mellom ytelse, bruksvennlighet i hverdagen og optimalisering av levetiden.

Det er også viktig å utnytte materialer og produkter til det fulle i stedet for å la dem være ubrukt. Mange biler står stille opptil 95 % av levetiden, så vi må skape insentiver for en høyere utnyttelsesgrad. Dette kan være gjennom forretningsmodeller som fokuserer på delt bruk eller eierskap av biler, mobilitet som en tjeneste, eller gjennom belønninger for å tilrettelegge for at elbiler kan brukes av andre tjenester. Eksempler på dette kan være at bilcomputeren stiller ressurser til disposisjon for skytjenester, eller at biler som er plugget inn, sender strøm tilbake til strømnettet. Dermed oppstår et behov for å overbevise flere bilførere om godene ved slike ordninger.

Samarbeid er helt nødvendig for sirkularitet. Vi samarbeider med industripartnere for å øke sirkulariteten til batteriene våre, fra optimering av batteridesign for enkel demontering og gjenproduksjon, til å sørge for at batteriene våre støtter resirkuleringsprosesser med høy gjenvinningsandel.

Vi samarbeider med spesialistpartnere og materialleverandører for å hente inn innovative, førsteklasses materialer som minimerer klimapåvirkning, ressursutarming og forurensning.

Mer om materialer

Mer om våre viktigste drivkrefter

Klimanøytralitet

Tiltakene vi gjør for å oppnå vårt definerende mål om å bli en produsent av fullstendig klimanøytrale biler.

Mer informasjon

Transparens

Transparens er en av nøkkelverdiene våre. Det er et kraftig redskap for å oppnå mer bærekraftig praksis og tilrettelegge for mer velinformerte kundebeslutninger.

Mer informasjon

Inkludering

Innad i Polestar satser vi på likestilling og en kultur for åpen kommunikasjon. I forsyningskjeden står menneskerettighetene øverst.

Mer informasjon

Hold deg oppdatert om siste nytt fra Polestar

Abonner
Polestar © 2024 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring