Duurzaamheid

EV's zijn essentieel voor werkelijk klimaatneutrale mobiliteit. Dit is het plan van Polestar om emissies te elimineren.

EV's zijn essentieel voor werkelijk klimaatneutrale mobiliteit. Dit is het plan van Polestar om emissies te elimineren.

Om werkelijk klimaatneutraal te worden, moeten we alle broeikasgasemissies elimineren in onze activiteiten en in alle fasen van de levenscyclus van onze wagens. Dit omvat ook emissies van de toeleveringsketen en productie, alsook het energieverbruik tijdens de gebruiksfase van de wagen.

Polestar richt zich op drie ambitieuze doelstellingen voor klimaatneutraliteit.

 • 01.
  Een echt klimaatneutrale wagen creëren tegen 2030

 • 02.
  De uitstoot van broeikasgassen per verkocht voertuig halveren tegen 2030

 • 03.
  Klimaatneutraliteit bereiken in onze hele waardeketen tegen 2040


Met doorbraken in onderzoek en design willen we tegen 2030 de eerste klimaatneutrale Polestar creëren. We kunnen dit alleen bereiken door alle emissies van de toeleveringsketen, de productie en aan het einde van de levensduur te elimineren (zonder gebruik te maken van compensatiemaatregelen zoals het planten van bomen). We dagen onszelf ook uit om verder te gaan dan onze industrie, om een nieuwe toekomst voor elektrische mobiliteit te demonstreren en innovatie in het proces aan te moedigen.

Met doorbraken in onderzoek en design willen we tegen 2030 de eerste klimaatneutrale Polestar creëren. We kunnen dit alleen bereiken door alle emissies van de toeleveringsketen, de productie en aan het einde van de levensduur te elimineren (zonder gebruik te maken van compensatiemaatregelen zoals het planten van bomen). We dagen onszelf ook uit om verder te gaan dan onze industrie, om een nieuwe toekomst voor elektrische mobiliteit te demonstreren en innovatie in het proces aan te moedigen.

Meer informatie over het Polestar 0-project

De overstap naar hernieuwbare energie in onze toeleveringsketens is een belangrijk strategisch initiatief om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen. We selecteren leveranciers die voorrang geven aan de overstap naar een volledig koolstofvrije toeleveringsketen en tegelijk de circulariteit blijvend verbeteren.

De overstap naar hernieuwbare energie in onze toeleveringsketens is een belangrijk strategisch initiatief om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen. We selecteren leveranciers die voorrang geven aan de overstap naar een volledig koolstofvrije toeleveringsketen en tegelijk de circulariteit blijvend verbeteren.

 • Samenwerken om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken

  Als lid van het Exponential Roadmap Initiative bundelt Polestar zijn krachten met tientallen andere vooruitstrevende bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te halveren tegen 2030, zoals beschreven in het klimaatakkoord van Parijs. Het nakomen van deze toezegging is cruciaal om enkele van de ergste gevolgen van klimaatverandering af te wenden en onomkeerbare schade aan samenlevingen, economieën en onze planeet te beperken.

 • Aansturen op duurzaam opladen

  Polestar probeert de uitstoot van broeikasgassen in de cradle-to-gate fasen, dat wil zeggen tot het moment dat onze auto's de fabriek verlaten, voortdurend te verminderen. Hierbij kun je denken aan de productie van materialen, accumodules en productieprocessen.

  Nadat een wagen de fabriek heeft verlaten, blijft de totale CO2-voetafdruk variabel. Automobilisten kunnen hier veel invloed op uitoefenen door hun Polestar op te laden met energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne- of windenergie. We gaan partnerschappen aan om de beschikbaarheid van duurzame laadoplossingen te vergroten. Daarnaast willen we het energieverbruik per kilometer in de gebruiksfase van toekomstige Polestar-modellen verlagen.

We hebben ons voorgenomen dat in 2040 elke geproduceerde Polestar volledig klimaatneutraal zal zijn, naar het voorbeeld van het Polestar 0-project. Om dat doel te bereiken, hebben we een draaiboek opgesteld met strategische initiatieven om dat te realiseren, waarbij we met tastbare doelen werken voor de periode tussen nu en 2040.

We hebben ons voorgenomen dat in 2040 elke geproduceerde Polestar volledig klimaatneutraal zal zijn, naar het voorbeeld van het Polestar 0-project. Om dat doel te bereiken, hebben we een draaiboek opgesteld met strategische initiatieven om dat te realiseren, waarbij we met tastbare doelen werken voor de periode tussen nu en 2040.

Hoewel de emissies per voertuig jaar op jaar afnemen, zijn de absolute emissies in onze waardeketen in 2022 met 67 procent gestegen ten opzichte van 2021. Die stijging houdt verband met onze groei en toegenomen verkoop, en de grotere aanwezigheid van Polestar op de markt. Groei brengt dus zijn eigen unieke uitdagingen met zich mee, maar geeft ons ook meer slagkracht om aan te sturen op veranderingen in de auto-industrie.

Het doel voor 2040 is gebaseerd op onze absolute emissies. De onderdelen die we gebruiken om onze auto's te produceren, dragen het meest daaraan bij. De absolute emissies nemen ook toe naarmate we meer wagens verkopen. Om in 2040 CO2-neutraal te zijn, moeten onze absolute emissies in de tweede helft van dit decennium beginnen te dalen. We identificeren en volgen de emissies van elke afdeling binnen Polestar en nemen maatregelen om deze te verminderen.


Meer informatie over onze belangrijkste drijfveren

Circulariteit

Elke dag opnieuw zetten we ons in om wagens te maken die langer meegaan, en met meer gerecycleerde materialen, om zo toe te werken naar onze doelstelling van volledige circulariteit.

Meer informatie

Transparantie

Transparantie is een van onze kernwaarden. Het is een krachtig instrument om duurzame praktijken te verbeteren en beter onderbouwde beslissingen van klanten mogelijk te maken.

Meer informatie

Inclusie

Bij Polestar staan gelijke kansen en een cultuur van open communicatie voorop. Binnen onze toeleveringsketen vooral mensenrechten.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws van Polestar

Abonneren
Polestar © 2024 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring