Duurzaamheid

Polestar streeft ernaar om wagens te produceren die minder afhankelijk zijn van nieuwe materialen, een langere levensduur bieden en aan het einde van hun levensduur voor zo weinig mogelijk afval zorgen.

Polestar streeft ernaar om wagens te produceren die minder afhankelijk zijn van nieuwe materialen, een langere levensduur bieden en aan het einde van hun levensduur voor zo weinig mogelijk afval zorgen.

Volgens het Brundtland-rapport uit 1987 is duurzame ontwikkeling "een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen".

Polestar beschouwt circulariteit dan ook als een reeks principes die zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat we binnen de planetaire grenzen van de aarde produceren en consumeren.

Vanaf de ontwerpfase, in de productie tot bij het gebruik en hergebruik zijn we op weg naar meer circulariteit binnen de elektrische mobiliteit. Deze zes principes vormen de basis voor het Polestar-ontwerpproces.

Ons doel om Polestars meer circulair te maken, brengt zijn eigen unieke uitdagingen met zich mee. Dit zijn enkele van de belangrijkste factoren die we in de komende tien jaar moeten overwinnen, door middel van onderzoek, nieuwe systemen en andere doorbraken, om EV's op een volledig circulaire te kunnen produceren en gebruiken.

Ons doel om Polestars meer circulair te maken, brengt zijn eigen unieke uitdagingen met zich mee. Dit zijn enkele van de belangrijkste factoren die we in de komende tien jaar moeten overwinnen, door middel van onderzoek, nieuwe systemen en andere doorbraken, om EV's op een volledig circulaire te kunnen produceren en gebruiken.

Alle nieuwe of onbewerkte grondstoffen hebben elk een zekere impact op het milieu. Voor sommige materialen leidt de noodzaak om complexe zuiveringsprocessen te gebruiken tot giftige emissies of gaat dit ten koste van lokale ecosystemen. Aangezien Polestar zich aan het einde van een lange toeleveringsketen bevindt, is het voor ons een permante uitdaging om vanaf het beginpunt (waar grondstoffen worden gewonnen en verwerkt) nauwkeurige gegevens over de impact op het milieu te verkrijgen.

Als we procentueel meer gerecycleerde of biogebaseerde materialen willen gebruiken, moeten we specifieke uitdagingen aanpakken: van de beschikbaarheid van het aanbod van materialen tot de zuiverheid en kwaliteit ervan. Vanwege de hoge veiligheids- en kwaliteitsvereisten van wagens moeten circulaire grondstoffen aan exact dezelfde normen voldoen als nieuwe grondstoffen. Tegelijkertijd betekent het vergroten van de recycleerbaarheid aan het einde van de levensduur van onze wagens dat we ook materialen moeten selecteren of ontwikkelen die eenvoudig te recycleren zijn en waarvoor een recyclage infrastructuur een realistisch vooruitzicht is.

Het is belangrijk dat onze wagens zodanig worden ontworpen dat ze compatibel zijn met toekomstige ontwikkelingen op het gebied van EV-technologie, zonder dat er complex of duur onderhoud nodig is. Om die uitdaging aan te gaan, streven we ernaar nieuwe Polestars te ontwerpen die eenvoudig te demonteren en te repareren zijn, alsook eenvoudige upgrades mogelijk te maken en tegelijk mogelijkheden voor hergebruik en herfabricage van gebruikte onderdelen elders te ontsluiten. Soms botst deze ontwerpbenadering met duurzaamheid of het gewicht van het voertuig, waardoor het voortdurend zoeken is naar de juiste balans tussen prestaties, dagelijks gebruik en optimalisatie van de levensduur.

Het is ook noodzakelijk om materialen en producten volledig te benutten in plaats van ze ongebruikt te laten. Veel wagens brengen tot 95% van hun leven stilstaand door. Daarom is het noodzakelijk om het gebruik ervan te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van nieuwe bedrijfsmodellen die gericht zijn op gedeeld gebruik of gedeelde eigendom van wagens, of met Mobility-as-a-Service. Of door middel van beloningen voor het gebruik van EV's door andere services, zoals boordcomputers die stroom leveren aan cloudservices, of door wagens aan laadpunten noodstroom te laten leveren aan het elektriciteitsnet. Dit houdt ook in dat meer bestuurders moeten worden overtuigd van de voordelen van dergelijke regelingen.

Samenwerking is cruciaal voor circulariteit. Daarom werken we samen met partners uit de sector om de circulariteit van onze batterijen te verbeteren. Zo optimaliseren we ons batterijontwerp om eenvoudige demontage en herfabricage mogelijk te maken en zorgen we ervoor dat onze batterijen geschikt zijn voor recyclageprocessen met hoge terugwinningspercentages.

We werken samen met gespecialiseerde partners en materiaalleveranciers om innovatieve, hoogwaardige materialen in te kopen die de impact op het klimaat, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling tot een minimum beperken.

Meer over materialen

Meer informatie over onze belangrijkste drijfveren

Klimaatneutraliteit

De stappen die we nemen in ons streven naar onze definitieve doelstelling om een volledig klimaatneutrale wagenfabrikant te worden.

Meer informatie

Transparantie

Transparantie is een van onze kernwaarden. Het is een krachtig instrument om duurzame praktijken te verbeteren en beter onderbouwde beslissingen van klanten mogelijk te maken.

Meer informatie

Inclusie

Bij Polestar staan gelijke kansen en een cultuur van open communicatie voorop. Binnen onze toeleveringsketen vooral mensenrechten.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws van Polestar

Abonneren
Polestar © 2024 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring