Bærekraft

Elbiler er nøkkelen til virkelig klimanøytral mobilitet. Dette er Polestars plan for å eliminere utslipp.

Elbiler er nøkkelen til virkelig klimanøytral mobilitet. Dette er Polestars plan for å eliminere utslipp.

Vi har som mål å oppnå klimanøytralitet innen 2040.

Å bli virkelig klimanøytral betyr å eliminere alle utslipp av drivhusgass i alle deler av driften vår og alle fasene av bilenes livsløp. Dette omfatter utslipp fra forsyningskjeden og produksjon, og dessuten energibruken i bilens bruksfase.

Polestar fokuserer på tre ambisiøse klimanøytralitetsmål.

 • 01.
  Skape en virkelig klimanøytral bil innen 2030

 • 02.
  Halvere utslippene av drivhusgass per solgte bil innen 2030

 • 03.
  Bli klimanøytral i hele verdikjeden innen 2040


Med gjennombrudd innen forskning og design satser vi på å skape Polestars første virkelig klimanøytrale bil innen 2030. Vi kan bare nå målet ved å eliminere alle utslipp i forsyningskjeden, produksjonen og ved endt livsløp (uten å bruke kompensasjonsmetoder som treplanting), og vi fokuserer på å utfordre oss selv, og involvere oss utenfor vår egen næring for å demonstrere en ny fremtid for elektrisk mobilitet samtidig som vi stimulerer til innovasjon.

Med gjennombrudd innen forskning og design satser vi på å skape Polestars første virkelig klimanøytrale bil innen 2030. Vi kan bare nå målet ved å eliminere alle utslipp i forsyningskjeden, produksjonen og ved endt livsløp (uten å bruke kompensasjonsmetoder som treplanting), og vi fokuserer på å utfordre oss selv, og involvere oss utenfor vår egen næring for å demonstrere en ny fremtid for elektrisk mobilitet samtidig som vi stimulerer til innovasjon.

Mer om prosjekt Polestar 0

Å gå over til fornybar energi i alle deler av forsyningskjeden vår er et viktig strategisk initiativ for å redusere utslippene av drivhusgasser. V velger leverandører som prioriterer å gå over til en fullstendig avkarbonisert forsyningskjede, samtidig som vi kontinuerlig forbedrer sirkulariteten.

Å gå over til fornybar energi i alle deler av forsyningskjeden vår er et viktig strategisk initiativ for å redusere utslippene av drivhusgasser. V velger leverandører som prioriterer å gå over til en fullstendig avkarbonisert forsyningskjede, samtidig som vi kontinuerlig forbedrer sirkulariteten.

 • Samarbeide for å muliggjøre bærekraftig utvikling

  Som medlemmer av Exponential Roadmap Initiative (Eksponensielt veikartinitiativ), samarbeider Polestar med et titalls andre progressive virksomheter for å halvere utslippene innen 2030, som skissert i Parisavtalen. Å oppfylle disse forpliktelsene vil være avgjørende for å bremse noen av de verste konsekvensene av klimaendringene, og begrense uopprettelig skade på samfunnet, økonomien og planeten.

 • Tiltak for bærekraftig lading

  Polestar arbeider kontinuerlig for å redusere veksthusgassutslipp i alle fasene fra vugge til grav i bilenes livsløp, inkludert materialproduksjon, batterimoduler og selve produksjonsprosessen.

  Etter at en bil har forlatt fabrikken fortsetter det totale karbonavtrykket å variere. Polestar-førere kan ha stor innvirkning på bilens karbonavtrykk ved å lade med strøm fra fornybare energikilder som sol eller vind. Vi involverer oss i samarbeidsprosjekter for å øke tilgjengeligheten til bærekraftige ladealternativer, samtidig som vi har som mål å redusere energiforbruket per kilometer i bruksfasen for fremtidige Polestar-modeller.

Det er vårt mål at alle nyproduserte Polestar-biler innen 2040 skal være fullstendig klimanøytrale, ifølge eksempelet til prosjekt Polestar 0. Vi har utarbeidet et veikart for våre strategiske initiativer for å nå dette målet, der vi arbeider etter håndgripelige mål gjennom de to tiårene mellom nå og da.

Det er vårt mål at alle nyproduserte Polestar-biler innen 2040 skal være fullstendig klimanøytrale, ifølge eksempelet til prosjekt Polestar 0. Vi har utarbeidet et veikart for våre strategiske initiativer for å nå dette målet, der vi arbeider etter håndgripelige mål gjennom de to tiårene mellom nå og da.

Selv om utslipp per bil synker år for år, økte de totale utslippene i hele verdikjeden vår i 2022 med 67 prosent i forhold til 2021. Denne økningen skyldes Polestars vekst, økte salg og større tilstedeværelse i markedet. Selv om vekst i seg selv innebærer visse utfordringer, gir det oss mer makt til å drive frem endringer i bilbransjen.

Målet for 2040 er basert på absolutte utslipp, hvor de største bidragsyterne er komponentene vi bruker til å produsere bilene våre. De absolutte utslippene øker også etterhvert som vi selger flere biler. For å oppnå karbonnøytralitet innen 2040 må vi begynne å redusere våre absolutte utslipp innen andre del av inneværende tiår. Vi identifiserer og sporer hver avdelings utslipp innad i Polestar som helhet, og iverksetter tiltak for å redusere dem.


Mer om våre viktigste drivkrefter

Sirkularitet

Vi har som mål å lage biler som varer stadig lenger, med en større andel resirkulerte materialer, i arbeidet med å nærme oss full sirkularitet.

Mer informasjon

Transparens

Transparens er en av nøkkelverdiene våre. Det er et kraftig redskap for å oppnå mer bærekraftig praksis og tilrettelegge for mer velinformerte kundebeslutninger.

Mer informasjon

Inkludering

Innad i Polestar satser vi på likestilling og en kultur for åpen kommunikasjon. I forsyningskjeden står menneskerettighetene øverst.

Mer informasjon

Hold deg oppdatert om siste nytt fra Polestar

Abonner
Polestar © 2024 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring